Afspraken tussen samenwerkende winkeliers blijven mogelijk

Vrijstellingsregeling verlengd voor onbepaalde tijd

19 april 2017

MKB-Nederland en de Nationale Winkelraad zijn blij dat winkeliers binnen samenwerkingsverbanden afspraken mogen blijven maken over het ontwikkelen van formules, marketing, het voeren van gezamenlijke reclameacties en inkoop.

Eerste hulp bij slim inkopen

Contractmanagement

De Nederlandse vrijstellingsregeling waarin dit is opgenomen zou misschien verdwijnen omdat er ook Europese regels voor zijn. Beide bestaan echter al jaren naast elkaar en dat werkt prima, constateert het kabinet. Er hoeft wat de regering betreft niets te veranderen.

Samenwerking tussen winkeliers steeds inniger

Samenwerking tussen winkeliers krijgt volgens het kabinet meer en meer elementen van franchising. De samenwerkingsverbanden nemen steeds vaker taken over van hun leden, zoals het ontwikkelen van winkelformules, marketing, het voeren van reclameacties en inkoop. Ook komen er in de praktijk steeds meer mengvormen waarbij filiaalhouders en franchisers (zelfstandige ondernemers) actief zijn binnen dezelfde formule. Om samenwerking dus mogelijk te blijven maken en omdat de vrijstelling de handel tussen EU-lidstaten niet beïnvloedt, verlengt het kabinet de vrijstellingsregeling voor onbepaalde tijd.

branchebeschermingsovereenkomsten nieuwe winkelcentra ook verlengd

Ook de verlenging voor onbepaalde tijd van zogenoemde branchebeschermingsovereenkomsten voor nieuwe en compleet vernieuwde winkelcentra kan op goedkeuring van de regering rekenen. Deze overeenkomsten worden gesloten tussen de beheerders van winkelcentra en winkeliers die zich er vestigen. In de overeenkomst staat dat de beheerder geen panden verhuurt aan gelijksoortige detailhandelsondernemingen voor een periode van maximaal zes jaar. In deze periode krijgt het winkelcentrum volgens de Nationale Winkelraad en MKB-Nederland de kans zich met een vaststaand profiel te profileren.

Volgens de wetgever dragen dergelijke overeenkomsten bij aan het voorkomen van eenzijdig winkelaanbod in een winkelcentrum en maakt het mogelijk kwalitatief goede detailhandelsondernemingen aan te trekken die bereid zijn tot diepte-investeringen.

Bron: MKB-Nederland