Welke regelingen gelden voor personeel met arbeidsbeperking?

Subsidies en regelingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

rolstoel, beperking

Als je werkt of gaat werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, kun je meestal gebruikmaken van bepaalde subsidies of regelingen, zoals loondispensatie of premiekorting.

Loondispensatie

Loondispensatie houdt in dat je minder loon hoeft te betalen als je werknemer minder presteert door zijn ziekte of handicap. Het UWV vult het loon dan aan. Je mag deze regeling maximaal vijf jaar gebruiken, mits je toestemming hebt van het UWV. Het UWV beoordeelt na het verzoek van jou of je werknemer of je werknemer inderdaad minder werk kan verzetten door zijn ziekte of handicap en wat het bedrag is dat jij nog aan je werknemer moet betalen.

Premiekorting

Premiekorting mag je toepassen bij werknemers die en/of- recht hebben op een WIA- of Wajong-uitkering;

 • een indicatie hebben voor werken via de Wet sociale werkvoorziening;

 • volgens UWV een structurele functionele beperking hebben en voor wie de gemeente verantwoordelijk is voor re-integratie;

 • jonger zijn dan 18 jaar en in het onderwijs door ziekte of handicap belemmeringen hebben ondervonden en bij jou in dienst komen binnen vijf jaar na het verlaten van het onderwijs;

 • ouder zijn dan 18 jaar en in het onderwijs door ziekte of handicap belemmeringen hebben ondervonden, geen recht hebben op een uitkering of arbeidsondersteuning vanuit de Wet Wajong en binnen vijf jaar na het verlaten van het onderwijs bij je aan de slag gaan;

 • bij de WIA-beoordeling minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn bevonden, geen passend werk kunnen doen bij de werkgever waar zij ziek zijn geworden en binnen vijf jaar bij jou gaan werken;

 • al bij je werken en gedurende die periode recht hebben gekregen op een WIA-uitkering en het werk bij jou hervatten.De hoogte van de korting die je krijgt op de WIA- of WW-premie is maximaal 2042 euro per jaar, voor maximaal drie jaar. Verdient je werknemer minder dan de helft van het minimumloon, dan is de korting 454 euro. Heb je een jonggehandicapte in dienst, dan krijg je een extra korting van 1360 euro.  

No-riskpolis

Als je voor je werknemer gebruik kan maken van een no-riskpolis, dan heb je de eerste vijf jaar aanzienlijk minder financiële risico’s als je nieuwe werknemer om wat voor reden dan ook ziek of arbeidsongeschikt wordt. In dat geval ontvang je van het UWV namelijk een Ziektewet-uitkering. En komt de werknemer in de WIA terecht, dan gaat je premie voor de WIA niet omhoog.

Je hoeft de no-riskpolis niet apart van tevoren aan te vragen. Wordt je werknemer ziek, dan meld je dat binnen zes weken bij het UWV en gaat de polis automatisch in. Je werknemer komt in aanmerking voor de no-riskpolis als hij of zij:

 • recht heeft op een WIA-uitkering;

 • een indicatie heeft voor werken via de Wet social werkvoorziening;

 • eerder de wachttijd van de WIA heeft doorlopen, maar geen recht had op een WIA-uitkering omdat hij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt was en binnen vijf jaar daarna bij een nieuwe werkgever (jou) in dienst is gekomen;

 • volgens het UWV WERKbedrijf een structurele functionele beperking heeft en daarmee onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W valt, of eerder door gemeente of CWI arbeidsgehandicapt is verklaard;

 • een Wajong-uitkering krijgt of ooit heeft gekregen. Dan geldt de no riskpolis voor zijn of haar hele werkzame leven. Ook als de werknemer (opnieuw) gaat werken;

 • uiterlijk vijf jaar voor het dienstverband een WAO of WIA-uitkering had.

Proefplaatsing

Als je twijfelt of een werknemer met een arbeidshandicap wel écht past binnen je bedrijf, kun je via het UWV gebruik maken van een proefplaatsing. Dat houdt in dat je werknemer twee maanden kan wennen aan zijn nieuwe baan, terwijl hij zijn uitkering behoudt en jij het loon nog niet hoeft te betalen.

Subsidies werkplekaanpassingen

Als het plaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap meer geld kost dan de premiekorting die je krijgt, dan kun je een subsidie aanvragen. Denk aan kosten voor een passend bureau, toilet of lift. Je kunt deze subsidie overigens alleen aanvragen als je werknemer een contract heeft voor minimaal zes maanden of als hij al minimaal zes maanden in dienst is.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Lenneke Arts