Een uitzendkracht inhuren? Dit moet je weten

Uitzendkracht: contract, salaris en communicatie

Jonge vrouw in kantoor - Uitzendkracht aannemen

Uitzendbureaus kunnen een hartstikke handige uitkomst zijn als je tijdelijk personeel hebt. Ze nemen jou als ondernemer immers veel werk uit handen. Maar je kunt niet helemaal achterover leunen. Hier moet je op letten bij het inhuren van een uitzendkracht.

Uitzendkracht inhuren

Uitzendkrachten inhuren heeft veel voordelen. Het belangrijkste pluspunt is wel dat je ze alleen hoeft in te zetten wanneer je ze echt nodig hebt. Maar waar moet je precies op letten als je een uitzendkracht wilt inhuren?

Wat is een uitzendkracht?

Een uitzendkracht is iemand die een arbeidscontract heeft met een uitzendbedrijf, maar werkt voor een ander bedrijf. Jouw bedrijf, bijvoorbeeld. Jij huurt de uitzendkracht in via het uitzendbedrijf oftewel het uitzendbureau.

Hoelang mag je een uitzendkracht inhuren?

Goed nieuws: een uitzendkracht inhuren mag zo lang als je dat zelf wilt. Je betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, met een minimum van drie uur.

Wat zijn de voordelen van een uitzendkracht?

Een groot voordeel: een uitzendkracht is niet bij jou in dienst; het uitzendbureau is de officiële werkgever. Die daarmee ook verantwoordelijk is voor uitbetaling van salaris, afdracht van fiscale premies en heffingen, toekenning van vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte, de verstrekking van een jaaropgave en ga zo maar door.

Vaak zijn uitzendkrachten op afroep beschikbaar. Handig voor piekperiodes en vooral een groot voordeel in branches die die piekperiodes kennen, zoals in de horeca.

Wat zijn de nadelen van een uitzendkracht?

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Zo loop je het risico dat je een goede uitzendkracht die je zelf in dienst wilt nemen, meteen een vast contract moet geven. Dat zit zo. Werknemers mogen volgens de wet maar drie keer achter elkaar een tijdelijk contract krijgen; het vierde contract moet een vast contract zijn. Iemand die eerst als uitzendkracht bij jou heeft gewerkt, heeft er sowieso al één contract (bij het uitzendbureau) op zitten. Maar als hij vaak ziek is geweest, kan het uitzendbureau hem een paar keer hebben uitgezwaaid – om hem daarna opnieuw in dienst te nemen. Als dat al drie keer is gebeurd, zit jij dus meteen vast aan een vast contract.

Wat zijn de rechten van de uitzendkracht?

Die zijn afhankelijk van de uitzend-cao. Maar het belangrijkste dat jij moet weten als ondernemer die een uitzendkracht inhuurt: de meeste uitzendbureaus brengen hun personeel onder in fasen. Hoe langer een uitzendkracht bij het uitzendbureau in dienst is, hoe hoger de fase waarin hij zit en hoe meer rechten hij krijgt. Bijvoorbeeld dat hij tijdens de arbeidsovereenkomst recht heeft op doorbetaling van ten minste 90 procent van zijn laatstverdiende loon over het afgesproken aantal uren, ook als er even geen werk is.

Meestal heeft alleen het uitzendbureau, als werkgever, ‘last’ van dit fasensysteem. Maar informeer voor de zekerheid of dit voor jou ook consequenties kan hebben. Bijvoorbeeld doordat je op den duur betere arbeidsvoorwaarden moet gaan creëren.

Welke plichten heb ik ten opzichte van de uitzendkracht?

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in je bedrijf, ook als er uitzendkrachten werken. Brengt het werk risico’s met zich mee? Dan ben je verplicht deze vooraf aan het uitzendbureau te melden. Vooral in de bouw en techniek, dus in fabrieken en werkplaatsen en op bouwplaatsen, is het risico op ongelukken groter. Ook verstandig: controleer of de uitzendkracht onder je aansprakelijkheidsverzekering valt. Verder ben je verplicht om de afspraken na te komen die je met het uitzendbureau hebt gemaakt over het inhuren van uitzendkrachten.

Wat kost een uitzendkracht?

De kosten voor een uitzendkracht worden gevormd door een combinatie van verschillende (loon-)componenten. Zo is er het brutoloon, maar ook de kosten voor sociale premies, verzekeringen en werkgeversbelastingen. De uiteindelijke kosten die je betaalt, zijn dus altijd maatwerk.

Uiteraard betaal je als ondernemer daarnaast ook nog voor de diensten van het uitzendbureau. Hoeveel verschilt per bureau. Veel uitzendbureaus hebben op hun website een rekenmodule staan waarmee je al een heel aardige prijsindicatie kunt krijgen. Vraag sowieso altijd verschillende offertes op.

Valkuilen bij inhuur uitzendkrachten

Wil jij een uitzendkracht inhuren? Bereid je dan optimaal voor door te lezen over drie veelvoorkomende valkuilen bij het inhuren van een uitzendkracht.

Wat vind je van dit artikel?