Internationaal Ondernemen

Je bent actief als ondernemer maar je zoekt ruimte om verder te groeien. Daarvoor kijk je ook over de landsgrenzen.

Maar exporteren van producten en diensten vergt kennis, kapitaal en het nodige doorzettingsvermogen.

Waar je aan moet denken, ook na de Brexit en in coronatijd, lees je in deze themapagina. Met meer informatie over o.a.:

  • de regels voor exporteren
  • financieren van export
  • ondernemen in de EU en daar buiten

Btw-regels buitenland

Wat zijn de regels bij importeren en exporteren?

Als je producten of diensten levert aan het buitenland of juist importeert, krijg je te maken met btw. Er zijn verschillende regels voor importeren en exporteren, voor binnen en buiten de EU en voor goederen en diensten. Wat zijn de btw-regels in het buitenland?

Wat doet de douane?

Controle van invoer, uitvoer en doorvoer

Nederland is een distributieland bij uitstek. Dagelijks worden miljoenen goederen in-, door- en uitgevoerd. Om te zorgen dat de producten die in Nederland en Europa worden vervoerd voldoen aan de wetten en regels, is er de Douane.

Wat is een CE-markering?

En hoe vraag je CE-certificering aan?

Veel producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Daarmee geef je als fabrikant of importeur aan dat een product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Welke landen behoren tot de EU en de EER?

Landen in de Europese Unie en Europese Economische Ruimte

Binnen de EER is sprake van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Maar welke landen behoren tot de EU en de EER?