Het geheim van innovatie? Zorg voor kruisbestuiving

Stimuleer ideeën en talenten binnen je bedrijf

Wat maakt een bedrijf innovatief? Dat hangt af van hoe open een onderneming is naar haar mensen. En hoe talenten maar ook ideeën worden benut en gestimuleerd.

Innovatie is een containerbegrip. Eigenlijk zijn er drie vormen: productinnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie. Wat opvalt is dat de bedrijven, die de meest slimme producten op de markt brengen c.q. bedenken, vaak sterk zijn in sociale innovatie!

Deel ervaringen

Dat is niet toevallig. Want, als je als organisatie ontvankelijk bent voor creatieve ideeën en als je openstaat voor interessante suggesties hoe bepaalde processen of producten beter kunnen, dan ontstaan er mooie dingen. Praat eens met je klanten die je producten en diensten gebruiken. Wat vinden zij? Welke verbeteringen wensen zij?

Of, laat binnen je bedrijf medewerkers met verschillende verantwoordelijkheden met elkaar praten. Laat ze van gedachten wisselen. De verkoper, de ontwerper/tekenaar, de inkoper, de productie medewerker. Door de uiteenlopende ervaringen te delen, til je je product of je dienstverlening of het werkproces naar een hoger plan. Zorg voor kruisbestuiving. Je kunt nooit innovatief zijn als je in je eentje op een eiland dingen gaat bedenken. Als leidinggevende heb je daarin een stimulerende en coachende rol.

Creatieve oplossingen

Analyseer eens de klantenvragen die je binnenkrijgt en daag de medewerkers uit om met ideeën te komen, stimuleer en waardeer dat. Je zult zien dat er slimme en creatieve oplossingen op tafel komen. Bovendien zorg je dat de wens van je klant top of mind is.

Organisaties worden vaak gedwongen om innovatief te zijn. Het is niet altijd een bewuste keuze. Zeker in de toeleveringsindustrie, zoals de metaalsector, geldt dat bedrijven hun prijs scherp moeten aanbieden, snel moeten leveren en met smalle marges werken. Dat betekent dat ze slim moeten verkopen, inkopen en produceren. En slimheid zit in ….mensen. Zij sturen processen immers aan met de talenten in hun hoofd, hart en hand.

Slimmer produceren

Dit speelt overigens al jaren, vooral de laatste tien jaar. In onze metaalbranche hebben we daarvoor een mooie uitdrukking: onder druk wordt alles vloeibaar. Bedrijven worden gedwongen om slimmer en innovatiever te produceren.

Een van de meest recente ontwikkelingen is dat de grote industrie op basis van prijs een schifting maakt. De conclusie? Alleen de innovatieve bedrijven (met de slimme en betrokken medewerkers) weten concurrerend te zijn. Deze bedrijven zijn sterk in hun organisatie, en weten om te gaan met de veranderende vraag!

Aad Braal,

directeur/adviseur PKM

Wat vind je van dit artikel?