NL Leert Door subsidie: gratis scholing voor je werknemers

Dit zijn de alternatieven nu deze regeling gesloten is

NL Leert Door ontwikkeladvies en scholing voor je werknemers

De Nederland Leert Door-subsidie was een regeling die iedereen in Nederland - mensen in loondienst, zzp’ers of personen zonder werk - de kans bood om zich gratis om- of bij te scholen. Hoe zag deze subsidie eruit? En welke regelingen zijn er nu beschikbaar als je je personeel verder wilt opleiden?

Wat was de NL Leert Door-subsidie?

‘Nederland Leert Door’ was een subsidieregeling van de overheid voor gratis scholing. Het was een samenwerking met opleiders die via de NL Leert Door-regeling zo’n 55.000 scholingstrajecten gratis aanboden, verdeeld over 800 opleidingen. Het idee: door opleiding iemands positie op de arbeidsmarkt sterker maken.

Cursussen en volledige opleidingen

Het kon gaan om een cursus van een week, maar ook om een volledige opleiding. Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioensgerechtigde leeftijd mocht meedoen aan NL Leert Door: zzp’er, ondernemer, werknemer, flexwerker of werkzoekend. Het budget voor Nederland Leert Door was in 2022 in totaal € 30 miljoen. Geen wonder dat deze regeling populair was bij werkgevers!

NL Leer Door-subsidie gesloten voor aanvragen

Zoals gezegd: de regeling bestaat niet meer. Het loket voor NL Leert Door-subsidie is op 31 maart 2023 gesloten. Er is geen vervanger gekomen van de regeling.

Alternatieven NL Leert Door-subsidie

Nu de NL Leert Door subsidie niet meer bestaat, moet je op zoek naar alternatieven. Helaas kun je inmiddels ook geen gebruik meer maken van het STAP-budget. Ook die regeling is namelijk gestopt. De volgende opties zijn nog wel beschikbaar:

SLIM-regeling

De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren & Ontwikkelen in het mkb) is een regeling die speciaal bedoeld is voor het mkb. Deze regeling is in 2024 zelfs iets uitgebreid. Nu is deze subsidie namelijk ook te gebruiken voor individuele scholing.

Levenlanglerenkrediet

Iemand die tussen de 18 en 57 is en geen recht meer heeft op studiefinanciering, kan ook gebruikmaken van een Levenlanglerenkrediet. Let wel: dit is een lening die je terug moet betalen.

Werkkostenregeling

Als een opleiding genoeg te maken heeft met iemands functie en je aan de voorwaarden voldoet, kun je gebruikmaken van de Werkkostenregeling (WKR).

Een terugblik op de NL Leert Door-subsidie

Vanaf hier blikken we terug op de regeling en de reden waarom deze regeling in het leven is geroepen. De reden: scholing is altijd een belangrijke investering in je personeel. Met gratis opleiding ben je natuurlijk helemaal spekkoper. Een paar redenen waarom scholing belangrijk is:

 • Door scholing beweeg je mee met een veranderende arbeidsmarkt. Juist iemand die al jarenlang bij een bedrijf werkt, heeft behoefte aan bijscholing in de laatste ontwikkelingen.

 • Werknemers leren extra vaardigheden, waardoor ze wellicht productiever en breder inzetbaar worden. De waarde van je werknemer wordt groter voor je bedrijf.

 • Extra scholing motiveert. Mensen zijn gemaakt om te leren en ervaren vaak meer voldoening als ze meer kennis en vaardigheden opdoen die ze kunnen inzetten bij hun werk.

 • Het vergroot kansen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een andere baan.

Het feit dat de NL Leert Door-subsidie niet meer bestaat, verandert niets aan de noodzaak om opleiding aan te bieden aan je personeel.

Hoe zag NL Leert Door-subsidie eruit?

Je kon met deze regeling voor 3 onderdelen subsidie krijgen:

 1. Gratis scholing

 2. Sectoraal maatwerk

 3. Ontwikkelingsadviestrajecten

Gratis scholing

Er waren tal van gratis cursussen beschikbaar gesteld bij goedgekeurde opleiders. Met deze cursussen deed je medewerker nieuwe kennis en vaardigheden op. Handig om door te groeien naar een andere functie of naar een ander beroep. Veel van deze cursussen waren online te volgen op een tijd die geschikt was voor je medewerker. 

De cursussen omvatten een scala aan vakgebieden en studierichtingen, onder andere: 

 • Solliciteren

 • Persoonlijke effectiviteit

 • Communicatie en presentatie

 • Zorg en welzijn

 • Sales en (online) marketing

 • Financiële administratie

 • Leidinggeven

 • Digitale vaardigheden

 • Coaching

 • En nog veel meer

Moest je iets betalen of was er een eigen bijdrage?

Nee. De opleider kreeg onder deze regeling direct geld van de overheid, dus zij zorgden voor alle administratie en het afhandelen van de kosten. 

Sectoraal maatwerk

Werkgevers binnen een samenwerkingsverband van een sector konden gezamenlijk een subsidie aanvragen voor ondersteuning in het vinden van nieuw werk of juist het behoud van werk binnen de sector. Dit gaat via de NL Leert Door-subsidie met de 'Inzet van Sectoraal Maatwerk'. 

De activiteiten die door de subsidie mogelijk worden gemaakt moesten gratis worden aangeboden en omvatten vier modules:

 • Ontwikkeladvies geven

 • Begeleiding naar ander werk

 • Scholing 

 • Verzorgen van EVC-procedure (Erkenning van eerder Verworven Competenties)

Andere ontwikkelingsadviestrajecten

In sommige gevallen had iemand nog andere mogelijkheden voor gratis scholing en ontwikkelingsadvies, bijvoorbeeld via een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector waarin hij of zij werkte.

Te weinig focus op scholing

De meeste werkgevers hebben extra opleiding voor hun personeel opgenomen in het jaarbudget. Maar uit onderzoek blijkt dat veel van dit scholingsbudget onbenut blijft. De noodzaak voor een goede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt is actueel door de krapte, maar niet nieuw. Digitalisering van de economie en veranderende businessmodellen zorgen voor grote veranderingen aan de eisen die worden gesteld aan personeel. Vandaar dat opleiding een belangrijke plek moet krijgen binnen de organisatie. 

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.