Fiscale reserves

Belastingen

Egalisatiereserve: fiscaal aantrekkelijke spaarpot

Verdeel toekomstige kosten over meerdere boekjaren

De egalisatiereserve is zowel een spaarpot als een aftrekpost. Wanneer zet je deze reserve in en waar moet die aan voldoen? Welk bedrag moet als reservering in de boekhouding? Dit is wat moet je weten over de egalisatiereserve.

08 juli 2022 3 minuten

Oudedagsreserve: hoe werkt het?

Reserveer een deel van de winst voor later

De inkomstenbelasting kent een regeling waarmee je jaarlijks een deel van de winst kan reserveren voor je pensioen: de oudedagsreserve. Hoe werkt deze fiscale regeling?

08 juli 2022 3 minuten

Herinvesteringsreserve: belasting over boekwinst uitstellen

Liquiditeitsvoordeel bij verkoop bedrijfsmiddelen

De herinvesteringsreserve treedt in werking bij verkoop van bedrijfsmiddelen, mits het voornemen bestaat de boekwinst te herinvesteren. Hoe werkt de HIR en waar moet je rekening mee houden?

08 juli 2022 3 minuten