Inschrijven in het Handelsregister

Wie moeten zich nou eigenlijk inschrijven?

11 januari 2017

Als je een bedrijf start, ben je verplicht je in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In dit artikel lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Wie worden in het Handelsregister ingeschreven?

In het Handelsregister worden in Nederland gevestigde ondernemingen ingeschreven. Ook moeten rechtspersonen worden ingeschreven, ongeacht of ze een eigen onderneming hebben. Het Handelsregister onderscheidt verschillende soorten natuurlijke en rechtspersonen:

Natuurlijke personen

 • Eenmanszaak & de eigenaar schrijft zich in

 • Vennootschap onder firma (VOF) & alle vennoten schrijven zich in

 • Commanditaire vennootschap (CV) & alle beherende vennoten schrijven zich in

 • Maatschappen & alle maten schrijven zich in

 • Vereniging van Eigenaars

 • Vrije beroepen & de beroepsuitoefenaar schrijft zich in. Bijvoorbeeld als je advocaat, huisarts of freelance journalist bent.

Deze inschrijving is verplicht, ongeacht de sector waarin je actief bent. Voor 1 juli waren de 'vrije beroepsbeoefenaars' (bijv. artsen, advocaten etc), landbouwers en openbare maatschappen nog uitgezonderd voor de inschrijvingsplicht in het handelsregister. Nu moeten ook zíj zich inschrijven.

Rechtspersonen

 • Besloten Vennootschap (B.V.) & alle bestuurders schrijven zich in

 • Naamloze Vennootschap (N.V.) & alle bestuurders schrijven zich in

 • Kerkgenootschappen & zij zijn verplicht zich in te schrijven

 • Coöperatie > alle bestuurders schrijven zich in

 • Onderlinge waarborgmaatschappij & alle bestuurders schrijven zich in

 • Vereniging (met statuten), waaronder de Vereniging van Eigenaren > alle bestuurders schrijven zich in (dit kan schriftelijk)

 • Stichting & alle bestuurders schrijven zich in (dit kan schriftelijk)

 • Buitenlandse vennootschappen met een onderneming in Nederland > hiervoor is de procedure afwijkend. Neem contact op met de KvK

 • Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) & hiervoor is de procedure afwijkend. Neem contact op met de KvK

 • Europese Naamloze Vennootschap (SE) & hiervoor is de procedure afwijkend. Neem contact op met de KvK.

Publieke sector

 • Gemeenten

 • Provincies

 • Ministeries

 • Waterschappen

 • Brandweerkorpsen

 • Ziekenhuizen

Nieuwe inschrijvers

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Het Handelsregister maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties van de overheid en wordt de basisregistratie voor alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Nieuwe groepen ondernemingen en rechtspersonen die zich moeten inschrijven, krijgen van de Kamer van Koophandel een brief met het verzoek zich in te schrijven in het Handelsregister. Daarna sluiten overheidsinstanties zich geleidelijk aan op de basisregistratie.

Overgangstermijn

De inschrijfplicht voor nieuwe inschrijvers geldt vanaf 1 juli 2008, maar er is een overgangstermijn om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen. Organisaties die zich nog moeten inschrijven, hebben hiervoor uiterlijk tot en met 31 december 2009 de tijd. Als je bij een van deze groepen hoort, krijg je vanzelf bericht van de KvK. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. 

Veel ondernemingen en rechtspersonen die niet verplicht waren om zich in te schrijven, moeten zich nu wel registreren. De voornaamste nieuwe inschrijvers zijn:

 • eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij; 

 • eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepen (bv. notarissen en artsen); 

 • publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties; 

 • kerkgenootschappen; 

 • verenigingen van eigenaars; 

 • vestigingen van verenigingen en stichtingen.   

Wie kunnen zich niet inschrijven?

Bijna elke onderneming moet zich inschrijven in het handelsregister. Er zijn een aantal uitzonderingen:

 • ondernemingen waarin alleen de straathandel in de vorm van venten (= verkopen langs de deur) wordt uitgeoefend

 • De informele vereniging, dit is een vereniging die geen officiële statuten bezit

 • Stille maatschappen. Deze maatschappen zijn niet voor de buitenwereld kenbaar. Een voorbeeld? Twee landbouwers kopen samen een landbouwmachine. Beiden zijn zelfstandig ondernemers, maar de landbouwmachine hebben zij gezamenlijk in een stille maatschap ondergebracht. De landbouwers moeten zich dan ieder als eenmanszaak inschrijven, niet als maatschap.

Waar en wanneer moet ik me inschrijven?

Vanaf een week voor de start tot een week na de start van je bedrijf (bijvoorbeeld eenmanszaak) of onderneming moet je je inschrijven bij het Handelsregister. Dit doe je bij de Kamer van Koophandel in je regio. Als een onderneming meerdere vestigingen heeft dan vindt de inschrijving plaats in de regio van de hoofdvestiging. Als de locatie van de onderneming moeilijk te bepalen is dan kan het privé-adres van de ondernemer gelden als het adres van de onderneming.

Hoeveel uur moet ik werken om me in te kunnen schrijven als onderneming?

Je moet in principe meer dan 15 uur per week werken aan je onderneming, maar er bestaan ook ondernemingsactiviteiten die minder tijd vergen. Het is soms lastig om de uren te bepalen die je in je onderneming steekt. Denk eens aan incidentele activiteiten en voorbereidende activiteiten tot het starten van de eigenlijke ondernemingsactiviteiten. Deze kunnen ook worden aangemerkt als ondernemingsactiviteiten. Bijvoorbeeld als je een groot popconcert organiseert. Open je een bankrekening of sluit je een huurcontract af voor een ruimte, dan geldt dat als voorbereidende activiteit.  

Je bent zelf verantwoordelijk voor de bepaling of je voldoet aan de ureneis voor een onderneming. Schrijf je je in bij de Kamer van Koophandel, kan deze alsnog oordelen dat je geen onderneming hebt, omdat de KVK je activiteit of omzet te laag vindt. Je kunt bezwaar of beroep aantekenen als de KvK je niet wil inschrijven.

Hoe moet ik me inschrijven?

Als je contact opneemt met de KvK voor de inschrijving in het Handelsregister sturen zij je de juiste formulieren toe. Je moet je persoonlijk komen inschrijven bij de KvK, er vindt namelijk een legitimatie controle plaats. De KvK controleert ook je privé-adres. Hiervoor heb je een geldig legitimatiebewijs nodig en een origineel bankafschrift van je privérekening nodig. Een origineel uittreksel van het bevolkingsregister kan hiervoor ook gebruikt worden. In principe zijn deze documenten voldoende voor de inschrijving, maar het kan zijn dat de KvK om aanvullende documenten vraagt (bijvoorbeeld een huurovereenkomst).

Zijn er ook kosten verbonden aan de inschrijving?

Om ingeschreven te staan bij het Handelsregister betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van 50 euro. Voor 15 euro extra kun je meteen een uittreksel meenemen. Je kunt alleen betalen met pinpas of creditcard.

Wijzigingen in het handelsregister

Het is belangrijk dat de gegevens van je onderneming of rechtspersoon actueel zijn en blijven. Dat betekent dat elke wijziging in de onderneming moet worden gemeld aan de KvK. Dit is van belang omdat de gegevens uit het Handelsregister gezien worden als de waarheid. Je bent dan ook wettelijk verplicht om wijzigingen te melden.  

Wat als ik me niet inschrijf?

Schrijf je je niet in, dan is er sprake van een economisch delict. Ook kunnen (overheids)afnemers van het handelsregister je onderneming niet kunnen herkennen. Dat kan problemen opleveren bij het zakendoen. Je hebt dan immers een niet-geregistreerd bedrijf. 

Download:
Waar je aan moet denken als startende zzp'er