Klimaatnota 2023: ‘Nederland op koers voor minstens 55% emissiereductie in 2030’

Klimaatdoelen voor 2030 zijn in zicht

Klimaatnota 2023

Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland op basis van het huidige beleid de klimaatdoelen voor 2030 gaat halen. De verwachte broeikasgasreductie ten opzichte van 1990 komt volgens het PBL in 2030 uit op 46-57%. Dat zou een forse verbetering betekenen ten opzichte van 2022: toen was de geschatte reductie nog 41-52%.

Mogelijk meer reductie

De kans bestaat dat de reductie van broeikasgassen in 2030 nog hoger uitvalt dan 46-57%. Het PBL heeft in de berekening namelijk rekening gehouden met de maatregelen van het kabinet zoals die bekend waren op 1 mei 2023. Bepaalde maatregelen zijn niet meegenomen. Volgens schattingen kunnen deze maatregelen nog meer reductie opleveren: ongeveer 4 procentpunt.

Beleid uitvoeren

De geschatte percentages aan emissiereductie zijn alleen mogelijk als het klimaatbeleid actief uitgevoerd wordt. Vandaar dat het kabinet ook met de demissionaire status aan de slag is gegaan met dit beleid.

Jaarlijkse Klimaatnota

In de jaarlijkse Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het klimaatbeleid. Ook staat erin welke vooruitgang er het afgelopen jaar geboekt is. De schattingen van het PBL zijn daar onderdeel van. 

Bekijk hier de hele Klimaatnota 2023

Reductiedoelstelling voor 2030

In de European Green Deal zijn afspraken gemaakt over broeikasgasreductie. Nederland heeft Nederlandse klimaatdoelstellingen vastgelegd in de nationale Klimaatwet. De eerste doelstelling is voor 2030: 55% ten opzichte van 1990. Nederland ligt dus op schema om deze doelstelling te halen. De volgende doelstelling is voor 2050. In dat jaar zou er netto geen uitstoot van broeikasgassen meer moeten zijn.

Nationale Klimaatweek 2023

Van 30 oktober tot en met 5 november is het Nationale Klimaatweek. Tijdens Nationale Klimaatweek is er extra aandacht voor duurzame initiatieven. Onder andere van bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en duurzaam ondernemen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.