"Inkoop is een integraal deel van de business"

Interview met Stefan van der Zwet, directeur realisatie Heembouw Groep

19 april 2017

Opmerkelijk voor de bouw is dat Heembouw Groep doorlopend onderzoek laat doen naar de wensen van haar klantgroepen wonen, kantoren en bedrijfsruimten. Zo kan het innovatieve bouwbedrijf werkelijk toegevoegde waarde leveren. Per klantgroep heeft Heembouw strategische toeleveranciers die deze waarde helpen creëren. Directeur realisatie Stefan van der Zwet verwacht dat de samenwerking steeds verder zal gaan, tot uiteindelijk een gezamenlijk verdienmodel.

Contractmanagement

Eerste hulp bij slim inkopen

In 1997 richtte Heembouw Groep (150 miljoen euro omzet) Habeon Architecten op om integraal ontwerp en realisatie aan te kunnen bieden. Dat deed het middelgrote bouwbedrijf weliswaar al eerder, maar toen met externe architecten. In 2005 startte het bouwbedrijf met lean en brak het besef door dat de samenwerking met leveranciers hechter zou moeten worden. "We hebben toen al de eerste stappen naar strategische samenwerking gezet, maar de crisis die eind 2008 begon gooide roet in het eten", vertelt directeur realisatie Stefan van der Zwet. De bouw was één van de sectoren die zwaar werden getroffen door de crisisjaren en de laagconjunctuur die daarop volgde. Bouwbedrijven en toeleveranciers moesten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Inmiddels is het economisch tij gekeerd. De bouwbedrijven die al voor de crisis aan een nieuw businessmodel werkten gaat het voor de wind. Zo’n 65 procent van de omzet genereert Heembouw nu met projecten waarbij het bedrijf zowel ontwerp als realisatie voor haar rekening neemt.

Hechtere samenwerking met toeleveranciers

Opmerkelijk voor de bouw is dat Heembouw doorlopend onderzoek laat doen naar de wensen van de diverse klantgroepen: wonen, kantoren en bedrijfsruimten. Zo kan het bouwbedrijf werkelijk toegevoegde waarde leveren. Per klantgroep heeft Heembouw strategische toeleveranciers die deze toegevoegde waarde helpen leveren. Stefan van der Zwet verwacht dat de samenwerking steeds verder zal gaan, tot uiteindelijk een gezamenlijk verdienmodel. Ook ziet hij het aantal inkoopcategorieën waarvoor wordt samengewerkt met strategische partners toenemen. Hechtere samenwerking met toeleveranciers vraagt ook om een cultuuromslag bij Heembouw, weet Van der Zwet. "We moeten er aan wennen dat we op voet van gelijkwaardigheid samenwerken met bepaalde toeleveranciers. Je moet heel transparant zijn en duidelijk maken wie wij zijn en wat wij willen. Informatie delen. Samen plannen en een gezamenlijke strategie uitzetten om projecten binnen te halen".

Heembouw heeft een inkoopaandeel van circa 75 procent. Stefan van der Zwet betitelt inkoop daarom als "de levensader van het bedrijf: wat we bouwen, kunnen we alleen bouwen met partners". Op groepsniveau heeft het bouwbedrijf één medewerker die verantwoordelijk is voor de jaarcontracten. De tactische en operationele inkoop wordt gedaan door projectmedewerkers. Inkoop is dus een integraal deel van de business. De inkoopfunctie wordt echter voor Heembouw nog belangrijker dan die al was. Stefan van der Zwet: "Je kunt alleen overleven als je continue innoveert. De ontwikkelingen op de verschillende deelgebieden in de bouw gaan steeds sneller en zijn bijna onmogelijk om alle bij te houden. Het is dus zaak die innovaties binnen te halen door nauwe samenwerking met bepaalde toeleveranciers".

Best value procurement

Om de juiste toeleveranciers te selecteren past Heembouw daarom elementen van best value procurement toe. Stefan van der Zwet betitelt deze uit de Verenigde Staten naar Nederland overgewaaide methode weliswaar als ‘nogal procedureel’, maar beslist nuttig omdat die je in staat stelt juist de toeleverancier te selecteren die echt verstand van zaken heeft. "Daarbij is het zaak dat deze partners je strategie begrijpen, daarbij aansluiten, optimaal presteren op een project en jouw maat hebben", aldus de directeur realisatie van Heembouw Groep. Bij de operationalisering van een hechtere samenwerking met toeleveranciers is het delen van informatie van doorslaggevend belang. Heembouw past daarbij al sinds 2011 BIM toe. Het is een werkmethodiek waarbij in een driedimensionaal Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. In één databasemodel worden gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer verwerkt. Stefan van der Zwet is ronduit enthousiast over BIM: "eerst ging je bouwen en was je gebouw in feite je prototype. Nu bouw je een virtueel prototype en als dat helemaal klopt ga je pas bouwen. De faalkosten dalen zo en je doorlooptijd wordt korter".

Verdienmodel

Zijn BIM en best value procurement aanjagers voor het creëren van toegevoegde waarde samen met toeleveranciers, lean is dat voor het creëren van maximale waarde voor de klant. Heembouw meet sinds een jaar of vier de tevredenheid binnen de diverse klantgroepen. Per groep is de klanttevredenheid afhankelijk van sterk uiteenlopende factoren, weet Stefan van der Zwet. De afnemer van een bedrijfsgebouw waardeert het als je meedenkt. Bij woningen is voor een woningbouwvereniging de bewonerstevredenheid van belang. "Daarom hebben wij met een aantal woningbouwverenigingen een verdienmodel afgesproken, waarbij onze beloning voor een deel afhankelijk is van de bewonerstevredenheid", aldus Stefan van der Zwet.