Hoe motiveer je personeel: 7 praktische tips

Geef vertrouwen en bied uitzicht op succes

duim omhoog, goed, compliment

Personeel motiveren is meer dan alleen complimenten uitdelen en makkelijker dan je misschien denkt. Check hier zeven praktische manieren om dit te doen.

Wat wil een medewerker nou eigenlijk?

Geen mens is hetzelfde, dus wat mensen motiveert is ook voor iedereen verschillend. Wat in ieder geval niemand motiveert, zijn slechte beloningen of arbeidsomstandigheden als tocht, kou of lange werkdagen. Of slechte arbeidsverhoudingen als ruzies, slechte communicatie of een gebrek aan inspraak. En een slecht organisatiebeleid helpt ook niet mee: niemand vindt het leuk om niet op de hoogte te zijn van wat er in het bedrijf gebeurt.

Opleiding en ontwikkeling

Wat juist wél motiveert zijn zaken als ontwikkelingsmogelijkheden en kansen om beter te kunnen worden in je werk. Opleidingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Verder vindt elke medewerker het prettig om erkenning te krijgen voor hun prestaties en om gewaardeerd te worden.

1) Kijk verder dan het werk

Niet iedere medewerker heeft de behoefte zich in het werk te ontplooien. Veel mensen zoeken hun ontplooiing in andere zaken, bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen, sport of creatieve bezigheden. Zulke medewerkers zul je niet motiveren door hen statusverhogende taken te geven die alle vrije tijd opslorpen. Integendeel: het zal hen juist demotiveren.

2) Motiveer met meer dan geld

Geld als motivatie-instrument heeft een korte werkingsduur, gemiddeld motiveert het maar zo'n zes weken. Wat écht motiveert, is het respecteren en waarderen van medewerkers. Een compliment geven als iets goed gaat, óók als er op andere terreinen misschien nog van alles valt te verbeteren.

3) Geef vertrouwen

Mensen bloeien op als ze zelfstandig kunnen werken. Veel leidinggevenden vinden dat ze risico lopen als ze taken voor het eerst uit handen geven. Toch loont deze investering op lange termijn wel. Geef vertrouwen: maak afspraken over einddoelen en termijnen en houd tussentijds de vinger aan de pols. Zo kweek je zelfstandige en gemotiveerde medewerkers.

4) Bied uitzicht op succes

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers het hardst werken als de kans om het doel te bereiken ongeveer 50% is. Die situatie nodigt uit om een extra tandje bij te schakelen waardoor het doel binnen handbereik komt. Dit heet positieve faalangst.

Het omgekeerde, negatieve faalangst, bestaat trouwens ook. Heeft een medewerker last van negatieve faalangst dan is het gevaar aanwezig dat hij juist afhaakt als het doel in zicht komt. De risico's van falen blijken te groot om door te zetten, negatieve gevoelens krijgen de overhand waardoor iemand voortijdig stopt.

5) Geef eerst positieve feedback

Je stimuleert medewerkers door positieve aspecten van het handelen te prijzen en pas daarna kritiek te uiten. Deze gouden regel van het feedback geven, bevestigt mensen in hun kunnen en geeft zelfvertrouwen. Begin met het positieve ("Wat ik goed van je vind is ...") en doe pas daarna een suggestie ("Volgens mij werk je nog beter als ...").

Mensen gedijen het best als ze het gevoel hebben dat ze het grootste deel van hun taak beheersen. Geef je medewerkers het idee dat ze nog verre van competent zijn, dan zal dat alleen stress, frustratie en negatieve faalangst opleveren.

6) Maak gebruik van extraatjes

In een werkomgeving waar naast presteren ook ruimte is voor plezier en feest, zijn medewerkers bereid iets extra's te doen als dat nodig is. Stimuleer dit bijvoorbeeld door:

  • Een vrijdagmiddagborrel te organiseren na een topweek;

  • De groep een bonus te geven bij het bereiken van een bepaald doel;

  • Iets extra's te doen op feestdagen;

  • Voor kleine presentjes te zorgen bij verjaardagen;

  • Medewerkers die hard gewerkt hebben, eerder naar huis te laten gaan;

  • Personeelsuitjes te organiseren;

  • Een goed idee of een buitengewone prestatie te belonen met het volgen van een opleiding.

7) Stem je stijl af op je medewerker

Een effectieve leidinggevende stemt zijn stijl af op de bereidheid en bekwaamheid van een medewerker om een specifieke taak uit te voeren. Met bereidheid wordt zelfvertrouwen, toewijding en motivatie bedoeld. Bekwaamheid omvat kennis, ervaring en vaardigheid.

Een paar concrete voorbeelden:

  1. Als je medewerker zeer gemotiveerd en deskundig is om een opdracht te realiseren, is delegeren het meest effectief.

  2. Is de medewerker pas in dienst en moet hij nog veel leren? Dan zul je specifieke instructies moeten geven en streng toezicht houden op de geleverde prestaties.

  3. Is de medewerker wel gemotiveerd maar nog twijfelachtig over zijn kunnen? Dan moet je hem overtuigen dat hij het kan.

Lees meer over situationeel leiderschap.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Willem Overbosch