Vakantiekracht inhuren: dit zijn de regels en kosten

De vakantieperiode optimaal gebruiken met hulp van vakantiekrachten

jonge-vrouw-blij-vrolijk-thuis-kantoor-krullen

De vakantieperiode is voor duizenden jongeren het moment om de schouders onder een leuke vakantiebaan te zetten. Wil jij een vakantiekracht inhuren? Dan moet je je aan de regels houden en bepaalde valkuilen vermijden. In dit artikel lees je waar je allemaal rekening mee moet houden.

Vakantiekracht inhuren voor de zomervakantie

Het kan om verschillende redenen interessant zijn om een vakantiekracht in te huren voor de zomerperiode:

 • Je eigen personeel vertrekt op vakantie

 • Je hebt extra drukte in de zomerperiode, bijvoorbeeld bij een camping

 • Je wilt profiteren van vakantiekrachten die tegen een lager tarief kunnen werken

De meeste vakantiekrachten zijn minderjarig. Dat betekent automatisch dat je rekening moet houden met extra regels.

Wat is een vakantiekracht?

In de meeste cao’s worden vakantiekrachten omschreven als scholieren of studenten die in de vakantie bij een bedrijf komen werken om naast hun studie of school een centje bij te verdienen. Het is dus meestal een andere groep werkers dan de 'reguliere' medewerkers. 

Minimale leeftijd vakantiekracht

Een vakantiekracht moet minstens 13 jaar zijn. Onder de 13 mag iemand geen bijbaan hebben of vakantiewerk doen. Per leeftijdsgroep gelden specifieke regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden.

Wetgeving voor vakantiekrachten

Het is belangrijk je te houden aan de regels als je jonge vakantiekrachten inhuurt. Deze regels zijn opgesteld om deze kwetsbare groep te beschermen. Wees goed op de hoogte van deze regels, anders maak je misschien onnodig fouten en riskeer je een boete van de Arbeidsinspectie.

Arbeidstijdenwet

Volgens de Nederlandse Arbeidstijdenwet mogen kinderen in principe niet werken. Maar voor kinderen tussen de 13 en 18 jaar geldt dat ze onder strikte regels wel mogen werken. Het moet dan gaan om een (maatschappelijke) stage, een bijbaan of een vakantiebaan.

Regels vakantiekracht per leeftijdsgroep

De regels voor vakantiekrachten verschillen per leeftijdsgroep. Je kunt deze verschillen indelen in twee hoofdcategorieën: werktijden en werkzaamheden. Daarnaast moet je rekening houden met het feit dat kinderen tot een bepaalde leeftijd leerplichtig zijn.

Werktijden

13- en 14-jarige vakantiekrachten mogen op vakantiedagen werken tussen 07.00 en 19.00 uur, maar niet meer dan 7 uur per dag. Ze mogen maximaal 5 dagen per week werken (35 uur). In de vakantieperiode mag een jongere op deze leeftijd maximaal vier weken aan de slag, waarvan drie aaneengesloten. Werken op zondag is niet toegestaan.

15-jarige vakantiekrachten mogen maximaal acht uur per dag werken tussen 07.00 en 19.00 uur (in vakanties tussen 7.00 uur en 21.00 uur). Ze mogen maximaal 5 dagen per week werken (40 uur). In de vakantie mogen ze maximaal zes weken werken, waarvan vier aaneengesloten.

16- en 17-jarige vakantiekrachten mogen werken tussen 06.00 uur en 23.00 uur. Zij mogen maximaal 45 uur per week werken (maximaal 160 uur in vier weken).

Werkzaamheden

13- en 14-jarige vakantiekrachten mogen alleen klusjes doen en helpen bij lichte werkzaamheden zoals vakken vullen, reclamefolders bezorgen en fruit plukken. Het moet gaan om hulp bij licht niet-industrieel werk. Het is niet toegestaan zelfstandig werk te doen.

15-jarige vakantiekrachten mogen zelfstandig lichte niet-industriële werkzaamheden verrichten. Ze mogen bijvoorbeeld kranten bezorgen, vakken vullen, aardbeien plukken of werken bij een camping, manege of museum. Vanaf 15 jaar mag een jongere zich ook inschrijven bij een uitzendbureau.

16- en 17-jarige vakantiekrachten mogen allerlei soorten werk doen, als het maar niet gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid. Enkele risicovolle werkzaamheden zijn wel toegestaan, maar dan alleen onder toezicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werken op een locatie waar gevaar voor instorting bestaat.

Welk werk mogen jongeren niet doen?

Voor volwassen personeel is het natuurlijk ook belangrijk dat zij hun werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Voor jongeren in je bedrijf gelden nog strengere veiligheidseisen. Houd ook rekening met het volgende:

 • Fabrieken & machines. Een vakantiekracht onder de 16 jaar mag niet in een fabriek werken en niet werken met machines (bijvoorbeeld een vleessnijmachine).

 • Geldzaken. Een vakantiekracht onder de 16 mag niet achter de kassa werken als de jongere daarbij zelf verantwoordelijk is voor geldzaken.

 • Alcohol. Het is voor een vakantiekracht onder de 16 niet toegestaan te werken in de horeca als daar alcohol verstrekt wordt.

 • Lawaai & zwaar tillen. Een vakantiekracht van 16 jaar of jonger mag niet werken in een lawaaiige omgeving en mogen ze geen zware dingen tillen van 10 kilo of meer.

 • Flitsbezorgen en maaltijd bezorgen. Kinderen tot 16 jaar mogen niet werken als flitsbezorger of als maaltijdbezorger.

 • Giftige stoffen. Werknemers onder de 18 mogen niet werken met giftige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen. Ook is het werken onder overdruk verboden.

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen tot 16 jaar leerplichtig. Daarom gelden er extra strenge regels voor kinderen van 15 jaar en jonger. Op een schooldag mogen kinderen van 13 en 14 jaar bijvoorbeeld maximaal 2 uur klusjes rond het huis en in de buurt doen. De wetgever houdt dus rekening met de belangrijkste focus voor leerplichtige kinderen.

Weer weten over regels voor vakantiekrachten?

Zie voor meer informatie over vakantiewerk en bijbanen voor jongeren de website van de Rijksoverheid.

Loon vakantiekrachten

Als je een vakantiekracht inhuurt, wil je natuurlijk weten wat het je kost. Een minderjarige vakantiekracht is een stuk goedkoper dan een volwassen medewerker, maar zoals hierboven besproken, moet je je aan meer regels houden.

Minimumjeugdloon 2024

In onderstaande tabel vind je de minimumjeugdlonen per 1 januari 2024. Zoals je ziet, staan er geen bedragen voor 13- en 14-jarigen. Voor jongeren in deze leeftijd is geen minimumloon vastgesteld. Het is te adviseren om deze jongeren hetzelfde loon te betalen als een 15-jarige.

LeeftijdUurloon
21 en ouder€ 13,27
20€ 10,62
19€ 7,96
18€ 6,64
17€ 5,24
16€ 4,58
15€ 3,98

Vakantiekracht inhuren en het contract

Net als bij andere arbeidskrachten, moet je een vakantiekracht een arbeidscontract aanbieden. Dat doe je met een contract voor bepaalde tijd. Een paar dingen om op te letten:

 • Geen proeftijd bij vakantiewerk. Als het om vakantiewerk van een periode van maximaal 6 weken aansluitend werk, mag je geen proeftijd afspreken. Een proeftijd geldt alleen bij een periode van 6 maanden of langer.

 • Cao. Geldt er een cao voor jouw bedrijf? Dan geldt deze ook voor jouw vakantiekracht.

 • Wettelijke bepalingen. Vakantiekracht of niet, de wettelijke bepalingen over het minimumloon, doorbetaling bij ziekte en de opbouw van vakantiedagen en -toeslag gelden altijd.

 • Ketenregeling. Hou ook rekening met de Ketenregeling uit de Wet Arbeidsmarkt in balans. Dat houdt in dat je na een bepaalde periode een vast contract moet aanbieden

Vakantiekracht inhuren via het uitzendbureau

Omdat er flink wat regels zijn voor het inhuren van een vakantiekracht, kiezen veel werkgevers ervoor om een uitzendbureau in te schakelen. Op die manier hoeven ze zich niet te verdiepen in alle regels rondom een vakantiekracht inhuren. Het uitzendbureau neemt je daarnaast ook administratieve taken uit handen.

Toch kun je niet blind vertrouwen op een uitzendbureau. Degene die het uitzendbureau inhuurt, blijft aansprakelijk voor bijvoorbeeld de betaling van het juiste loon. Je kunt jezelf tegen bepaalde aansprakelijkheid indekken, bijvoorbeeld via een g-rekening. Ook met een uitzendbureau ben je verantwoordelijk voor je vakantiekracht.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.