Nieuw ondernemersnetwerk in Leidsche Rijn

Ondernemers vanuit huis vormen netwerk

15 december 2009

Hotze de Jong en Frank van Gemerden bedachten tijdens een bijeenkomst van de MKB Servicedesk het idee een ondernemersnetwerk op te zetten in Leidsche Rijn. Op 17 oktober is de startersbijeenkomst.

Het Leidsche Rijn Ondernemers Netwerk

Steeds meer mensen vestigen zich in Leidsche Rijn, een snel groeiend woongebied. Het Leidsche Rijn Ondernemers Netwerk is opgericht om de ondernemers in dit gebied te bundelen in een netwerk. Het is bedoeld om ondernemers aan elkaar te koppelen. Misschien woont er vlak om de hoek wel een andere ondernemer met de expertise die jij nodig hebt. De buurt als kennisinfrastructuur, dat is het Leidsche Rijn Ondernemersnetwerk.

De initiatiefnemers, De Jong en Van Gemerden, kwamen op het idee om een netwerk op te zetten tijdens een bijeenkomst van de MKB Servicedesk. Ze bedachten dat er ook een netwerk zou moeten komen in Leidsche Rijn. De doelstelling is om zo'n 1000 ondernemers te koppelen aan dit netwerk. In de toekomst kan het Leidsche Rijn Ondernemers Netwerk dan ook zichtbaar worden voor andere partijen zoals de Kamer van Koophandel, het MKB, of een bank.

Het Leidsche Rijn Ondernemers Netwerk kiest voor een doelgerichte en eenvoudige opzet. De insteek is om een flexibel en laagdrempelig netwerk op te zetten, dus geen tijdrovende vergaderingen of hoge kosten. Het netwerk is nog in oprichting, dus wat het verder in zal gaan houden moet nog nader worden bepaald. Wel word al gedacht aan gezamelijke projecten, bijeenkomsten en 'shared services'. 

Belangstellenden voor het Leidsche Rijn Ondernemersnetwerk kunnen zich via de website gratis aanmelden voor de startersbijeenkomst. Deze wordt gehouden op 17 oktober aanstaande, van 19.30 tot 22.00 uur. Na de inschrijving ontvang je daarover meer informatie.