Ondernemen volgens de regels

Bij het ondernemen krijg je te maken met wettelijke regels en contractuele afspraken. Zaken die je niet als eerste voor ogen hebt bij het starten van een bedrijf maar cruciaal zijn in het omgaan met medewerkers, klanten, leveranciers en andere relaties.

Wat de laatste maanden duidelijk heeft gemaakt is dat de nieuwe manier van hybride ondernemen ook impact heeft op de voorwaarden tussen ondernemer en werknemers. Kan je werknemer bijvoorbeeld een thuiswerkplek eisen of doorbetaling van vergoeding woon-werkverkeer? Daarnaast wordt de rol van de overheid steeds prominenter met regelgeving rond bijvoorbeeld duurzaamheid en hogere minimumlonen. Ken je rechten als ondernemer en bekijk op deze themapagina een selectie van actuele juridische zaken: 

  • wettelijke regels rond de leefomgeving vanaf 2022 
  • wat is het minimumloon 
  • hoe om te gaan met niet betalende klanten 
  • tips om je personeel sancties op te leggen

De nieuwe Omgevingswet

Een mega-wet die het ondernemersklimaat moet verbeteren

Vanaf 1 juli 2022 brengt de Omgevingswet 26 wetten en besluiten samen die te maken hebben met leefomgeving. Doel van de Omgevingswet: bureaucratie verminderen, overzicht verbeteren en zodoende ondernemerschap stimuleren, met behoud van veiligheid en kwaliteit van leefomgeving. Volgens de overheid gaat de nieuwe mega-wet zorgen voor een beter ondernemersklimaat, maar is dat ook zo?

Wat is het minimumloon in 2022?

En hoe kun je het wettelijk minimumloon berekenen?

Twee keer per jaar kan het minimumloon wijzigen, namelijk per 1 januari en per 1 juli. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Minder betalen aan werknemers mag niet. Wat is het minimumloon dit jaar? Hoe kun je het minimumloon van 2022 berekenen?

Wat is een Service Level Agreement (SLA) en hoe stel ik die op?

Leg geleverde kwaliteit vast

Als je diensten levert of inhuurt is het verstandig om van tevoren vast te leggen aan welke eisen deze moeten voldoen. Een Service Level Agreement (SLA) is een contract tussen de leverancier en klant met de voorwaarden.

Je personeel sancties opleggen, wat zijn de mogelijkheden?

Tips en adviezen rondom sancties

Er zijn momenten waar je je medewerker op zijn gedrag wilt aanspreken en wellicht ernaar wilt handelen. Vooral als hij zich niet houdt aan de regels in je bedrijf of de verplichtingen in zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt. Wat zijn de mogelijkheden?