Hoe ontwikkel je een leercultuur en groei mindset in je organisatie?

Benut het potentieel in je personeel optimaal met een groei mindset

boeken (1)

Hoe belangrijk is opleiding en ontwikkeling binnen jouw bedrijf? Opleiding helpt je werknemers om meer lol en uitdaging in het werk te hebben. En met beter opgeleid personeel zal je bedrijf beter presteren. De vraag is dus: hoe ontwikkel je een leercultuur en groei mindset in je organisatie? Zo pak je het aan.

Investeren in kennis

Investeren in kennis, ontwikkeling en betrokkenheid van je medewerkers kan ervoor zorgen dat ze zich langer aan je binden. Niet verkeerd, in de huidige arbeidsmarkt. Toch blijft het mkb volgens onderzoek van het UWV achter als het gaat om ontwikkeling en scholing.

Investeren in kennisontwikkeling lijkt misschien een risico: verdien je de investering wel terug? Zijn er wel passende opleidingen? En hebben je medewerkers eigenlijk wel zin om zich in te zetten? Het zijn herkenbare vragen, maar ze schrikken ondernemers vaak onterecht af.

Voedingsbodem voor ontwikkeling

Een term die steeds meer gebruikt wordt in verband met de ontwikkeling van personeel, is groei mindset. Een groei mindset kan een voedingsbodem zijn voor de ontwikkeling van je personeel. Wat is een groei mindset en wat heeft je organisatie aan deze mindset? 

Wat is een groei mindset?

Een groei mindset is de instelling dat je door te leren en te proberen kunt groeien en verbeteren. Met een groei mindset heb je die kijk op jezelf, maar ook op je personeel. Een werknemer met een groei mindset is niet bang om fouten te maken en feedback te krijgen om op die manier te groeien. Deze houding maakt meer individuele groei mogelijk, en dus ook meer groei als organisatie.

Onderzoek naar leerhouding

Professor Carol Dweck deed onderzoek naar de leerhouding van mensen. Zij bedacht de term growth mindset om de houding te beschrijven van mensen die openstaan voor leren en daarbij niet bang zijn om fouten te maken. In het Nederlands gebruiken we de term groei mindset.

Groei mindset versus vaste mindset

De groei mindset wordt vaak tegenover de vaste (fixed) mindset gesteld. Met een vaste mindset ga je ervan uit dat iemand met een bepaald talent wordt geboren. Deze mindset laat dus veel minder ruimte voor opleiding en ontwikkeling, want je gaat er bij een vaste mindset vanuit dat het meeste al vastligt. Iemand met een vaste mindset gaat bepaalde problemen uit de weg, uit angst om te falen.

Groei mindset en leercultuur

Wil je een optimale leercultuur hebben binnen je organisatie, dan zul je eerst een groei mindset moeten ontwikkelen, of stimuleren. Je moet ervan overtuigd zijn dat je werknemers door te leren en te proberen echt beter kunnen worden. Hoe ontwikkel je een groei mindset en leercultuur binnen je organisatie?

Denk niet in problemen maar in kansen

Help je personeel te denken in kansen in plaats van in problemen. Zijn er obstakels? Dan is dat een kans om een mooie oplossing te vinden. En oplossingen heb je nodig om te groeien. Help je werknemers dus om bij uitdagingen op zoek te gaan naar kansen.

Geef ruimte om fouten te maken

Leren gaat met vallen en opstaan. Wie heeft er als kind leren fietsen zonder een keer te vallen?Juist de fouten stellen je in staat beter te worden. Geef je werknemers de kans om fouten te maken en zichzelf zo te verbeteren. Krijgen jouw medewerkers die ruimte? 

Stimuleer ontwikkeling

Het brein is als een spier die je kunt ontwikkelen. Door ontwikkeling te stimuleren, haal je meer uit je werknemers. En dat is niet een kwestie van één cursus, maar van het stimuleren van ontwikkeling.

Groei mindset: de kunst van het proberen

De uitspraak van dichter Samuel Beckett wordt wel eens toegepast op de groei mindset:

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

Met andere woorden: proberen is belangrijk, ook al lukt het niet meteen. Door te proberen word je beter in iets. Het is de kunst om op je werknemers over te brengen dat proberen nodig is om ergens beter in te worden. Natuurlijk kun je dit proces begeleiden door opleiding aan te bieden. Welke mogelijkheden heb je?

Interne leertrajecten bieden uitkomst

Om meteen met een veel gehoord bezwaar af te rekenen: een leercultuur bereik je niet alleen met dure opleidingen. Hoewel bedrijven vaak kiezen voor trainingen en cursussen, zijn er meer manieren om je medewerkers te laten groeien.

De meeste leerkansen liggen binnen een bedrijf zelf, omdat je als bedrijf gebruikmaakt van de bedrijfspraktijk. Kennis delen met collega's en ervaringen opdoen in andere functies of op andere afdelingen zijn vaak makkelijk te realiseren. Bovendien is de kennis die mensen zo opdoen direct toepasbaar.

Leren in het bedrijf kan op allerlei manieren:

  • Intervisie. Collega’s bespreken knelpunten en leermomenten in hun werk met elkaar. De werknemers wisselen taken af voor nieuwe kennis en afwisseling

  • Leerling-meester relaties. De ervaren medewerkers ondersteunen minder ervaren collega’s

  • Coaching. Help medewerkers hun functioneren te verbeteren of een taak beter uit te voeren

  • (Interne) stages. Laat je mensen op andere afdelingen stage lopen

Kennisoverdracht borgen in organisatie

Zorg altijd voor kennisdeling of kennisoverdracht. Het zou zonde zijn als één persoon alles weet over een bepaald onderwerp, terwijl andere collega’s er niets over weten. Soms zit iemand al zo lang in een bepaald onderwerp, dat een collega nooit aan hem of haar lijkt te kunnen tippen. Maar iemand met een groei mindset ziet in dat ook anderen een bepaalde vaardigheid kunnen leren en geeft anderen de ruimte en de tijd om uiteindelijk hetzelfde niveau te bereiken als de expert.

Cursussen zijn soms nodig

Soms zijn bepaalde (kennis)vaardigheden simpelweg niet binnen je bedrijf aanwezig. Dan kan scholing een goed middel zijn om die kennis toch in huis te halen. Dat kan een één- of meerdaagse training zijn voor al het personeel, maar ook een computercursus of communicatietraining voor een medewerker.

Bij het volgen van cursussen zijn het voor- en natraject essentieel. Een verkeerd beeld kan anders leiden tot een kostbare, verkeerde cursuskeuze. Probeer helder te krijgen wat de leerdoelen en verwachtingen zijn en ga na of medewerkers voldoende gemotiveerd zijn. En niet onbelangrijk, wat doen de medewerkers met de opgedane kennis na de scholing? Delen ze het geleerde met collega’s, bijvoorbeeld in een korte kennissessie, of mag je verbeteringen verwachten in hun eigen werk? Als je medewerkers een groei mindset hebben, haal je meer rendement uit dit soort cursussen.

Kosten voor ontwikkeling

Leg ook vooraf vast wie de kosten van de scholing betaalt en wat de scholing voor de functie en het salaris betekenen. Meer opleiding betekent dat je werknemer meer vaardigheden heeft en dus ‘meer waard’ is. Misschien een moment om loonsverhoging te geven? Voor veel branches zijn bovendien subsidies en belastingvoordelen beschikbaar voor cursussen, waardoor de kosten gedrukt kunnen worden.

Groeien naar groei mindset

Wil je dat er kennis ontwikkeld wordt binnen je bedrijf, dan zal er ruimte moeten zijn om vragen te stellen en te leren van fouten. Dat gebeurt misschien niet van de ene op de andere dag: je moet groeien naar een groei mindset. Door op een open manier klachten, fouten, kwaliteitscontrole of risicovolle situaties te bespreken, leer je het meest. In een productiebedrijf waar elk productieproces een eilandje vormt, is het lastig om medewerkers te betrekken bij het werk van een andere afdeling. Het veranderen van de organisatiestructuur kan dan nodig zijn.

Door mensen met uiteenlopende vaardigheden en afzonderlijke afdelingen samen te laten werken is er veel meer uitwisseling van ervaringen mogelijk. Ook een opleidingscommissie of het aanstellen van een leercoördinator kan een wereld van verschil betekenen.

Aan de slag met de groei mindset

Een groei mindset en het ontwikkelen van een leercultuur binnen een bedrijf begint vaak met kleine stapjes. Laat je dus vooral niet afschrikken door dure trainingen of uitgebreide scholingstrajecten. Binnen het bedrijf liggen de kansen al voor het oprapen!

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.