Welke regels zijn er voor het werken met jonge vakantiekrachten?

Wat voor werk mogen jongeren wel en niet doen?

jonge-vrouw-blij-vrolijk-thuis-kantoor-krullen

In de zomer gaan duizenden jongeren op zoek naar vakantiewerk. Jongeren mogen vanaf hun dertiende jaar werken. Wel zijn er strengere regels met betrekking tot werkzaamheden en werktijden voor jongeren tot achttien jaar.

Verplichtingen werkgever

De werkgever moet zich houden aan de regels die zijn opgesteld om jonge arbeidskrachten te beschermen. Bij overtreding van de regels, riskeer je als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie.

Welk werk mogen jongeren wel doen?

Als je vaste krachten hun vakantiedagen opnemen, is het handig om jonge krachten in te zetten om hun werkzaamheden over te nemen. Wat mogen jongeren voor werkzaamheden doen?

  • 13- en 14-jarigen mogen helpen bij lichte werkzaamheden zoals vakken vullen en aardbeien plukken. Kinderen van 13 en 14 jaar moeten altijd onder toezicht staan van een volwassene en mogen niet zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.

  • 15-jarigen mogen zelfstandig lichte niet-industriële werkzaamheden verrichten. Ze mogen bijvoorbeeld kranten bezorgen, vakken vullen, aardbeien plukken of werken bij een museum. Vanaf 15 jaar mag een jongere zich ook inschrijven bij een uitzendbureau.

  • 16- en 17-jarigen mogen allerlei soorten werk doen, als het maar niet gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid. Enkele risicovolle werkzaamheden zijn wel toegestaan, maar dan alleen onder toezicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werken op een locatie waar gevaar voor instorting bestaat.

Welk werk mogen jongeren niet doen?

Voor volwassen personeel is het natuurlijk ook belangrijk dat zij hun werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Voor jongeren in je bedrijf gelden nog strengere veiligheidseisen. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet werken in een fabriek en niet werken met machines (bijvoorbeeld een vleessnijmachine). Ook mag een jongere onder de 16 niet achter de kassa werken als de jongere daarbij zelf verantwoordelijk is voor geldzaken. Het werken in de horeca is niet toegestaan als daar alcohol verstrekt wordt. Ook mogen ze niet werken in een lawaaiige omgeving en mogen ze geen zware dingen tillen van 10 kilo of meer. Werknemers onder de 18 mogen niet werken met giftige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen. Ook is het werken onder overdruk verboden.

Op welke tijden mogen jongeren werken?

  • 13- en 14-jarigen mogen op vakantiedagen werken tussen 07.00 en 19.00 uur, maar niet meer dan zeven uur per dag. Ze mogen maximaal 5 dagen per week werken (35 uur). In de vakantieperiode mag een jongere in deze leeftijd maximaal vier weken aan de slag, waarvan drie aaneengesloten.

  • 15-jarigen mogen maximaal acht uur per dag werken tussen 07.00 en 19.00 uur. Ze mogen maximaal 5 dagen per week werken (40 uur). In de vakantie mogen ze maximaal zes weken werken, waarvan vier aaneengesloten.

  • 16- en 17-jarigen mogen werken tussen 06.00 uur en 22.00 uur, of tussen 07.00 en 23.00 uur. Zij mogen maximaal 45 uur per week werken (maximaal 160 uur in vier weken).

Hoeveel geld moet ik jonge vakantiekrachten betalen?

In onderstaande tabel vind je de minimumjeugdlonen per 1 juli 2021. Zoals je ziet, staan er geen bedragen voor 13- en 14-jarigen. Voor jongeren in deze leeftijd is geen minimumloon vastgesteld. Het is te adviseren om deze jongeren hetzelfde loon te betalen als een 15-jarige.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur*
21 jaar en ouder € 1.756,20 € 405,30 € 81,06 € 10,14
20 jaar € 1404,95 € 324,25 € 64,85 € 8,11
19 jaar € 1053,70 € 243,20 € 48,64 € 6,08
18 jaar € 878,10 € 202,65 € 40,53 € 5,07
17 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02 € 4,01
16 jaar€ 605,90€ 139,85€ 27,97€ 3,50
15 jaar€ 526,85€ 121,60€ 24,32€ 3,04

Voor een uitgebreid overzicht van de regels voor het werken met vakantiekrachten, kun je de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid raadplegen.

Wat vind je van dit artikel?