Innovatief Ondernemen: nu werken aan je toekomst

In het midden-en kleinbedrijf is innovatie essentieel voor groei. Juist door te investeren in ontwikkeling van producten, diensten en de organisatie zelf, blijft de ondernemer niet alleen alert op de huidige marktomstandigheden maar ook die in de toekomst. Dat maakt innovatie een belangrijk aandachtspunt voor ondernemers.

Wat ons de laatste tijd heeft geleerd is dat aanpassen aan veranderende marktomstandigheden cruciaal is voor in eerste instantie overleven, maar zeker ook om te groeien. Het is zaak om ook in lastige tijden oog te hebben voor doorontwikkeling van je bedrijf. Onderwerpen zoals technologie, duurzaamheid en (digitale) veiligheid worden alleen maar belangrijker. In deze themapagina geven we je tips om hier mee om te gaan, zoals meer over: 

  • waarom innovatie belangrijk is 
  • subsidieregelingen voor innovatie 
  • lanceren van nieuwe producten en diensten 
  • het organiseren van marktonderzoek

4 redenen om te innoveren

Wat brengt innovatie mij als ondernemer?

Waarom zou je als ondernemer tijd en moeite steken in iets nieuws, terwijl datgene wat je doet prima werkt? Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere bedrijven. Voor veel bedrijven is dat dan ook de grootste drijfveer voor innovatie. Wat zijn andere belangrijke redenen om te innoveren?

Tips om succesvol je product te lanceren

Plus wat je vooral niet moet vergeten in je planning

Je product of dienst en je marketingplan zijn af. Nu is het tijd voor het lanceren van je product of dienst. Waar moet je aan denken? Hoe maak je een planning?

Wat is innovatie?

Welke soorten innovatie zijn er?

Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig. Veel ondernemers denken bij innovatie nog steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat is niet terecht. Als je een product of proces verbetert, innoveer je al.

Hoe doe ik marktonderzoek?

'Is daar wel een markt voor?'

Je hebt een goed idee voor een nieuw product of een nieuwe dienst. Natuurlijk ben je zelf helemaal overtuigd van het nut en de noodzaak ervan, maar is de markt dat ook? Oftewel, hoe kijken anderen tegen jouw ideeën aan en is er markt voor? Om daarachter te komen, is het belangrijk om marktonderzoek te doen.

7 financieringsvormen voor innovatie

Van leningen en kredieten tot crowdfunding en microfinanciering

Als je innovatief bezig bent of een vernieuwend plan hebt, kun je op zoek gaan naar geld om dit te bekostigen. Financieren dus. Wat zijn goede financieringsvormen voor innovatie? 7 relevante opties op een rij.

Welke subsidies zijn er voor innovatie?

Financiële steun ter bevordering van innovatie en duurzaamheid

Hoe kom je aan geld voor innovatie? Er zijn genoeg subsidies en andere hulpregelingen te gebruiken. Maar veel subsidiepotjes raken niet leeg, omdat ondernemers niet weten dat ze bestaan. Zonde. Daarom zetten we een aantal subsidies voor innovatie en verduurzaming op een rij.