Wat is een UBO?

Schrijf de UBO(‘s) van jouw organisatie in vóór 27 maart 2022

Wat is een UBO
Eerste hulp bij administratie - Hero

Eerste hulp bij administratie

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, in het Nederlands vaak de uiteindelijk belanghebbende genoemd. Kort gezegd is de UBO de bedrijfseigenaar of degene met de meeste zeggenschap binnen de organisatie. Maar er is veel meer te zeggen over de UBO. Wat moet je weten over UBO’s en hoe moet ze inschrijven?

Een organisatie of bedrijf kan één of meerdere UBO’s kan hebben. Je bent UBO als je voldoet aan bepaalde criteria, die per rechtsvorm anders zijn. Je leest meer over de criteria voor UBO’s onder de kop ‘UBO per rechtsvorm’. Wat het belangrijkste is voor ondernemers om te weten: je moet de UBO(s) van je organisatie inschrijven in het UBO-register, als je dat nog niet hebt gedaan.

UBO’s inschrijven

Door nieuwe Europese regels (de vierde anti-witwasrichtlijn EU 2015/849) moeten ondernemingen vanaf 27 september 2020 hun UBO of UBO’s laten registreren in het Nederlandse UBO-register. Dit moet je doen vóór 27 maart 2022. 

Moet ik me inschrijven in het UBO-register?

Dat is afhankelijk van de rechtsvorm. Je bent verplicht om de UBO of UBO’s van jouw onderneming in te schrijven bij onder andere de volgende rechtsvormen:

 • Niet-beursgenoteerde bv of nv

 • De meeste stichtingen en verenigingen

 • Onderlinge waarborgmaatschappij

 • Coöperatie

 • Maatschap, vof of cv

 • Rederij

 • Kerkgenootschap

 • Europese nv (SE)

 • Europese cv (SCE)

 • Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) met zetel in Nederland

UBO’s inschrijven geldt niet voor onder andere:

 • Eenmanszaak

 • Beursgenoteerde bv en nv

 • 100 procent dochters van beursgenoteerde bv

 • VvE

 • Rechtspersoon in oprichting

 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven

Wie kunnen UBO’s registreren? Dat zijn de tekenbevoegden binnen je organisatie, die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt onderdeel uit van het Handelsregister via de website van de KVK. Het UBO-register heeft als doel om criminaliteit tegen te gaan, zoals het witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dankzij het UBO-register krijg je namelijk meer inzicht in wie het binnen organisaties voor het zeggen hebben. Dat heeft ook voordelen voor jou als ondernemer. Dankzij het register kun je makkelijker zien met wie je zaken doet.

UBO per rechtsvorm

Wie is de UBO van jouw bedrijf? Of wie zijn de UBO’s, als er meerdere uiteindelijk belanghebbenden zijn? De regels over de uiteindelijke belanghebbende (UBO) staan in het Uitvoeringsbesluit Wwft. Dit zijn de uitgangspunten per bedrijfsvorm: 

UBO van een bv, nv, SE en SCE

Bij een bv of nv die niet beursgenoteerd is, ben je een UBO als je voldoet aan een van de volgende eisen. Je hebt:

 • Meer dan 25% van de aandelen

 • Meer dan 25% van de stemrecht

 • Meer dan 25% economisch belang

 • De feitelijke zeggenschap over de onderneming

UBO van een vof, maatschap of cv

Bij een vof, maatschap, cv, EESV en rederij ben je een UBO als je voldoet aan een van de volgende eisen. Je hebt:

 • Direct of indirect een eigendomsbelang van meer dan 25% 

 • Meer dan 25% stemrecht bij beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst

UBO van een stichting

Bij een stichting ben je een UBO als je voldoet aan een van de volgende eisen. Je hebt:

 • Een eigendomsbelang van meer dan 25% 

 • Meer dan 25% van het stemrecht bij een statutenwijziging 

 • De feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon, maar bent geen bestuurde

UBO van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

Bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij ben je een UBO als je voldoet aan een van de volgende eisen. Je hebt:

 • Een eigendomsbelang van meer dan 25% 

 • Meer dan 25% van het stemrecht

 • De feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon, maar bent geen bestuurder

UBO kerkgenootschap

De UBO van een kerkelijk organisatie is een relatieve nieuwkomer. Bij een kerkgenootschap kunnen de UBO’s degenen zijn die:

 • Bij ontbinding in de statuten staan als rechtsopvolger

 • Deel uitmaken van het bestuur

Uitzonderingen

Ook personen met een kleiner belang kunnen soms als UBO worden gezien, bijvoorbeeld als iemand op een andere manier de uiteindelijke zeggenschap heeft.

Bij een trust moeten meer personen als UBO worden geregistreerd in het Trustregister. Het gaat in ieder geval om de trustees, maar ook de oprichter, de eventuele protector en de begunstigde(n).

UBO-register inzien

Het UBO-register is voldoet aan de richtlijnen van de AVG en is deels openbaar. In het openbare deel van het register kun je dingen over de UBO terugvinden als:

 • Voor- en achternaam

 • Land waar hij/zij woont

 • Nationaliteit

 • Geboortejaar en -maand

 • Het belang in de organisatie

Om een KVK-uittreksel uit het UBO-register op te vragen heb je het KVK-nummer van de onderneming in kwestie nodig en een toegangscode van de KVK. Het opvragen van de gegevens uit het UBO-register kost € 2,55. Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen afgeschermde gegevens inzien.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.