Subsidies

Financiering

Welke subsidies zijn er voor starters?

En voor welke kom ik in aanmerking?

De overheid wil het ondernemerschap en de ontwikkeling van bestaande bedrijven stimuleren. Daar kun je als ondernemer van profiteren. Je kunt namelijk recht hebben op subsidies. Je moet er wel zelf voor in actie komen.

04 februari 2020 2 minuten

Energiesubsidies voor ondernemers

Welke regelingen zijn er voor duurzame energie?

Om energiezuinig ondernemen te bevorderen, heeft de overheid energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Ook zijn er verschillende overheidsregelingen die het opwekken van duurzame energie door mkb-ondernemers stimuleren. Deze subsidies bieden je financieel voordeel en verlagen je kosten.

28 augustus 2019 2 minuten

Subsidies en regelingen voor internationaal zakendoen

Welke financiering is er voor ondernemen in het buitenland?

Om Nederlandse ondernemers die internationaal zaken willen doen te stimuleren, heeft de overheid diverse programma’s opgezet die je helpen bij het uitvoeren en financieren van je uitbreidingsplannen.

03 augustus 2017 3 minuten

Europese subsidies: wat is Horizon 2020?

70 miljard euro subsidie beschikbaar

De Europese Commissie stelt in de periode 2014 tot 2020 70 miljard euro beschikbaar voor innovatie. De regeling Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7), maar is hier en daar wel aangescherpt om de toegankelijkheid voor het mkb te vergroten.

06 oktober 2014 1 minuten

45 miljoen euro voor Amsterdamse bedrijven

Klimaatfonds voor schone energieprojecten

Amsterdamse ondernemers die een project willen starten om schone energie op te wekken, kunnen aanspraak maken op 45 miljoen euro die de gemeente beschikbaar stelt via het Klimaat & Energiefonds. Vooral mkb-bedrijven komen in aanmerking.

10 december 2013 1 minuten

Nieuwe subsidies voor werkgevers in het mkb

600 miljoen euro beschikbaar voor werkprojecten

Het ministerie van Sociale Zaken stelt 600 miljoen euro ter beschikking voor projecten waarmee werkgevers in het mkb werkgelegenheidsprojecten kunnen financieren. Er is geld voor projecten voor jongeren, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en om mensen om te scholen.

16 augustus 2013 1 minuten

Belastingaftrek voor onderzoek en innovatie vanaf 2012 ook voor ondernemers

40 procent van investeringen van ondernemers aftrekbaar

Vanaf 2012 kunnen ondernemers gebruik maken van de nieuwe fiscale regeling Research & Development Aftrek (RDA). Dankzij de regeling worden investeringen in nieuwe producten en diensten makkelijker aftrekbaar. Vanaf 2012 kun je 40 procent aftrekken.

25 juli 2013 1 minuten

Vrijstellingsverordening MKB bij subsidies

Gratis advies voor decentrale overheden bij Europese aangelegenheden

Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten. Daarnaast wil het kenniscentrum het Europa bewustzijn bij gemeenten, provincies en waterschappen bevorderen.

16 januari 2013 1 minuten

Subsidie milieu & technologie

Subsidieregeling als het milieu minder wordt belast

Voor de ontwikkeling van innovaties waarbij het milieu minder wordt belast, bestaat de subsidieregeling Milieu & Technologie. Deze subsidie is specifiek bestemd voor MKB-bedrijven.

16 januari 2013 1 minuten

Wat is loonkostensubsidie?

Ins and outs over subsidie die je loonkosten laag houdt

Vacature opvullen? Help eens iemand aan het werk die van een uitkering leeft. Met een krappe arbeidsmarkt voor de boeg, zou dit weleens een goede oplossing kunnen zijn voor voldoende personeel en het laag houden van je loonkosten.

16 januari 2013 2 minuten

Uitbreiding BBZ-regeling moet lokaal krediet losweken

Gemeente mag in zee met alternatieve financiers

Het kabinet gaat mensen met een uitkering nog meer stimuleren om te starten als ondernemer. Gemeenten kunnen nu ook borg staan voor kredieten van andere financiers, naast banken.

30 november 2012 1 minuten

Subsidies, opbrengsten of kosten?

Column I Subsidies leiden tot hogere kosten en lagere opbrengsten

Een zoekopdracht via Google naar de omvang van subsidies in Nederland leverde mij niets concreet op. Nergens wordt vermeld hoeveel subsidie daadwerkelijk is te verdelen.

16 februari 2012 3 minuten

Getoond 19 tot en met 29 van 29 totaal, er zijn meerdere pagina's