Is een Wajonger iets voor mij?

Wajonger: medewerker die sinds jonge leeftijd beperking heeft

27 juni 2013

Veel Wajongers kunnen met aanpassingen en de juiste begeleiding prima aan de slag bij een gewone werkgever. Denk je er weleens over iemand in dienst te nemen die sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking heeft?

 1. Wat is een wajonger?

Wajongers zijn mensen die sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben en vallen onder de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (kort: Wajong). Elke Wajonger heeft zijn eigen profiel. Wajongers hebben één of meer beperkingen in onderstaande categorieën: 

 • Lichamelijke beperkingen

Deze mensen zijn bijvoorbeeld slechtziend of slechthorend, hebben gewrichtsproblemen, epilepsie of een spier- of hartziekte, waardoor er sprake is van verminderd energieniveau.

 • Psychische beperkingen

Deze mensen hebben bijvoorbeeld concentratieproblemen, gedragsproblemen, angststoornissen of moeite om contacten te leggen. Denk hierbij aan aandoeningen of stoornissen als ADHD, autisme, schizofrenie.

 • Verstandelijke beperkingen

Deze mensen leren (zeer) moeilijk, of hebben extra uitleg nodig en zijn gebaat bij eenvoudige en overzichtelijke werkzaamheden.   Dé Wajonger bestaat niet. Op de eerste plaats hebben niet alle Wajongers dezelfde beperking. En net als bij alle werknemers bestaan er verschillen in competenties, opleidingsniveau en karaktereigenschappen. Daarom vraagt elke Wajonger om een andere benadering.   

 1. Waarom een wajonger in mijn bedrijf?

Als je een Wajonger aanneemt, geef je niet alleen iemand de kans om mee te draaien in de maatschappij. Het heeft ook voordelen voor je bedrijf.   Vijf redenen om een Wajonger aan te nemen:

 1. Je hebt een vacature

 2. Je wil maatschappelijk verantwoord ondernemen

 3. Je wil meer diversiteit onder je personeel

 4. Je kunt hulp gebruiken voor eenvoudig werk dat nu vaak blijft liggen

 5. Je wil extra menskracht inzetten. De overheid biedt je verschillende financiële tegemoetkomingen wanneer je een Wajonger aanneemt.

 1. Wat levert het je op?

Als je een Wajonger een kans geeft, dan krijg je daar ook iets voor terug. De meeste Wajongers zijn goede werknemers die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Ze doen hun best om er een succes van te maken. Als dat lukt, geeft dat veel voldoening – ook voor hun collega’s. Een Wajonger in zijn werk zien groeien, geeft vaak een positieve invloed op de werksfeer.   Op welke ondersteuning en subsidies kan ik rekenen? Neem je een Wajonger aan? Om ervoor te zorgen dat je daarbij vrijwel geen financieel risico loopt, is er een aantal regelingen. UWV beoordeelt of je hierop aanspraak kunt maken.   ‘Stapelbare’ regelingen Je komt vaak in aanmerking voor:

 • Informatie, advies en begeleiding

 • Compensatie van risico’s en kosten (loondispensatie en loonkostensubsidie)

 • Financiële voordelen (korting op werkgeverspremies)

Alle regelingen zijn stapelbaar: als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je voor dezelfde werknemer zowel loondispensatie, loonkostensubsidie als premiekorting aanvragen. 

Meer informatie Meer weten over de regelingen? De Factsheet Voorzieningen en tegemoetkomingen beschrijft ze in het kort. Gedetailleerdere informatie over de voorwaarden vind je via de site van UWV.   

Bron: Wajongwijzer

Auteur

Dorien Verhoeven