Vooral hoogopgeleide vrouwen shoppen online

Online kopen wordt steeds populairder

04 september 2013

Heb je een webshop? Goed nieuws, want online kopen wint aan populariteit. Afgelopen jaar waren er een half miljoen méér Nederlanders tussen 12 en 74 jaar die online winkelden dan in 2009.

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Wat nog meer naar voren komt: Het aandeel internetters dat nog nooit goederen via internet heeft gekocht of besteld, is gedaald tot 23 procent. Van hen geeft twee derde aan dat dit komt omdat ze liever een 'echte' winkel bezoeken.

Frequente shoppers

Tussen 2005 en 2010 is het aandeel internetters tussen de 12 en 74 jaar dat online winkelt gegroeid van 55 naar 77 procent. Een groot deel hiervan shopt regelmatig: 7 op de 10 e-shoppers zijn frequente online shoppers.

Grootste stijging

Vrouwen tussen de 25 en 44 jaar shoppen het meeste online, gevolgd door mannen uit deze leeftijdscategorie. Bij deze twee groepen was de absolute stijging ook het grootst. Maar verhoudingsgewijs lag de grootste stijging bij mannen van 65 tot 74 jaar en daarna bij vrouwen van 45 tot 64 jaar.

Hoog opleidingsniveau

Gekeken naar opleidingsniveau, zijn het vooral hoogopgeleide vrouwen die online winkelen. In 2005 shopte nog 40 procent van hen online, in 2010 was dat 67 procent. Hoogopgeleide mannen zijn ook veel in webshops te vinden: van 55 procent in 2005 naar 74 procent in 2010.

Laag opleidingsniveau

Kleiner is de stijging van online shoppers onder laag opgeleide mensen. Bij zowel de mannen als de vrouwen was dit een stijging van 14 procent. In verhouding is de groei bij laagopgeleide vrouwen wel groter dan bij laagopgeleide mannen.

Bron:

CBS