Flexibele arbeidsrelaties

Het nulurencontract, min/maxcontract, freelancecontract en detachering

zandloper (1)

Een goede mix van vaste en flexibele arbeidskrachten is goed voor je onderneming. Je bedrijf is flexibel en kan inspelen op de hoeveelheid werkzaamheden. Voor medewerkers kan het ook aantrekkelijk zijn om flexibel beschikbaar te zijn.

Een fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd lijkt de norm. Een werknemer met zo’n arbeidcontract is goed beschermd tegen ontslag, tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, en heeft de zekerheid van een vast inkomen en een vast arbeidspatroon.

Voordeel flexibel personeel

Zowel werkgevers als werknemers kunnen echter behoefte hebben aan een ander soort, meer flexibele arbeidsrelatie die beter is afgestemd op de behoeften van de arbeidsorganisatie. Zo kies je voor een nulurencontract of een min/max contract als het werkaanbod onzeker is en gekenmerkt wordt door pieken en dalen. Als je de omvang van het eigen personeel zo laag mogelijk wilt houden, dan kun je ervoor kiezen personeel van buiten in te huren. Dat kan via een uitzendbureau of een detacheringbedrijf waarmee je een inleencontract sluit. Maar dit kan ook door rechtstreeks een freelance contract aan te gaan met een freelancer of zzp’er. Om een onderbouwde keuze te kunnen maken tussen verschillende soorten flexibele arbeidscontracten, zal je eerst moeten nagaan welke soort flexibiliteit nodig is:

 • flexibiliteit in de duur van de arbeidsrelatie? Kies voor een contract voor bepaalde tijd.

 • flexibiliteit in de arbeidsomvang? Kies dan een nuluren- of een min/max contract.

 • flexibiliteit in de personeelsomvang? Kies dan een freelance contract of een inleencontract.

Aan de slag met flexibele arbeidsrelaties? We hebben de meest gangbare flexibele arbeidsovereenkomsten voor je op een rij gezet:

 1. Nulurencontract: Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin is afgesproken dat de werknemer alleen werkt als hij door de werkgever is opgeroepen of ingeroosterd. Er is geen (minimum) arbeidsomvang afgesproken, de werktijd kan in principe variëren van 0 tot 40 uur per week. De werktijd hangt af van het werkaanbod.

 2. Min/max contract: Dit is een flexibele vorm van de deeltijdarbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer komen overeen dat de werknemer in ieder geval een vast minimum aantal uren per week of per maand zal werken. Bovendien spreken ze af dat de werknemer door de werkgever kan worden opgeroepen om op extra uren boven het vaste minimum te werken.

 3. Payrolling: Werk je via payroll, dan leg je de verantwoordelijkheid voor je werkgeverschap uit handen en komt je personeel in dienst van een salariëringsbedrijf. Dan hoef je je dus niet meer druk te maken om zaken als personeelsadministratie, ziekteverzuim, ontslagprocedures en re-integratiemogelijkheden.

 4. Inleen contract bij detachering: Een inleencontract bij detachering wordt gesloten tussen een werkgever en een detacheringsbedrijf. De werkgever leent de werknemer in, vandaar de naam inleencontract. Een inleencontract is gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. De werkgever geeft het detacheringsbedrijf opdracht om een werknemer voor hem te selecteren en in zijn bedrijf te plaatsen.

 5. Freelance contract: Dit contract wordt gesloten tussen een werkgever en een freelancer (ook wel zzp’er genoemd, zelfstandige zonder personeel). Een freelancer is eigen baas, heeft een eenmanszaak, werkt geheel zelfstandig en werkt voor steeds wisselende opdrachtgevers.Een freelance contract is meestal gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. Let op: Wanneer een freelancer bij jou gedurende zekere tijd werk verricht, dan kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dat ligt aan een aantal zaken:

 • Van welke omvang is het werk?

 • Loopt je werknemer zelf geen financieel risico?

 • Maakt je werknemer gebruik van materiaal en machines van de opdrachtgever?

 • Betaal je de werknemer door tijdens vakanties, feestdagen en ziekte?

Aan de hand van deze vragen kan dan bepaald worden of er in de freelance-verhouding toch sprake is van een arbeidsovereenkomst en je dus verantwoordelijk bent voor de afdracht van loonheffingen. 

Wat vind je van dit artikel?