Hoe werkt een onderhandse aanbesteding?

Het verschil tussen enkelvoudige en meervoudige aanbesteding

Hoe werkt een onderhandse aanbesteding?

Wanneer een overheidsopdracht onder de Europese drempel blijft dan kan (en doorgaans moet) een nationale aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Dikwijls wordt gekozen voor een onderhandse aanbestedingsprocedure.

Twee soorten

Er zijn twee soorten onderhandse aanbestedingsprocedures:

  1. Enkelvoudig onderhands: procedure waarbij de opdracht rechtstreeks aan één leverancier wordt gegund. Deze procedure is feitelijk geen aanbesteding maar een ‘gunning uit de hand’.

  2. Meervoudig onderhands: procedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarvoor een beperkt aantal van te minste twee ondernemers tot inschrijving wordt uitgenodigd door de aanbestedende dienst. 

Niet uitgenodigd?

Word je niet uitgenodigd voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, dan kan het de moeite lonen om, op basis van het gelijkheidsbeginsel, aan de aanbestedende dienst te verzoeken om ook mee te mogen doen in deze aanbestedingsprocedure. Er is geen verplichting voor de aanbestedende dienst om je toe te laten, zelfs niet indien je bijvoorbeeld de bestaande leverancier of dienstverlener bent.

Wat vind je van dit artikel?