Maak van je printer geen doos van Pandora

In de nieuwe privacyregels zijn ook printers essentieel

28 mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Die EU-brede verordening heeft nogal wat consequenties voor de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan om moeten gaan – en daarbij gaat het niet alleen om hun eigen gegevens, maar ook die van derden. Vergeet als je in het kader van AVG-compliance je beveiliging tegen het licht houdt, de printers niet!

Kyocera - MFP

Wat houdt de AVG in?

De AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming; internationaal is deze verordening ook wel bekend als GDPR, General Data Protection Regulations. De AVG vereist dat ondernemers (álle ondernemers, van multinational tot zzp’er) verplicht zijn de juiste procedures, processen, personeel en technologie in te zetten om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die in de onderneming binnenkomen beveiligd zijn en op de juiste manier worden verwerkt.

Dat kan elke vorm van persoonsgegevens betreffen: van klantgegevens en interne verkoopcijfers per verkoper tot de adresgegevens van personeelsleden en een per e-mail verzonden offerteaanvraag aan leveranciers. De boetes op het overtreden van de AVG kunnen gigantisch oplopen: tot wel 20 miljoen euro of maximaal 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie.

Daarnaast wil je geen reputatieschade oplopen wanneer er iets misgaat door toedoen van een ontoereikende netwerkbeveiliging. Alle reden dus om je computer- en netwerkbeveiliging extra goed tegen het licht te houden en AVG-proof te maken. En daarbij mag je ook je printers niet vergeten.

Wat heeft de AVG met mijn printers te maken?

Alles. De AVG verplicht je als ondernemer immers om de beveiliging, integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens permanent te garanderen. Daarvoor zijn niet alleen organisatorische maatregelen nodig, maar dient ook de IT-technologie binnen je bedrijf aan de strikte eisen te voldoen.

Voor de meeste bedrijven is het beveiligen van bijvoorbeeld servers, databases en desktops regulier beleid. Maar printers zijn nog te vaak de ondergeschoven kindjes. En dat terwijl een beetje kantoorprinter heel veel meer is dan een machine die bestanden kan afdrukken. Ga maar na: printers en MFP’s (ofwel multifunctionals – apparaten die scannen, kopiëren en printen) zijn anno nu intelligente netwerkapparaten met een scherm, een toetsenbord, een harde schijf (waarop mogelijk gevoelige gegevens worden opgeslagen) en een eigen besturingssysteem. Cybercriminelen mikken altijd op de zwakste plekken binnen een netwerk en te vaak zijn dat printers die deel uitmaken van een bedrijfsnetwerk. Ook printers kunnen worden geïnfecteerd met malware, en daardoor loopt het hele bedrijfsnetwerk gevaar.

Wat kan en moet ik doen?

De AVG betekent hoe dan ook dat je een reeks organisatorische en technologische stappen zult moeten nemen om aan de regels te voldoen. Sleutelbegrippen daarbij zijn privacy by design en privacy by default. Het eerste betekent dat je er al bij het ontwerpen van (nieuwe) producten en diensten voor zorgt dat binnen de organisatie verwerkte persoonsgegevens volgens de AVG worden beschermd. Privacy by default houdt in dat je er door middel van technische en organisatorische maatregelen voor zorgt dat louter die persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat je wilt bereiken. De veiligheid van je printers en printernetwerk valt duidelijk onder beide begrippen.

Wil je meer lezen over het beveiligen van je printer? Lees het gratis whitepaper