Getuigschrift: voorbeelden voor werkgevers

Positief en neutraal getuigschrift en getuigschrift bij ontslag

document-getuigschrift-handtekening-schrijven-rapport-ondertekenen-pen

Een getuigschrift: een werknemer vraagt er een op als ze weggaan of heeft er een nodig voor een sollicitatiegesprek. Maar hoe schrijf je zo’n document? In dit artikel vertellen we je meer over wat het getuigschrift is en welke onderdelen het heeft. We geven je ook wat voorbeelden.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring die wordt afgegeven door een werkgever aan een werknemer. In dit document staat informatie over de werkprestaties, verantwoordelijkheden en competenties van de werknemer. 

Met een getuigschrift geef je een objectieve evaluatie van het functioneren van de werknemer. Het moet andere werkgevers een idee geven van de geschiktheid van de werknemer voor een toekomstige functie. Soms dient een getuigschrift ook als referentie voor sollicitaties of geef je het mee bij ontslag om de medewerker aan een nieuwe functie te helpen. 

Wat moet er in een getuigschrift staan?

In een goed getuigschrift staan altijd een aantal vaste elementen, die het voor andere werkgevers mogelijk maken de geschiktheid van een kandidaat te beoordelen. In een goed getuigschrift vind je daarom altijd deze onderdelen: 

  • Bedrijfsgegevens: de naam, het adres en de contactgegevens van je bedrijf.

  • Persoonsgegevens medewerker: zet hier de volledige naam, de functie en de duur van het dienstverband van de medewerker. 

  • Functiebeschrijving: beschrijf de functie die een medewerker tijdens het dienstverband had, in taken en verantwoordelijkheden.

  • Prestaties: zorg dat je een objectieve beoordeling van de prestaties van de werknemer weergeeft. Welke specifieke successen, resultaten of bijdragen aan het bedrijf kun je opnemen in het getuigschrift?

  • Competenties en vaardigheden: benadruk relevante vaardigheden, kwaliteiten en competenties van de medewerker, die mogelijk van belang zijn voor toekomstige werkgevers. 

  • Gedrag en werkhouding: hoe was het gedrag, de houding en de professionele integriteit van de werknemer tijdens het dienstverband. 

  • Afsluitende opmerkingen: sluit je getuigschrift af met een positieve en oprechte aanbeveling voor de werknemer. 

Voorbeeld positief getuigschrift

[Bedrijfslogo]

[Bedrijfsnaam]

[Adres]

[Postcode en plaats]

Getuigschrift

Naam: [Volledige naam werknemer]

Functie: [Functietitel]

Duur dienstverband: [Begin- en einddatum]

Het is mij een genoegen om dit getuigschrift te schrijven voor [volledige naam werknemer]. [Hij/Zij] heeft ons bedrijf versterkt met [zijn/haar] uitstekende werkprestaties en toewijding.

Gedurende [duur dienstverband] heeft [naam werknemer] [zijn/haar] taken met grote verantwoordelijkheid en professionaliteit vervuld. [Hij/Zij] heeft blijk gegeven van een uitzonderlijke werkethiek en een sterk vermogen om doelen te bereiken. [Naam werknemer] is altijd bereid geweest om extra inspanningen te leveren en heeft bewezen een waardevol lid van ons team te zijn.

[Voorbeeld van een specifieke prestatie/resultaat/contributie van de werknemer.]

Daarnaast beschikt [naam werknemer] over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. [Hij/Zij] heeft bewezen een betrouwbare en flexibele werknemer te zijn, die goed functioneert in teamverband en zelfstandig kan werken. [Volledige naam werknemer] heeft zich snel aangepast aan nieuwe situaties en heeft constructief bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van ons bedrijf.

Ik beveel [volledige naam werknemer] dan ook ten zeerste aan voor toekomstige functies waarin [zijn/haar] vaardigheden, betrokkenheid en professionele houding van grote waarde zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

[Naam ondertekenaar]

[Functietitel]

[Bedrijfsnaam]

Voorbeeld neutraal getuigschrift

Het neutrale getuigschrift volgt dezelfde structuur als het positieve getuigschrift, maar hierin ligt minder nadruk op specifieke prestaties en geeft een meer algemeen beeld en beoordeling van de medewerker. 

[Bedrijfslogo]

[Bedrijfsnaam]

[Adres]

[Postcode en plaats]

Getuigschrift

Naam: [Volledige naam werknemer]

Functie: [Functietitel]

Duur dienstverband: [Begin- en einddatum]

Hierbij verstrekken wij een getuigschrift voor [volledige naam werknemer]. [Hij/Zij] heeft bij ons bedrijf gewerkt in de functie van [functietitel] gedurende [duur dienstverband].

Gedurende deze periode heeft [volledige naam werknemer] de toegewezen taken en verantwoordelijkheden naar behoren uitgevoerd. [Hij/Zij] heeft zich getoond als een betrouwbare werknemer die zich aan de vastgestelde procedures en richtlijnen hield.

[Voorbeeld van de algemene vaardigheid/kwaliteit van de werknemer.]

[Voorbeeld van een algemene vermelding van betrokkenheid of samenwerking.]

Wij wensen [volledige naam werknemer] succes in [zijn/haar] verdere carrière.

Met vriendelijke groet,

[Naam ondertekenaar]

[Functietitel]

[Bedrijfsnaam]

Voorbeeld getuigschrift bij ontslag

Een getuigschrift bij ontslag geef je mee als iemand je bedrijf verlaat als gevolg van ontslag of als je het contract niet verlengt. In dit type getuigschrift benadruk je de reden van het ontslag, zonder negatieve opmerkingen. Leg de nadruk op sterke punten, prestaties en bijdragen tijdens het dienstverband van de medewerker. 

Met dit getuigschrift wil je iemand helpen om nieuw werk te vinden, door de positieve aspecten uit te lichten en duidelijk te maken dat het ontslag niet voortkwam uit het disfunctioneren van de medewerker. 

[Bedrijfslogo]

[Bedrijfsnaam]

[Adres]

[Postcode en plaats]

Getuigschrift

Naam: [Volledige naam werknemer]

Functie: [Functietitel]

Duur dienstverband: [Begin- en einddatum]

Hierbij verstrekken wij een getuigschrift voor [volledige naam werknemer] naar aanleiding van het beëindigen van [zijn/haar] dienstverband bij ons bedrijf.

Tijdens [zijn/haar] werkzaamheden als [functietitel] heeft [volledige naam werknemer] de toegewezen taken en verantwoordelijkheden vervuld. Hoewel er uitdagingen waren tijdens [zijn/haar] dienstverband, heeft [volledige naam werknemer] zich ingespannen om [zijn/haar] taken naar behoren uit te voeren.

[Voorbeeld van een positieve eigenschap of vaardigheid van de werknemer.]

[Waardering voor specifieke prestaties of bijdragen van de werknemer.]

We wensen [volledige naam werknemer] succes in [zijn/haar] verdere loopbaan.

Met vriendelijke groet,

[Naam ondertekenaar]

[Functietitel]

[Bedrijfsnaam]

Getuigschrift: informatie voor de volgende werkgever

Met een goed opgebouwd getuigschrift stel je andere werkgevers in staat om een beeld te krijgen van hun toekomstige medewerker: wat kunnen ze, wat hebben ze al eerder gedaan en welke werkervaring nemen ze mee? Hierdoor kan een andere werkgever een goed geïnformeerd besluit nemen om iemand wel of niet aan te nemen.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.