Kleine ondernemer mag prijsafspraken maken

Regel moet inkoopmacht grotere bedrijven inperken

19 april 2017

Als kleine ondernemer is het vaak lastig op te boksen tegen de grotere bedrijven met veel inkoopmacht. Dat gaat veranderen, want het kabinet heeft besloten dat kleine bedrijven meer mogelijkheden krijgen om samen te werken en afspraken te maken.

Eerste hulp bij slim inkopen

Contractmanagement

Nu mogen kleine bedrijven alleen afspraken over o.a. de prijs maken, als hun gezamenlijke marktaandeel niet meer dan 5 procent is en ze niet meer dan 40 miljoen euro omzet hebben. De eis voor het marktaandeel wordt, op verzoek van minister Verhagen van EL&I, verruimd naar 10 procent. De omzetgrens vervalt. 

Alleen in Nederland

De verruiming van de regeling geldt alleen voor bedrijven in Nederland. Winkeliers in de grensstreek mogen dan ook geen afspraken maken over de prijs van een product dat bestemd is voor Belgische of Duitse markt, omdat ze dan met Europese regels te maken krijgen. 

Tegenwicht

Minister Verhagen heeft de verruiming voorgesteld zodat kleine bedrijven meer tegenwicht kunnen bieden aan grote, dominante afnemers. Het gevolg is een scheve verhouding op de markt, wat een nadelig effect kan hebben op de kwaliteit en diversiteit van producten. MKB-Nederland is blij met de wetswijziging en noemt de beslissing "logisch". Gezamenlijke inkoop is immers vaak toegestaan, terwijl gezamenlijk verkoop volgens de mededingingswet niet is toegestaan. Die scheve verhouding wordt iets meer in perspectief gezet, stelt de ondernemingsorganisatie.

Bron: MKB-Nederland