Een uitzendkracht inhuren? Dit moet je weten

Uitzendkracht: contract, salaris en communicatie

Uitzendbureaus nemen jou als ondernemer veel werk uit handen. Toch komt er bij het inhuren van uitzendkrachten nog wel wat kijken. En natuurlijk wil je ook de beste deal. Zorg dat je het slim aanpakt.

Uitzendkrachten inhuren heeft veel voordelen. Het belangrijkste pluspunt is wel dat je ze alleen hoeft in te zetten wanneer je ze echt nodig hebt. Een andere: een uitzendkracht is niet bij jou in dienst; het uitzendbureau is de officiële werkgever. Die daarmee ook verantwoordelijk is voor uitbetaling van salaris, afdracht van fiscale premies en heffingen, toekenning van vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte, de verstrekking van een jaaropgave en al die andere rompslomp die een werkgever voor zijn kiezen krijgt.

Het enige dat je als werkgever hoeft te doen, is controleren of de uitzendkracht het juiste aantal gewerkte uren opgeeft bij het uitzendbureau. Sommige uitzendbureaus gebruiken het aloude werkbriefje, dat jij elke week moet controleren en aftekenen. Andere bureaus hebben een digitaal systeem, waarin je in feite hetzelfde doet.

Maar pas op: als ondernemer ben je wél verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in je bedrijf, ook als er uitzendkrachten werken. Brengt het werk risico’s met zich mee? Dan ben je verplicht deze vooraf aan het uitzendbureau te melden. Vooral in de bouw en techniek, dus in fabrieken en werkplaatsen en op bouwplaatsen, is het risico op ongelukken groter.

Ook verstandig: controleer of de uitzendkracht onder je aansprakelijkheidsverzekering valt.

Vast contract

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Zo loop je het risico dat je een goede uitzendkracht die je zelf in dienst wilt nemen, meteen een vast contract moet geven. Dat zit zo. Werknemers mogen volgens de wet maar drie keer achter elkaar een tijdelijk contract krijgen; het vierde contract moet een vast contract zijn. Iemand die eerst als uitzendkracht bij jou heeft gewerkt, heeft er sowieso al één contract (bij het uitzendbureau) op zitten. Maar als hij vaak ziek is geweest, kan het uitzendbureau hem een paar keer hebben uitgezwaaid – om hem daarna opnieuw in dienst te nemen. Als dat al drie keer is gebeurd, zit jij dus meteen vast aan een vast contract.

Nog iets om op te letten: de meeste uitzendbureaus brengen hun personeel onder in fasen. Hoe langer een uitzendkracht bij het uitzendbureau in dienst is, hoe hoger de fase waarin hij zit en hoe meer rechten hij krijgt. Bijvoorbeeld dat hij tijdens de arbeidsovereenkomst recht heeft op doorbetaling van ten minste 90 procent van zijn laatstverdiende loon over het afgesproken aantal uren, ook als er even geen werk is. Meestal heeft alleen het uitzendbureau, als werkgever, ‘last’ van dit fasensysteem. Maar informeer voor de zekerheid of dit voor jou ook consequenties kan hebben. Bijvoorbeeld doordat je op den duur betere arbeidsvoorwaarden moet gaan creëren.

Beloning

En dan de beloning. De eerste tijd valt de uitzendkracht onder de uitzend-cao. Maar heeft hij een half jaar onafgebroken voor jou gewerkt, dan gaat de inleners-cao gelden. Dat betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris en dezelfde arbeidsvoorwaarden moet krijgen als jouw vaste medewerkers. Deze regeling vervalt op 30 maart 2015. Na die datum hebben uitzendkrachten vanaf de éérste dag dat ze bij jou werken recht op dezelfde beloning (voor hetzelfde werk). Het gaat hierbij om loon, loonsverhogingen, periodieken, toeslagen, ADV en kostenvergoedingen. Vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen en pensioen tellen niet mee. Daarnaast moeten uitzendkrachten toegang krijgen tot voorzieningen als de kantine, bedrijfsvervoer en kinderopvang en ze moeten kunnen solliciteren op vaste functies bij jouw bedrijf.

Diensten

Uiteraard betaal je als ondernemer daarnaast ook nog voor de diensten van het uitzendbureau. Hoeveel, dat verschilt per bureau. Veel uitzendbureaus hebben op hun website een rekenmodule staan waarmee je al een heel aardige prijsindicatie kunt krijgen. Vraag sowieso altijd verschillende offertes op.

Algemene indicaties zijn lastig te geven. De cijfers variëren. De ene bron stelt dat uitzendkrachten 20 procent duurder zijn dan vaste krachten, de ander noemt 300 procent. Volgens de ABU, de bond van uitzendbureaus, zijn uitzendkrachten aanvankelijk goedkoper dan personeel dat je zelf inhuurt. Pas na enkele maanden slaat de financiële weegschaal door in het voordeel van vaste medewerkers.

Wat vind je van dit artikel?