Boekhouden in Excel. Waarom niet, waarom wel?

Column | Boekhouden

15 november 2010

Binnen de producten van Microsoft Office bestaat al jaren het programma Excel. Zo'n 30 procent van alle ondernemers in Nederland maakt gebruik van dit programma, wat betekent dat Excel feitelijk de marktleider is op het gebied van administratiesoftware. Maar is Excel eigenlijk wel de beste keuze?

Excel is de beste rekenmachine die ooit is gebouwd. Naast het 'gewone' rekenen biedt dit programma tal van functies. Er kunnen teksten worden ingevoerd, er kunnen grafieken worden opgemaakt en er kan gebruik gemaakt worden van de zogeheten macro’s. Met macro’s kunnen oplossingen gemaakt worden voor allerlei automatiseringsvraagstukken. In theorie is het mogelijk om ’s ochtends het koffiezetapparaat te laten starten met behulp van Excel.

Waarom niet

Wat is er dan op tegen om de boekhouding te voeren in Excel? Het grote probleem van Excel is de vrijheid van het programma. Omdat er zoveel mee kan, kan er ook veel misgaan. Je kan eenvoudig een onjuiste code invoeren, per ongeluk een formule verwijderen of de formule een verkeerde verwijzing geven. Het gevolg is dat er niets meer klopt van je boekhouding. Controleer dus altijd goed of je de juiste cellen aan elkaar hebt gekoppeld, etcetera. 

Een andere reden om geen Excel te gebruiken, heeft te maken met het feit dat er ontzettend veel administratiesoftware in omloop is. Er zijn haast net zoveel modellen als dat er ondernemers zijn. Administratiekantoren en adviseurs willen graag werken vanuit een zekere uniformiteit, waarin de financiële gegevens eenvoudig te controleren en te corrigeren zijn. Hier ligt een spanningsveld waardoor adviseurs de boekhouding niet graag met Excel verwerken

Waarom wel

Het bijzondere is dat diezelfde adviseur wel de analyse van de cijfers in Excel doet. Nagenoeg alle administratiepakketten bieden een exportknop van hun gegevens naar Excel. Is het dan niet logischer om zowel de verwerking van de cijfers als de analyse hiervan in hetzelfde programma te kunnen doen? Wellicht heeft dit te maken met het feit dat er zoveel mis kan gaan bij Excel, maar met behulp van macro’s is dit probleem volledig te omzeilen. Excel plaatst zelf alle formules en dat werkt prima.

Excel kan, mits goed gebouwd en beveiligd, een fantastisch instrument zijn om juist wel de boekhouding te voeren. De financiële gegevens zijn gemakkelijk in te voeren. Daarnaast kan Excel eenvoudig de relevante stuurinformatie genereren, zoals het opvragen van debiteuren en crediteuren, het banksaldo, de btw-aangifte en de verlies- en winstrekening. Dat levert je een enorme tijdsbesparing op. En... juist: tijd = geld. 

Auteur

Harry Veen