STAP-budget uitgelegd voor werkgevers

STAP-budget bestaat niet meer in 2024, dit kun je doen

NL Leert Door ontwikkeladvies en scholing voor je werknemers

Het STAP-budget was € 1.000 subsidie voor scholing en ontwikkeling. Iedereen mocht het aanvragen. De regeling was zo populair, dat de subsidiepot meestal binnen een paar uur na opening van het loket leeg was. Hoe zag het STAP-budget eruit? En wat zijn je alternatieven als je wilt investeren in de scholing van je personeel?

Het doel van STAP

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met deze regeling wilde de overheid investeren in de ontwikkeling van mensen tijdens hun loopbaan. Hiermee wordt hun positie op de arbeidsmarkt versterkt. Het budget van maximaal € 1.000 per jaar was bedoeld voor studie, bijscholing of omscholing. In principe kwamen alle Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar in aanmerking voor een STAP-subsidie, dus ook ondernemers en personeel.

Omscholen en bijscholen

Onderwijs speelt een belangrijke rol bij je kansen op een baan. Dankzij bijscholing wordt een werknemer deskundiger en vergroot hij de kans dat hij zijn baan behoudt. Tegelijkertijd zal hij makkelijker nieuw werk kunnen vinden als nood aan de man is. Een goed geschoolde werknemer is vaak ook productiever en gemotiveerder.

Behoeften op de arbeidsmarkt veranderen

De Nederlandse arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Sommige banen verdwijnen, terwijl andere banen juist ontstaan. Behoeftes nemen af of juist toe. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen behoefte in de zorg en het onderwijs, of aan de behoefte aan werknemers met kennis van digitale technologie. Soms is omscholen precies wat nodig is om te voorkomen dat iemand buiten het arbeidsproces belandt.

Omscholen van mensen met een zwaar beroep

Een ander voorbeeld zijn personen met een zwaar beroep. Hoe kunnen ze in goede gezondheid de AOW-leeftijd bereiken? Omscholing kan in zo’n geval helpen om op latere leeftijd een baan te vinden om precies dat te bereiken. Het STAP-budget was hierbij een handige oplossing.

STAP tijdelijk stilgelegd wegens oneigenlijk gebruik

De STAP-regeling kwam eind 2022 stil te liggen toen bleek dat de miljoenen uit de subsidiepot terechtkwamen bij slechts een klein deel van de aanbieders. Het kabinet kwam met aangescherpte voorwaarden en opende de regeling weer op 28 februari 2023. De strengere voorwaarden golden met name voor de aanbieders van opleidingen.

Laatste STAP-aanvragen

De laatste STAP-aanvragen konden vanaf 23 november 2023 worden gedaan. Ook in de laatste ronde was het een kwestie van uren voordat al het geld uit de subsidiepot verdwenen was. De regeling was ongekend populair, maar lag ook onder vuur omdat er twijfels waren over het niveau van de opleiders.

Alleen OCW-erkende opleidingen

In de laatste STAP-ronde waren de regels nog verder aangescherpt. Iemand mocht alleen een opleiding afnemen van een OCW-erkende opleider. OCW-opleidingen die onder toezicht staan van de onderwijsinspectie. Ze zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Budget gerichter inzetten

In 2023 is niet het hele STAP-budget verdeeld. Het kabinet heeft besloten om het resterende budget gerichter te gebruiken als investering in specifieke opleiding voor de huidige arbeidsmarkt. Daarmee geeft het kabinet aan dat het STAP-budget niet helemaal aan het doel heeft voldaan.

Alternatieven voor opleiding

Het STAP-budget is niet meer, maar het principe is nog altijd geldig: opleiding is cruciaal voor werknemers én organisaties. Het einde van het STAP-budget betekent hopelijk niet het einde van de opleiding van je personeel.

Het STAP-budget is overigens niet de enige subsidie voor opleiding die niet meer bestaat. Een andere subsidie waar de stekker uitgetrokken is, is de NL Leert Door-subsidie. Maar er zijn alternatieven voor opleiding.

SLIM-regeling

Een regeling die nog wel bestaat en die zelfs nog iets is uitgebreid, is de SLIM-regeling, de Stimuleringsregeling Leren & Ontwikkelen in het mkb. Een interessante regeling als je wilt investeren in je personeel.

Werkkostenregeling

Nog een regeling om niet te vergeten is de Werkkostenregeling (WKR). De WKR maakt het mogelijk onbelaste vergoedingen te geven aan je personeel. In sommige gevallen kan dat ook voor scholing. 

Benut je scholingsbudget

De meeste werkgevers nemen scholing op in hun budget. Daarmee laten ze zien hoe belangrijk ze de scholing en opleiding van hun personeel vinden. Het is verstandig dit te doen, want het is een directe investering in je onderneming. Maar het budgetteren van scholing is geen garantie dat je je werknemers opleidt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er jaarlijks ruim € 1,5 miljard aan scholingsbudget blijft liggen doordat werknemers er geen gebruik van maken. Kortom, maak serieus werk van scholing.

Veelgestelde vragen

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget was een budget van maximaal € 1000 per jaar dat werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen benutten voor scholing en ontwikkeling. De regeling is inmiddels beëindigd.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.