STAP-budget uitgelegd voor werkgevers

Maximaal duizend euro subsidie voor bij- of omscholing

NL Leert Door ontwikkeladvies en scholing voor je werknemers

Op 28 februari gaat het eerste aanvraagtijdvak van 2023 van de STAP-regeling open. Via deze subsidie kan iemand maximaal € 1.000 ontvangen voor bij- of omscholing en ontwikkeling. Wat moet je weten over het STAP-budget en hoe vraag je het aan?

Het doel van STAP

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met deze regeling wil de overheid investeren in de ontwikkeling van mensen tijdens hun loopbaan. Hiermee wordt hun positie op de arbeidsmarkt versterkt. Het budget van maximaal € 1.000 per jaar is bedoeld voor studie, bijscholing of omscholing. In principe komen alle Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar in aanmerking voor een STAP-subsidie, dus ook ondernemers en personeel.

Omscholen en bijscholen

Onderwijs speelt een belangrijke rol bij je kansen op een baan. Dankzij bijscholing wordt een werknemer deskundiger en vergroot hij de kans dat hij zijn baan behoudt. Tegelijkertijd zal hij makkelijker nieuw werk kunnen vinden als nood aan de man is.

De Nederlandse arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Sommige banen verdwijnen, terwijl andere banen juist ontstaan. Behoeftes nemen af of juist toe. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen behoefte in de zorg en het onderwijs, of aan de behoefte aan werknemers met kennis van digitale technologie. Soms is omscholen precies wat nodig is om te voorkomen dat iemand buiten het arbeidsproces belandt.

Een ander voorbeeld zijn personen met een zwaar beroep. Hoe kunnen ze in goede gezondheid de AOW-leeftijd bereiken? Omscholing met een STAP-budget kan in zo’n geval helpen om op latere leeftijd een baan te vinden om precies dat te bereiken.

Tijdelijk stilgelegd wegens oneigenlijk gebruik

De STAP-regeling kwam eind 2022 stil te liggen toen bleek dat de miljoenen uit de subsidiepot terechtkwamen bij een klein deel van de aanbieders. Het kabinet kwam met aangescherpte voorwaarden en opende de regeling weer op 28 februari 2023. De strengere voorwaarden gelden met name voor de aanbieders van opleidingen.

Lees meer over het vernieuwde STAP-budget in 2023

Een STAP-budget aanvragen

Je kunt vanaf 28 februari 2023 weer STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van het UWV. In dit portaal kun je:

 • Het opleidingsaanbod bekijken

 • STAP aanvragen

 • De aanvraagstatus volgen

 • Wijzigingen doorgeven

 • Bewijs van deelname uploaden

Om de aanvraag te kunnen doen, moet je beschikken over een aanmeldingsbewijs van een erkende STAP-opleiding. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een lijst bij met STAP-erkende cursussen en opleidingen, het STAP-scholingsregister.

Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan kan de opleidingsaanbieder een subsidievoorschot aanvragen. Dat voorschot wordt pas definitief als de opleidingsaanbieder een deelnamebewijs kan overleggen, waarbij de cursist bij minimaal 80 procent van de opleidingsmomenten aanwezig is geweest. Een andere voorwaarde is dat de opleiding succesvol is afgerond.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de STAP-subsidie?

 • De aanvrager is tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.

 • De opleiding of cursus moet in het STAP-scholingsregister staan.

 • De opleiding is nog niet gestart op het moment van aanvragen en wordt minimaal 4 weken voor de start van de opleiding gedaan.

 • Je mag geen andere onderwijsfinanciering ontvangen van de overheid, zoals studiefinanciering of lerarenbeurs.

 • Het bijscholingstraject start uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de betreffende STAP-aanvraagtermijn. In geval van een voltijdstudie mogen er maximaal vijf maanden zitten tussen aanvraagtermijn en start opleiding.

 • Maximaal één toekenning van STAP-subsidie per jaar.

STAP-budget aanvragen: waarom zo snel mogelijk?

De overheid heeft een jaarlijks STAP-budget vrijgemaakt voor 200.000 tot maximaal 300.000 mensen. Iedere twee maanden wordt een deel van dat jaarlijkse budget toegekend. Wanneer het maximum budget voor die twee maanden is bereikt, stopt de mogelijkheid om in die periode STAP-subsidie aan te vragen en moet je het in de periode daarna opnieuw proberen. Voor de STAP-subsidie gelden de oer-Hollandse principes ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘op is op’. Het STAP-budget voor 2023 is € 200 miljoen.

Leven lang ontwikkelen

De overheid stimuleert onder het programma Leven lang ontwikkelingen op meerdere manieren de ontwikkeling en scholing van volwassenen op de arbeidsmarkt. Enkele andere regelingen zijn:

Veelgestelde vragen

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een budget van maximaal € 1000 per jaar dat werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen benutten voor scholing en ontwikkeling.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.