Je personeel omscholen of opleiden

Zo benut je de subsidies en fiscale voordelen

Vrouw - les - notitieboek - laptop - telefoon

Als je wilt blijven groeien, de concurrent voor wilt blijven en je medewerkers wilt behouden, kies je voor opleiden. Ook als je niet groeit maar juist inkrimpt, kan opleiding een goed instrument zijn. Of je er als bedrijf nu goed voor staat of minder goed, opleiden kost geld. Of juist niet?

Het kan zo zijn dat je door reorganisatie niet meer de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten. Je hebt personeel ‘over’ en openstaande vacatures die je met het huidige personeel niet ingevuld krijgt, tenzij je mensen omschoolt of hun kennis bijspijkert! Dat hoeft niet zo duur te zijn als je misschien denkt.

Besparen door te investeren

Natuurlijk weet je wel dat opleiden geld kost, maar heb je al eens gedacht aan alle kosten die je bespaart door te investeren in kennis? Het geeft je niet alleen recht op subsidies en fiscale voordelen, het levert je nog andere voordelen op. Zo leidt beter geschoold personeel tot betere kwaliteit, hogere productiviteit en een hoger niveau in je bedrijf. Medewerkers die beter op hun plek zitten en de mogelijkheid tot een opleiding krijgen, zijn meer gemotiveerd en hebben meer binding met je bedrijf.

Omscholen eigen personeel

Je kunt eigen personeel omscholen of opleiden zodat zij nieuwe taken in de toekomst kunnen vervullen. Natuurlijk kost het geld, maar je bespaart op kosten voor werving en selectie, outplacement of zelfs ontslag. Bovendien houd je opgebouwde kennis en ervaring binnen je bedrijf. Het is bovendien veel leuker te investeren in ontwikkeling van je mensen dan in slepende juridische ontslagzaken, ingewikkelde werving-en-selectieprocedures of ellenlange outplacementtrajecten. Afspraken over scholing leg je vast in de arbeidsovereenkomst of in een aparte studieovereenkomst.  Van welke regelingen en subsidies kun je gebruik maken? Een overzicht:

  • Subsidie Praktijkleren

Bied je begeleiding aan vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen, mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl), hbo-studenten in de techniek waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken of promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding? Dan kun je gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren. Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks subsidie beschikbaar. De tegemoetkoming kan oplopen tot 2700 euro per praktijkplaats. Je kunt deze subsidie na afloop van het schooljaar (of de begeleiding) aanvragen tijdens een speciale aanvraagperiode meestal tussen juni en september. > Meer info over subsidie Praktijkleren.

  • Financiële tegemoetkoming van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Ben je aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds)? In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten voor sommige opleidingen. In de voorwaarden van het O&O-fonds of het cao-boekje kun je hier meer informatie over terugvinden. In de sector Metaal & Techniek is bijvoorbeeld bij cao geregeld dat je als werkgever een leer-werkbijdrage krijgt voor elke werknemer die een beroepsopleiding gaat volgen.

  • Het ervaringscertificaat (medewerkers langdurige zorg)

Een ervaringscertificaat (EVC) is een getuigschrift waarin staat wat je werknemer kan en weet. Daar valt ook zijn of haar werkervaring onder. EVC is de afkorting van 'erkenning van verworven competenties'. Een Ervaringscertificaat (EVC) kan jou en je medewerker veel tijd en geld besparen. Let op: er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een scholingsvoucher aan te vragen. Het budget is hierdoor snel opgegaan. Sinds 2017 heeft het alleen nog zin om een aanvraag in te dienen voor medewerkers vanuit de langdurige zorg. Lees meer op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Femke Hellings