Jaarlijks blijft minstens € 1,5 miljard aan scholingsbudget liggen

Groot deel van de werknemers laat investering in eigen ontwikkeling liggen

Groep diverse mensen in een klaslokaal setting luistert vol interesse, deze werknemers maken wel al gebruik van hun opleidingsbudget

Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat een groot deel van het scholingsbudget dat werkgevers beschikbaar stellen aan hun personeel niet gebruikt wordt. Slechts 55% van het totale opleidingsbudget binnen bedrijven wordt benut. Dat betekent dat minstens € 1,5 miljard aan scholingsbudget blijft liggen.

Aandacht voor opleiding en ontwikkeling

Werkgevers in Nederland vinden de ontwikkeling van hun personeel belangrijk. In bijna 80% van de cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen (avr) zijn dan ook zaken vastgelegd over scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers. In veel gevallen stelt de werkgever opleidingsbudgetten beschikbaar. 

€ 500-1.000 opleidingsbudget per werknemer

De meeste werkgevers geven hun medewerkers de kans om tussen de € 500 en € 1.000 per jaar te besteden aan opleiding. In totaal is het opleidingsbudget dat werkgevers beschikbaar stellen ongeveer € 4 miljard per jaar.

Minstens € 1,5 miljard onbesteed

Uit het onderzoek van AWVN blijkt dat minstens € 1,5 miljard van het opleidingsbudget niet wordt opgemaakt. Volgens de ondervraagde werkgevers wordt slechts 55% van het budget gebruikt. Het kan zijn dat het totale bedrag dat in de opleidingspot overblijft in de praktijk zelfs nog hoger uitvalt.

Niet-besteed opleidingsgeld blijft beschikbaar

Opleidingsbudget dat niet wordt benut, blijft in principe een aantal jaren staan. Dat betekent dat er op dit moment enkele miljarden beschikbaar is voor de opleiding van medewerkers. De vraag is alleen: gaan werknemers dit budget alsnog benutten?

Werk maken van opleidingsbeleid, minder focus op loon

Volgens de AWVN heeft de afgelopen jaren de focus van cao-overleggen te veel gelegen op loon en te weinig op scholing. De werkgeversvereniging pleit dan ook voor meer focus op opleidingsbeleid.

Investeren in personeel cruciaal

Opleidingsbudget is namelijk niet alleen een mooie arbeidsvoorwaarde. Het is cruciaal dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Dit is niet alleen goed voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en hun werkplezier, maar ook voor de ontwikkeling van bedrijven. Een scholingsbudget is dé manier om je personeel verder op te leiden, zeker nu subsidies voor scholing zoals STAP niet meer bestaan.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.