Hoe maak ik leren leuk?

Ondernemerslessen van Mario Bierkens

12 maart 2013

Bij veel medewerkers roept leren negatieve gevoelens op. Hoe maak je het leuk? Op deze en andere vragen kregen ondernemers een antwoord tijdens de inspiratie-lunch van topcoach Mario Bierkens. Deze vond plaats tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht.

Creëer een leermuur

Hoe bereik je dat je medewerkers blijven leren? Hoe zorg je dat ze actief meedenken in het boeken van successen? Volgens coach en ondernemer Mario Bierkens is een eerste belangrijke ondernemersles: Maak het leuk. Dat doe je bijvoorbeeld zo:

 • Creëer een leermuur. Laat je mensen met post-its weetjes over het vak of een bepaalde techniek opplakken. De week erna doen ze hetzelfde maar dan met de vraag welke toepasbaar zijn en welke jullie structureel kunnen doorvoeren.

 • Vakkennis blijft up-to-date door het lezen van vakbladen. Niet iedereen doet dat. Laat je medewerkers daarom afwisselend vakbladen lezen en laat hen de belangrijkste nieuwtjes met collega's delen.

 • Heb je veel jongeren in je bedrijf werken? Stimuleer het leren dan met filmpjes. Op Youtube is veel te vinden.

 • Voor ondernemers in de retail: geef je medewerker 50 euro mee en laat hem 'shoppen' bij de concurrent. Wat leerde hij of zij daar?

Regisseer het leren

Je kunt je mensen stimuleren in het meedenken. De settng moet je wel eerst 'regisseren':

 • Komen je medewerkers nooit zelf met een idee? Vraag voortaan tijdens elk overleg: Noem een tip hoe we het beter zouden kunnen doen. Je zult zien dat je mensen na zes weken ongevraagd met idee komen.

 • Individueel leren lukt bijna niet. Spoor je medewerkers daarom aan op het gezamenlijk bereiken van resultaat. Zo kun je met je team afspreken dat ze samen elke dag voor tien uur tien klanten bellen. Dat werkt veel inspirerender dan dat een enkele collega dat moet doen.

Focus op kwaliteit

 • Focus niet teveel op zwakke punten maar juist op kwaliteit. Net als vroeger op school kun je van een 4 hooguit een 6 maken. Zonde om daarin te investeren, besteed de mindere werkaamheden liever uit.

 • Kijk vooruit als je je onderneming wilt verbeteren. De meeste werkgevers spreken hun medewerkers aan op wat ze in het verleden hebben bereikt. Dat is voor een medewerker niet plezierig. Het voelt controlerend. Focus liever op wat ze kunnen bedenken om de verwachtingen te overtreffen.

 • Zet 'leren' wekelijks op de agenda. Hanteer het principe van vraag en aanbod. Dat betekent: Stel aan de ene medewerker de vraag: wat zou je willen leren. Aan een andere medewerker: wat heb je geleerd?

Geef complimenten

Als onderdeel van de inspiratie-lunch moesten de ondernemers met elkaar zinvolle leertips uitwisselen. Zoals:

 • Geef elke dag drie oprecht gemeende complimenten. Je medewerkers 'groeien' in hun zelfvertrouwen. Maak gebruik van www.plimenten.com

 • Creëer openheid. Betrek je team bij omzetcijfers en te nemen beslissingen.

 • Heb je een ROC'er meelopen? Vraag hem elke maandag wat hij geleerd heeft op school dat bruikbaar is binnen jouw bedrijf.

 • Laat een senior-collega op bezoek gaan bij een klant die je bent kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken. Dat levert verbeterpunten op voor je     organisatie. En: in 70% van de gevallen behoud je de klant alsnog om dat hij waardeert dat je hem serieus neemt. 

Auteur

redactie - Ellis Emeis