Nieuwe privacywetgeving uitgelegd; verwerkersovereenkomst

Aan de slag met de AVG
De nieuwe privacywetgeving (AVG) komt er aan en hier horen meer verplichtingen bij voor MKB ondernemers. Zo krijg je bijvoorbeeld te maken met een verwerkersovereenkomst.
Meer over de AVG?
Klik hier
Lees het dossier
Lees verder
Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat
Klik hier
Download hier het whitepaper over slimmer werken
Lees verder
Hulp nodig bij met de AVG?
Klik hier
Lees snel hoe onze partner je kan ontzorgen
Lees verder

Wat moet ik doen?

Voor sommige activiteiten van je bedrijfsvoering zet je externe partijen in. Bijvoorbeeld het bezorgen van de pakketjes voor je klanten door een pakketbezorgdienst, het voeren van de loonadministratie door een administratiekantoor of het gebruik van een softwarepakket in de cloud. Aan al die partijen geef je op dat moment persoonsgegevens door van je klanten of medewerkers. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres of telefoonnummer. Op het moment dat je persoonsgegevens doorgeeft aan zo’n externe partij verplicht de privacywetgeving je om met die partij afspraken te maken over de bescherming van die persoonsgegevens. Dit doe je in een verwerkersovereenkomst, in de huidige privacywetgeving (Wbp) noemen we dit een bewerkersovereenkomst.
 

Hoe moet ik het doen?

De nieuwe privacywetgeving (AVG) stelt meer eisen aan de overeenkomst met de externe partij dan de huidige privacywetgeving. Onder de huidige privacywetgeving moet je al afspraken maken over de volgende punten:
 • waarom de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • welke soort persoonsgegevens worden verwerkt;
 • van welke soort personen de gegevens zijn (bijvoorbeeld: klanten, leerlingen, werknemers);
 • hoe de persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd;
 • hoe lang de externe partij de gegevens mag bewaren en hoe ze die gegevens kunnen teruggeven;
 • of de externe partij de gegevens in het buitenland opslaat en onder welke voorwaarden dat dan gebeurt;
 • of de externe partij op haar beurt weer andere partijen inschakelt die de gegevens ook ontvangen.
De punten waarover je afspraken moet maken die onder de nieuwe wetgeving erbij komen zijn:
 • dat je bij de externe partij mag controleren of ze de gemaakte afspraken nakomen en hoe je deze controles uitvoert;
 • afspraken over de geheimhouding van de persoonsgegevens;
 • de bewaartermijnen, back-up en vernietiging van de persoonsgegevens;
 • hoe de externe partij medewerking verleent aan de verzoeken om inzage, correctie en verwijdering die je ontvangt van je klanten;
 • hoe de aansprakelijkheid tussen jou en de externe partij geregeld is voor schade als afspraken uit de verwerkersovereenkomst niet worden nagekomen.
   

Aandachtspunten

 1. Heb je al een bewerkersovereenkomst afgesloten? Check of deze voldoet aan de nieuwe eisen voor een verwerkersovereenkomst zoals in de nieuwe privacywetgeving is opgenomen. Je kunt het lijstje hierboven als checklist gebruiken.
 2. Check met wie je een verwerkersovereenkomst moet afsluiten. De makkelijkste manier om dit na te gaan is het opstellen van een verwerkingenregister. Een document waarin je bijhoudt welke persoonsgegevens je hebt, waar ze opgeslagen zijn en wat je aan beveiliging hebt gedaan.
 3. Als je geen verwerkersovereenkomsten sluit kun je een boete krijgen van maximaal 10 miljoen euro of 2 procent van de jaarlijkse omzet. Tijd besteden aan deze verplichting lijkt dus verstandig.

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten