De European Green Deal

De routekaart naar een groene, moderne en bloeiende Europese economie

schone-energie-windmolen-zonnepanelen

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan: Europa veranderen in het eerste continent dat volledig klimaatneutraal is. De European Green Deal is de routekaart naar een klimaatneutrale en bloeiende Europese economie. Wat houdt de Green Deal in? En hoe kun je als ondernemer goed meebewegen met deze groene Deal?

Wat is de European Green Deal?

De Europese Green Deal is het antwoord op klimaatverandering en milieu-aantasting die steeds duidelijker zichtbaar wordt, zoals blijkt uit een recent IPCC-rapport. Klimaatverandering waar we nu mee te maken hebben, vraagt om een ander soort economie. Volgens de Europese Commissie is het nu de tijd om grote veranderingen aan te brengen, om een nog grotere klimaatcrisis te kunnen afwenden. Dankzij de Europese Green Deal en de onderliggende klimaatwet moet de EU in relatief korte tijd veranderen in een klimaatneutrale, welvarende en concurrerende economie.

Klimaatdoelstellingen

Op 14 juli 2021 kwam de Europese Commissie met een nieuw pakket beleidsvoorstellen om de klimaatdoelstellingen voor Europa te kunnen realiseren. Daarin werden eerdere doelen verder aangescherpt. Deze voorstellen moeten onder andere het volgende mogelijk maken: 

 • 55% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990

 • Netto geen uitstoot meer van broeikasgassen in 2050

De gemaakte plannen zijn bedoeld ter ondersteuning van de klimaatdoelen die waren opgesteld voor 2030 en 2050. Het leek er namelijk op dat die klimaatdoelen bij lange na niet gehaald zouden worden. Vandaar dat de Europese Raad een commissie samenstelde die moest komen met: een routekaart naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Als de voorstellen worden aangenomen, hebben ze een diepgaande impact op iedereen in Europa, op zowel burgers als bedrijven.

Circulaire economie

De European Green Deal voorziet in een actieplan om over te stappen op een schone, circulaire economie met een netto-uitstoot van nul. Dit kan onder andere bereikt worden door hulpbronnen effectiever te gebruiken en de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen en te compenseren. Dat betekent onder andere dat er nog meer geïnvesteerd gaat worden in schoon vervoer, duurzame huizen en duurzame energie. Daarnaast legt deze Green Deal de basis voor het herstel van de biodiversiteit en het terugdringen van vervuiling in de EU.

De vervuiler betaalt

Om mensen en bedrijven te stimuleren om over te stappen op schone energie, komt er een soort de-vervuiler-betaalt-principe. Dit principe zie je terug in een aantal klimaatplannen die zijn opgesteld, zoals:

 • 40% van de energie moet groen opgewekt worden in 2030

 • Uitstootrechten kopen: duurder voor wie meer vervuilt

 • Uitstootrechten gaan ook gelden voor de luchtvaart. 

 • De scheepvaart gaat uiteindelijk ook betalen voor uitstoot van broeikasgassen

 • Ook uitstootrechten voor wegtransport en gebouwen 

 • Reductie uitstoot van auto's: 55% in 2030; 100% in 2035

European Green Deal voor bedrijven

De Europese economie zal de komende jaren er dus flink anders uit gaan zien. Dat betekent automatisch dat bedrijven ook moeten veranderen in hun bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen is iets dat door veel ondernemers in Nederland al zeer serieus genomen wordt. Doordat Europa graag ziet dat bedrijven overstappen op een milieuvriendelijke bedrijfsvoering, liggen er kansen om nu de transitie te maken. Je kunt daarbij denken aan:

 • Investeren in milieuvriendelijke technologie

 • Bedrijfsinnovatie 

 • Schone vormen van vervoer

 • Vrij van CO2-uitstoot

 • Efficiënter gebruik van energie in gebouwen

 • Internationale samenwerking voor wereldwijde verbetering milieunormen

Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen om bedrijven te helpen duurzamer te worden en hun CO2-voetafdruk te verkleinen, onder meer door de volgende regelingen:

 • DEI+-subsidie: Subsidieregeling voor bedrijven ter bevordering van innovatieve klimaatprojecten.

 • ISDE: Subsidieregeling voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers die willen investeren in duurzame energie.

 • MIA en VAMIL: Een fiscaal aantrekkelijke manier om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Rechtvaardige transitie naar groene economie

De transitie naar een groene economie kost geld. Maar bovendien lijken de kansen voor bedrijven niet altijd even rechtvaardig. Een bedrijf dat een fossiele brandstof zoals steenkool uit de grond haalt, ziet de bron van inkomsten opdrogen als het daarmee zou stoppen.

Vandaar dat er in de Green Deal geld is vrijgemaakt om dit soort sectoren tegemoet te komen. Dit wordt het ‘mechanisme voor een rechtvaardige transitie’ genoemd. In essentie is dit een financiering om de sociale en economische gevolgen van de transitie naar een groene economie succesvol te laten verlopen. 

In totaal is er in de periode 2021-2027 zo’n 100 miljard euro vrijgemaakt om de getroffen sectoren te helpen. De Europese Commissie hoopt dat de Green Deal hiermee ook op meer steun zal kunnen rekenen.

Beleidsgebieden

De Europese Green Deal heeft gevolgen voor meerdere sectoren. Vandaar dat er in de deal onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende beleidsgebieden:

 • Biodiversiteit

 • Van boer tot bord

 • Duurzame landbouw

 • Schone energie

 • Duurzame industrie

 • Bouwen en renoveren

 • Duurzame mobiliteit

 • Beëindiging van verontreiniging

 • Klimaatactie

european-grean-deal

Het is duidelijk dat bijna alle ondernemers te maken krijgen met de effecten van de Europese Green Deal. Tijd dus om na te denken over de vraag hoe jij als ondernemer in de toekomst de transitie kunt maken naar groen ondernemen.

Transitie naar groen ondernemen

Het is duidelijk waar Europa naartoe wil: naar een winstgevende economie die helemaal groen is. En dat het liefst zo snel mogelijk. Vandaar dat steeds meer ondernemers plannen maken om hun bedrijfsbeleid hierop af te stemmen en maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen

Niet alleen omdat het een noodzakelijke stap is voor een duurzame toekomst, maar ook omdat er nu volop kansen zijn, zelfs voor bedrijven die een product hebben dat in de kern niet duurzaam is. De European Green Deal geeft iedereen de kans mee te groeien naar een groene economie.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.