Wat moet ik doen bij het aannemen van mijn eerste personeelslid?

Waar je aan moet denken als je personeel in dienst neemt
Je start een nieuw bedrijf of je bedrijf loopt zo goed dat je besluit personeel aan te nemen. Daar komt een hoop regelwerk bij kijken.
Gebruik de checklist!
Klik hier
Gratis te downloaden in MijnMKB
Download
Hoe vind je de perfecte medewerker?
Klik hier
Lees ons whitepaper Nieuwe medewerker aannemen
Download gratis

Hoe komt een arbeidsovereenkomst tot stand?

Je hebt pas officieel personeel in dienst als degene die voor je bedrijf werkt voldoet aan een aantal eisen. Iemand is personeel als:
 • Hij/zij drie opeenvolgende maanden voor het bedrijf heeft gewerkt
 • Hij/zij iedere week of tenminste twintig uur per maand tegen betaling werkt
 • Er een gezagsverhouding is
 • Er loon moet worden betaald
 • Er een verplichting is om arbeid te verrichten
Als dat allemaal het geval is, kun je aan de slag met de volgende zaken.
 

Arbeidsovereenkomst

Allereerst moet je tot een overeenkomst komen met je (toekomstige) personeelslid: een arbeidsovereenkomst. In theorie mag dit mondeling gebeuren, maar beter doe je het schriftelijk: dan zijn de afspraken helder. In de arbeidsovereenkomst kunnen of moeten de volgende zaken aan bod komen:
 • Naam (voorletters, tussenvoegsel, achternaam), geboortedatum, adres en woonplaats van de werknemer en naam, adres, woonplaats werkgever
 • Plaats(en) waar wordt gewerkt
 • Functie van de werknemer en de taak
 • Tijdstip van indiensttreding
 • Duur van de arbeidsovereenkomst (als deze voor een bepaalde tijd is gesloten)
 • Vakantie-aanspraken
 • Loon en de termijn van uitbetaling
 • Gebruikelijke arbeidsduur (per week of per dag)
 • Deelname aan een pensioenregeling (indien van toepassing)
 • Of de CAO van toepassing is (en welke)
 • Eventuele proeftijd
 • Opzegtermijn (of de berekening daarvan)
 • Arbeidsongeschiktheid en ziekte
 • Eventueel regresrecht
 • Identificatieplicht
 • Concurrentie-/ of relatiebeding (alleen bij hogere of specifieke functies)
 

Kosten

Naast het maandelijkse bruto loon van jouw personeel, kun je te maken krijgen met bijkomende kosten voor vakantiegeld, dertiende maand, ziektekosten, scholing, pensioenfonds en reiskosten. De bestaande CAO in je bedrijfstak is daar zeer belangrijk bij. In nagenoeg alle CAO´s zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor specifieke bedrijfstakken. Lees dus altijd eerst het artikel onder welke cao valt mijn onderneming.

 

Loonkosten

De loonkosten voor jou zijn ongeveer 30 procent hoger dan het brutoloon dat je werknemer ontvangt. Je betaalt immers ook een deel van de verzekeringen en andere bijkomende kosten. Naast het pensioen zijn dit het vakantiegeld (meestal 8 procent van het brutoloon) en de dertiende maand. Hierover worden loonbelasting en premies geheven, die je als werkgever moet afdragen.

 

Pensioen

Voor iedere werknemer gelden sociale verzekeringen wat betreft de pensioenrechten (AOW en ANW). Als werkgever kun je aanvullende pensioenvoorzieningen aanbieden. Meestal deel je de premie hiervan met de werknemer. Meestal wordt ook dit al in de CAO of in de bedrijfstak pensioenfonds geregeld. Je bent verplicht dit aan de werknemer te melden.

 

Loonheffingen plus aanmelden bij belastingdienst

Als werkgever krijg je ook te maken met loonheffingen van de belastingdienst. Loonheffingen is een verzamelnaam voor:
 • Loonbelasting / premie volksverzekeringen
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • De premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA)
Meer informatie hierover vind je in het handboek loonheffingen. Deze ontvang je van de Belastingdienst als je je als werkgever aanmeldt. Deze aanmelding kan telefonisch of online.

 

Administratie

Behalve de al gemelde contracten en belastingverplichtingen komt er ook een stuk extra administratie bij kijken. Bijvoorbeeld de loonadministratie. De loonadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. Je moet dan denken aan formulieren als de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Dit zijn allemaal formulieren die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen. Het kan handig zijn om dit uit te besteden, omdat de materie hierover jaarlijks weer verandert.

 

Aanpassen en nieuwe verzekeringen afsluiten

Je moet niet alleen nieuwe dingen regelen, ook bestaande regelingen moet je aanpassen als je werkgever wordt. Beste voorbeeld is de eigen aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf. Nu ben alleen jij verzekerd, door het aan te passen is ook de aansprakelijkheid van de werknemer verzekerd, aan klanten of aan derden. Ook de bedrijfsschadeverzekering moet worden aangepast. De vaste lasten stijgen immers en dat moet hierin meegenomen worden. Tevens kun je kijken of er nieuwe verzekeringen nu rendabel voor je zijn. Verzekeringen die afgesloten moeten (of kunnen worden) bij de komst van personeel zijn:
 • ziekteverzuimverzekering,
 • de WAO- gat verzekering,
 • een collectieve ongevallenverzekering,
 • pensioenverzekering.
Onder bepaalde voorwaarden kun je eigenrisicodrager worden voor de WAO/WIA, WGA en/of Ziektewet. Wil je direct eigenrisicodrager worden, dan moet je dit aanvragen voordat je een werknemer in dienst neemt. 

 

Verder verplicht

Voordat de werknemer begint, moet je de identiteit van de nieuwe werknemer vaststellen. Dit kun je doen door middel van een paspoort of rijbewijs. Ook moet je de nieuwe medewerker bij diverse instanties aanmelden. In je bedrijf moet namelijk een preventiemedewerker aanwezig zijn. Je mag ook zelf als preventiemedewerker optreden bij minder dan tien personeelsleden.

Hangout The Next Entrepeneur - Het juiste team

Voor een succesvol bedrijf heb je goede mensen nodig
Een bedrijf leiden doe je niet alleen. misschien huur je personeel in, maar in ieder geval ga je samenwerken met andere ondernemers en externe partijen. Samen sta je sterker! Hoe zorg je voor een goed team om je heen?
live-hangout-succesvol-starten-inspiratie-26413153832.png

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten