"Goede zorg en inkoopefficiency gaan prima samen"

Interview met Frans Broekhuizen, bestuurder Nusantara Zorgcentra

19 april 2017

"De grootste uitdaging in de zorg is menselijke zorg op maat, maar wel kostendekkend. Het is een hele kunst het beste van beide werelden te zoeken", aldus Frans Broekhuizen. Op basis van een spend-analyse bespaarde Nusantara zo’n tien procent op de totale bedrijfskosten. De voedingsmiddelen bleven daarbij doelbewust buiten schot. Want goed eten is zorg.

Eerste hulp bij slim inkopen

Contractmanagement

"We leven in een tijd van cijfers en lijstjes. Alles gaat instrumenteel en moet efficiënt zijn. Als we niet oppassen verliezen we de kwaliteit van interactie met de cliënt en daarmee onze professionele identiteit. Goede zorg is niet alleen de optelsom van veel kleine dingen die je als zorgverlener heel goed moet doen, maar vraagt juist ook een bewust handelen vanuit het hart." In feite geeft bestuurder Frans Broekhuizen van Nusantara Zorgcentra aan wat de grootste uitdaging in de zorg is: menselijke zorg op maat vanuit aandacht en bewustzijn, maar noodzakelijkerwijze wel kostendekkend. "Het is de kunst het beste van beide werelden te zoeken", aldus Broekhuizen.

Tussen twee werelden

Broekhuizen is een zorgprofessional met een lange staat van dienst. Oorspronkelijk opgeleid als arts en bedrijfskundige achtereenvolgens werkzaam als consultant, manager, directeur en bestuurder bij diverse zorgorganisaties. Ruim drie jaar geleden trad hij aan bij Nusantara, Indonesisch voor ‘tussen twee werelden’. Nusantara levert zogenoemde intramurale- en extramurale zorg (in woonzorgcentra en met wijkteams bij de mensen thuis) vanuit de Indische achtergrond en cultuur. En als expertisecentrum is haar medische kennis en verpleging afgestemd op de cultuurspecifieke eigenheid van de Aziatisch-Indische mens. Een bijzondere doelgroep aldus Broekhuizen: ‘het zijn Nederlanders die in feite tussen de Oosterse en Westerse cultuur inzitten. Ze dragen veelal trauma’s van de oorlog en de repatriëring na de oorlog met zich mee. Als ze ouder worden, komen die trauma’s sterker naar boven. Bij usantara wonen ze met gelijkgestemden en voelen ze zich begrepen.’ De afgelopen jaren is echter door de ingrijpende veranderingen in de ouderenzorg en de bijbehorende financiering vanuit onder meer overhead en verzekeraars het aanzienlijk lastiger geworden om de integraliteit en de kwaliteit van dienstverlening aan deze kwetsbare doelgroep op niveau te houden. Het risicoprofiel van zorginstellingen neemt hierdoor versneld toe.

Spend-analyse

Om de efficiency snel, aanzienlijk én structureel te verbeteren, werd de inkoop onder de loep genomen. Zinvol, want de totale inkoopgerelateerde exploitatiekosten zijn 35 procent van de totale bedrijfslasten. Nusantara had echter onvoldoende inzicht in de inkoopuitgaven en op welke

categorieën het meeste zou kunnen worden bespaard. Een door een gespecialiseerd bureau uitgevoerde spend-analyse gaf een gedetailleerd inzicht in de omvang en samenstelling van de inkoopuitgaven. Op onder meer wasserijkosten, energiekosten, schoonmaakkosten en onderhoud van de cv-installaties bleek veel te verdienen. In totaal werd door het opstellen van strakke programma’s van eisen en professionele onderhandelingen zo’n tien procent bespaard op de totale bedrijfskosten. Een bijdrage daaraan werd ook geleverd door beter voorraadbeheer, waardoor de voorraadkosten werden verlaagd. Nu, zo’n drie jaar later, blikt Broekhuizen terug op de spend-analyse. Hij kan het iedereen aanraden die geen goed inzicht heft in de inkoopuitgaven. "Je kunt niet zonder. Het geeft een scherp beeld van de omvang van de verschillende inkoopcategorieën en wat de grootste hefboom kan zijn om de kosten te verlagen en de winst te vergroten."

Geen uitbesteding voeding

Bij Nusantara valt inkoop onder de verantwoordelijkheid van de facility manager, die de inkoop samen met de twee teamleiders van de vestigingen in Bussum, Almere en Ugchelen voor zijn rekening neemt. Niet alleen door een beter inzicht in de diverse inkoopuitgaven werd de inkoop op een hoger plan gebracht. Inmiddels wordt ook meer gestructureerd gewerkt aan de hand van inkoop-templates. En Nusantara sloot zich aan bij een inkoopcombinatie. ‘Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten’ is

na ‘algemene kosten’ de grootste inkoopcategorie. Op eerstgenoemde categorie werd en wordt doelbewust niet bezuinigd. ‘Het samen eten van goed bereide Indonesische gerechten is enorm belangrijk voor onze cliënten’, licht Broekhuizen toe. Een cruciaal element dus van goede zorg voor

deze specifieke groep ouderen. Aan die keuze hangt wel een prijskaartje. Nusantara heeft in Bussum een eigen professionele compleet ingerichte horecakeuken, waar elke dag vele honderden maaltijden worden bereid, ook voor de cliënten in de vestiging in Ugchelen, dat tegen Apeldoorn aan ligt. Dit brengt aanzienlijke logistieke kosten met zich mee. Terwijl steeds meer zorginstellingen de maaltijden uitbesteden aan gespecialiseerde toeleveranciers, is daar bij Nusantara geen sprake van. ‘Eten bij Nusantara is zorg. Ja, het is duurder maar wel van buitengewone waarde voor onze cliënten’, aldus Broekhuizen.