Samenwerken met studenten

Uitleg over de relatie tussen onderwijs en mkb

03 augustus 2012

Studenten bieden waardevolle kennis en inzichten en jij biedt een praktijkgerichte werkervaring: een winwinsituatie. Dus waarom zou je wachten met het aannemen van studenten in jouw bedrijf?

Het mkb en het onderwijs werken steeds vaker samen. Studenten hebben een frisse blik, zijn gedreven, bezitten de nieuwste kennis op het vakgebied en kosten weinig geld in verhouding tot oudere krachten met veel werkervaring.

Tekort aan specialistische kennis

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. Een groot deel daarvan bestaat uit maximaal tien werknemers. Doordat deze bedrijven klein zijn, is er vaak een tekort aan specialistische kennis.

Kennis is duur

Helaas hangt er dikwijls een fiks prijskaartje aan kennis, wanneer je die kennis bij een commercieel bedrijf verkrijgt. Studenten en het onderwijs vormen hiervoor een betaalbaar alternatief. Zij bezitten eveneens hoogwaardige en actuele kennis, maar kunnen dit tegen veel lagere tarieven leveren.

Studentbemiddeling

Omdat kleine bedrijven minder media-aandacht krijgen dan grote bedrijven, zijn studenten vaak niet op de hoogte van het bestaan van deze werkplekken. Maar juist het mkb kan een uitdagende werkplek creëren waar studenten grote zelfstandigheid krijgen en middenin de praktijk staan. Een stage is hiervoor de perfecte gelegenheid. Een student gaat tijdens zijn studie een of meerdere malen op stage. Met meer dan één miljoen studenten in Nederland op MBO, HBO en WO niveau zijn er genoeg stagiaires te vinden. Maar hoe kun je die studenten bereiken?

Samenwerkingsvormen

Tussen ondernemers en onderwijs kan er op allerlei manieren worden samengewerkt. We zetten ze hieronder, met een korte toelichting, op een rijtje:

  • Stages: De student voert werkzaamheden of (onderzoeks-) opdrachten uit binnen een bedrijf.

  • Projecten: Meerdere studenten verrichten een opdracht die wordt uitgevoerd binnen school.

  • Lectoraten: Niet alleen studenten, maar ook inhoudsdeskundige docenten buigen zich hierbij samen met externe partijen over verschillende onderzoeksonderwerpen.

  • Leerbanen: MBO leerlingen maken kennis met de praktijk.

  • Bijbanen: Studenten zijn (tijdelijk) in dienst bij een bedrijf voor een bepaald aantal uren per week.