Hoge boetes voor verlate belastingaangifte

Column | Verzuimboete

13 augustus 2012

Ondernemers, let op! Sinds 1 januari 2010 geldt een hogere verzuimboete als de belastingaangifte niet tijdig wordt ingediend of de verschuldigde belasting niet op tijd wordt betaald. Doe daarom voor 22 oktober je aangifte.

Eerste Hulp Bij Financiering

Voortaan worden deze (verzuim)boeten elke 5 jaar aangepast aan de inflatie. De eerste aanpassing (aan de inflatie over de afgelopen 5 jaar) vindt plaats per 1 januari 2010.

(Verzuim)boete inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

De maximale boete wordt verhoogd van €1134,- naar € 4920,-. Bij het te laat indienen van de aangifte inkomstenbelasting krijg je de eerste keer een boete van €226,-, maar bij de tweede keer een boete van 20 procent van dit maximumbedrag. Voor de vennootschapsbelasting krijg je zelfs een boete van 50 procent van dit maximum. Concreet betekent dit de volgende boete:

  • Inkomstenbelasting                         €    984 (bij de tweede keer te laat indienen van de belastingaangifte)

  • Vennootschapsbelasting                  € 2.460

Dit geldt al vanaf de belastingaangifte van 2008. Dus moet je deze aangiften nog inleveren, begin dan alvast te sparen.

De belastingdienst maakt er werk van. Als je niet tijdig uitstel hebt aangevraagd of niet hebt gekregen, dan moet de belastingaangifte over 2009 voor 22 oktober 2010 binnen zijn. Zo niet, dan kassa!

Volgens de rijksbegroting van het ministerie van Financiën moeten de fiscale boeten een bedrag van 336 miljoen opleveren. 

Verlagen rente bij belastingteruggaaf

Naast bovenstaande maatregel, heeft de overheid ook aangekondigd dat de te vergoeden rente bij een belastingteruggaaf wordt verlaagd naar 1 procent. Hoe zit dit precies. Als de belastingdienst nog belasting van ons tegoed heeft, dan rekent zij daarvoor een rente van 2,5 procent. De belastingplichtige ontvangt eveneens een rente van 2.5 procent als zij nog geld van de overheid tegoed heeft. Een prima regeling waarbij niemand zich benadeeld voelt.

De verlaging van de te vergoeden rente naar 1 procent moet in 2017 een bedrag van 344 miljoen euro hebben opgeleverd.

Gelukkig is deze regeling nog niet van kracht. In de jaren '90 is ook al geprobeerd deze wet er door te krijgen, maar toen stemden de Raad van State en de Kamer niet in.

Auteur

Harry Veen