Banen in de haven als businessmodel

Ondernemer in beeld | Watertalent

29 januari 2015

De haven van Rotterdam heeft meer nodig dan de aloude kraanmachinist. Wist je dat er ook juristen werken, verpleegkundigen en HR-specialisten? Watertalent brengt al deze mensen bij elkaar. Ook voor het mkb.

Een nieuwe medewerker aannemen

“Er zijn maar weinig jonge mensen die weten hoe gevarieerd de Rotterdamse haven is. De meesten kennen Shell en BP, maar er is nog zo veel meer. En dat betekent ook: veel verschillende banen.”

Matty van den Berg is een bevlogen ambassadeur van wat zij noemt de mainport Rotterdam. Met haar bedrijf Watertalent (4 fte) promoot ze de diverse arbeidsmarkt die ‘s werelds grootste haven te bieden heeft. Watertalent bemiddelt niet tussen werkgevers en werknemers – het is dus geen uitzend- of detacheringsbureau – maar brengt ze wel met elkaar in contact. Dat gebeurt via de website, maar ook door het organiseren van bijvoorbeeld meet and greets of talentendiners. Watertalent promoot werkgevers, verspreidt nieuwsberichten, toont vacatures en maakt belangrijke ontwikkelingen in de haven zichtbaar. En dat allemaal om bij te dragen aan het goede imago van diezelfde haven.

“We zijn in de zes jaar van ons bestaan uitgegroeid tot een carrièreplatform,” zegt Matty van den Berg. “De mainport kent een aparte cultuur. Dat vraagt om specifieke arbeidsmarktcommunicatie: het gaat erom je bedrijf in de markt te zetten als aantrekkelijke werkgever Bedrijven kiezen dan ook niet ad hoc voor ons. Ze nemen voor langere tijd een pakket aan diensten van ons af dat ze gebruiken als strategische inzet op de arbeidsmarkt. Onze tekstschrijver ontwikkelt voor elk bedrijf een werkgeverspresentatie, zoals we gedaan hebben voor een containerterminalbedrijf. Aangevuld met de inzet van social media en foto’s en filmpjes op de website van Watertalent.”

Winkelwagentje

Aanvankelijk richtte Watertalent zich op de grote, toonaangevende bedrijven in de Rotterdamse regio. Maar inmiddels is er voor het midden- en kleinbedrijf  een laagdrempelige manier om aan te sluiten. Op de website van Watertalent is een apart ‘winkelwagentje’ ontwikkeld waarmee mkb-ondernemers op eigen initiatief diensten kunnen inkopen. Al met al heeft Matty van den Berg het idee dat Watertalent nu écht van de haven is. “Er zitten vierduizend bedrijven in de mainport. Een groot deel daarvan hoort bij het mkb. En op dit moment kunnen al die bedrijven bij ons terecht.”

Het mkb is hard nodig in de haven, weet de ondernemer. “Ook al voelen ze zich vaak niet thuis tussen de grote jongens. Maar het mkb is vaak heel innovatief. En dat is nodig in de haven. Competenties veranderen hier snel. Om een voorbeeld te noemen: vroeger zat een kraanmachinist als een soort king of the world bovenin zijn kraan containers te verplaatsen. Nu kan datzelfde werk bij wijze van spreken gebeuren vanachter een computerscherm in Barendrecht.”

Overigens heeft Watertalent zijn activiteiten in de loop der tijd uitgebreid naar de haven van Amsterdam. En momenteel wordt Luchttalent in de markt gezet, dat zich richt op de luchthaven. Die van Schiphol, in dit geval. "Maar ik sluit niet uit dat we op den duur ook bedrijven op en rond andere luchthavens gaan bedienen," zegt Matty van den Berg.

Watertalent timmert ook op andere manieren aan de weg. Zo fungeert het platform als verbindende schakel tussen bedrijfsleven en beroepsopleidingen. We zijn recent gestart met de pilot om te gaan samenwerken met uitzendbureaus die zich specialiseren in havenfuncties. “We kunnen elkaar helpen met het vergroten van ons netwerk en het delen van kennis,” legt Matty uit. Dat Watertalent inmiddels als serieuze speler op de Rotterdamse arbeidsmarkt wordt gezien, blijkt wel uit het feit dat uitzendbureau Randstad zich als eerste meldde voor het experiment. “We gaan dit jaar kijken wat voor mooie dingen we kunnen opzetten."