SLIM-subsidie: laat je personeel gratis doorleren

Speciale scholingssubsidie voor het mkb

boek-leren-studeren-training

Voor 2022 is € 49 miljoen beschikbaar gesteld onder de SLIM-subsidie: Stimuleringsregeling Leren & Ontwikkelen in het mkb. Deze subsidie helpt je te investeren in opleiding en ontwikkeling van je personeel. Daarmee blijf je een aantrekkelijke werkgever en kun je als onderneming beter meebewegen met de veranderende markt. Waarvoor kun je de SLIM-subsidie gebruiken en hoe vraag je deze regeling aan?

Wat is de SLIM-subsidie?

SLIM-regeling staat voor Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Ook zzp'ers, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie kunnen er gebruik van maken. 

Met subsidiegeld van de SLIM-regeling kunnen ondernemers en werknemers investeren in hun ontwikkeling. Dit kan extra kennis zijn, maar dit kan zich ook richten op een houding, gedrag of vaardigheden.

Waarom is de SLIM-subsidieregeling er? 

In de praktijk investeren ondernemers in mkb minder in scholing en ontwikkeling dan grotere bedrijven. De overheid wil hier verandering in brengen. Ze zien dat het mkb de grootste werkgever van Nederland is, maar dat een kwart van de ondernemers moeite heeft met personeel binnen te houden. 

De mogelijkheid tot scholing, opleidingen en persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan de aantrekkelijkheid als werkgever. En die helpt de overheid ondernemers nu te geven aan hun werknemers. Dit doen ze met SLIM-subsidie, maar ook met NL leert door en het STAP-budget.

Waarvoor kun je de SLIM-regeling aanvragen?

Je kunt de SLIM-subsidie voor 4 soorten activiteiten aanvragen:

Doorlichten van de scholingsbehoefte binnen je bedrijf 

Je kunt een externe partij inhuren die de scholingsbehoefte in kaart brengt en daar een plan bij maakt. Zo kun je daarna als bedrijf zelf aan de slag.

Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor je personeel

Je laat mensen nadenken over hun toekomst binnen jouw bedrijf. Zo’n loopbaan- en ontwikkeladvies helpt je medewerkers enthousiast te houden en draagt bij aan de binding met je bedrijf. Ook kun je zo je strategische personeelsplanning beter invullen.

Invoeren van methodes die werknemers stimuleren en aanmoedigen tot persoonlijke ontwikkeling

Denk aan een bedrijfsschool oprichten, een kennisportaal bouwen of meedoen met een e-learningprogramma.

Het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Hiermee kun je als bedrijf een praktijkwerkplaats aanbieden voor (een deel van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dit is iets anders dan een BBL- of BOL-werkplek. Het is een maatwerktraject voor mensen die al werkervaring hebben. 

Voorbeelden SLIM-subsidie

  • Digitale bedrijfsschool waarmee werknemers elke dag aan hun soft skills kunnen werken

  • Ontwikkelen van een interne opleiding

  • Doorlichten van je bedrijf, voor meer focus op doelgroep, soorten projecten en kansen voor de toekomst

  • Doorlichten van je bedrijf om de aanwezige kennis en kunde te borgen voor de toekomst

  • Bouw en ontwikkeling digitale leeromgeving in het intranet

  • Nieuwe methodiek voor grip op technologische ontwikkeling en opleiding medewerkers

Hoeveel subsidie kun je krijgen via de SLIM-subsidieregeling? 

Je kunt als ondernemer maximaal € 24.999 (2022) aan subsidie aanvragen, als samenwerkingsverband (niet verbonden organisaties) is dat maximaal € 500.000 (2022). Ben je grootbedrijf in de landbouw, horeca of recreatie? Dan kun je maximaal € 200.000 (2022) aanvragen. Je mag subsidie aanvragen voor nieuwe initiatieven, maar ook voor bestaande, bewezen methoden. De bedragen voor 2023 zijn naar verwachting hetzelfde, maar nog niet definitief bekend. 

SLIM-subsidieregeling aanvragen 2023

Er zijn elk jaar 3 tijdvakken waarin de SLIM-subsidies aangevraagd kunnen worden:

  1. Maart: individuele mkb-ondernemingen

  2. Juni: samenwerkingsverbanden en grootbedrijven horeca, landbouw en recreatie

  3. September: individuele mkb-ondernemingen

Aanvragen van de SLIM-regeling kan via het subsidieportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afhankelijk van de soort onderneming moet je verschillende onderdelen van het plan en informatie over je bedrijf aanleveren. Na sluiting van het tijdvak worden alle aanvragen beoordeeld. Als er teveel aanvragen zijn ingediend, wordt er geloot. Volledige aanvragen worden binnen 18 weken beoordeeld. Je krijgt dan te horen of de subsidie wordt toegekend of niet.

Let op! Voor 2022 is de SLIM-subsidieregeling gesloten. De tijdvakken voor 2023 zijn nog niet definitief bekend.   

Lever een volledige aanvraag in

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van de SLIM-regeling is dat alleen volledige aanvragen worden goedgekeurd. Elk gevraagd onderdeel moet ingeleverd zijn. Bij de beoordeling wordt gekeken hoe goed de aanvraag is onderbouwd, inhoudelijk en financieel. Lees meer over de aanvraagcriteria als je een aanvraag wilt voorbereiden.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.