Webwinkeliers verdienen benedenmodaal

Slechts 1 op de 5 ondernemers komt rond van webshop

31 januari 2014

Zeker 80 procent van de online ondernemers verdient geen modaal inkomen met zijn webshop. Ongeveer de helft van de webwinkeliers heeft een jaaromzet van minder dan 10.000 euro. Bijna één op de drie webwinkeliers heeft zelfs nog nooit een euro winst gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de expertgroep Online Ondernemen van Shopping2020 onder 500 online ondernemers.

Whitepaper: Hoe start ik een webshop?

De expertgroep heeft bij het onderzoek onder de online ondernemers onderscheid gemaakt tussen vier type webwinkeliers: 

  • Sparetime ondernemers: die een webwinkel naast een fulltime baan of studie runnen

  • Parttime ondernemers: die een webwinkel runnen naast een parttime baan of naast de zorg voor een gezin

  • Fulltime ondernemers: die volledig bezig zijn met de webwinkel

  • Bedrijven met twee eigenaren: waarbij twee ondernemers aan het hoofd staan

Winst maken

34 procent van de ‘sparetime’ ondernemers geeft aan nog nooit winst te hebben gemaakt met hun webshop. Van de parttime webondernemers is dat 38 procent. Voor fulltime ondernemers en bedrijven met twee eigenaren liggen deze percentages gunstiger: respectievelijk 15 en 20 procent heeft nog nooit winst gemaakt.

Minder dan 10.000 euro

Bijna de helft van de ondervraagde online ondernemers heeft minder dan 10.000 euro omzet geboekt in 2012. Als je vervolgens de onderverdeling maakt, zit van de ‘sparetime’ ondernemers 65 procent onder de 10.000 euro en 61 procent van de parttime ondernemers. Fulltime ondernemers doen het beter: een kwart van hen komt op minder dan 10.000 euro uit. 

Slechts 18 procent van de online ondernemers heeft sinds de oprichting van de webshop wél een modaal inkomen (of meer) verdiend. Daaruit zou je kunnen concluderen dat de overlevingskansen voor winkeliers verhoudingsgewijs klein zijn. Dat blijkt ook uit de cijfers: na vier jaar bestaat nog 41 procent van de gestarte online ondernemers, voor het gehele bedrijfsleven ligt dit percentage op 59 procent.

Toekomst

Ondanks deze bedroevende cijfers, denken webshopeigenaren toch positief over de toekomst. Meer dan de helft, 51 procent, acht de kans groot tot zeer groot dat hun bedrijf in 2020 nog bestaat. 

De expertgroep verwacht dat online ondernemers om te kunnen overleven vooral moeten gaan inzetten op het vergroten van de winst tussen 2014 en 2020. Ook het vergroten van de vindbaarheid van de webshop en herontwikkeling van de website zijn belangrijke speerpunten. 

To do's

Dus, de schouders eronder! Lees in het whitepaper 'Mijn website klaar voor de toekomst' alles over e-commerce anno nu: waar moet jouw webshop aan voldoen om klaar te zijn voor de toekomst? En bekijk de video over retail waarin de praktische toepassing van shopping-ontwikkelingen wordt besproken.

Bron: Emerce, Shopping2020

Auteur

Lenneke Arts