MOOI-subsidie

Samenwerkingssubsidie als je wilt bijdragen aan de klimaatdoelen

chemisch-industrie-zee-water-rivier-uitstoot-co2

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) is een regeling voor partijen die willen samenwerken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Hoe kom je in aanmerking voor MOOI-subsidie en wat zijn de voorwaarden?

Achtergrond MOOI-subsidie

De klimaatdoelen liegen er niet om: in 2030 moet Nederland 49% minder CO2 uitstoten ten opzicht van het niveau van 1990. En 20 jaar later, in 2050, moet dat 95% minder zijn. Dat zijn de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Er is dus werk aan de winkel, onder andere voor ondernemers. Daarom stimuleert de overheid duurzaam ondernemen door middel van allerlei subsidieregelingen.

MOOI 2022: subsidie voor duurzame innovatie

De regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie is een mooi voorbeeld van zo’n stimuleringsregeling. MOOI richt zich specifiek op ondernemers, overheden en kennisinstellingen die de handen ineen willen slaan om innovatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Consortia van de samenwerkende partijen kunnen hun krachten en perspectieven bundelen om deze oplossingen te ontwikkelen, ondersteund door deze subsidie. Het idee is dat ze daarbij rekening houden met technische en sociaal-maatschappelijke kansen en factoren. Alles om verduurzaming in Nederland te versnellen.

De MOOI-regeling in het kort

 • Opening: 1 juli 2022 om 9:00 uur tot 6 september 2022 om 17:00 uur

 • Subsidie-budget: € 81.400.000

 • Verplichte vooraanmelding: vóór 19 april 2022

LET OP: als je dit jaar geen vooraanmelding hebt gedaan (vóór 19 april 2022), kun je nu geen MOOI-subsidie aanvragen. Heb je geen vooraanmelding gedaan maar wil je wel graag gebruikmaken van de MOOI-regeling? Zet dan alvast een melding in je agenda, zodat je volgend jaar niet achter het net vist.

MOOI-subsidiethema’s

Er zijn drie subsidiethema’s, waarover het totale MOOI-budget verdeeld wordt:

Elektriciteit | Budget € 21 miljoen

MOOI-budget voor innovaties voor opschaalbare, CO2-vrije en duurzame elektriciteitssystemen. Denk hierbij aan: windenergiegebieden op zee, zonneparken op de Noordzee, energieproductieparken op land of binnenwater, elektriciteitsproductie op grote daken of infrastructuur.

Gebouwde omgeving | Budget € 39,4 miljoen

MOOI-subsidie om de gebouwde omgeving CO2-vrij te maken met focus op circulariteit, luchtkwaliteit en natuur. Thema’s: spijtvrije renovatie voor meerdere gebouwtypen, elektrische of hybride warmtevoorziening voor woonwijken, kantoor- of winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Industrie | Budget € 21 miljoen

Budget om fabrieken te helpen over te stappen op duurzame brandstoffen en grondstoffen. Dus bijvoorbeeld hoge temperatuurwarmtevoorziening op basis van elektriciteit in de staalindustrie, chemie, en glas- en keramiekindustrie. Of juist lage temperatuurwarmtevoorziening in de voedings- en papierindustrie.

Voorwaarden MOOI 2022

Wil je aanspraak maken op MOOI-subsidie? Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

 • Het samenwerkingsverband (consortium) is met met minstens 3 ondernemingen die het project gaan uitvoeren en niet in een groep verbonden zijn.

 • Het consortium heeft vóór 19 april 2022 een vooraanmelding ingediend.

 • Het gaat om een cross-sectoraal of multidisciplinair samenwerkingsverband waarin de partijen hun specifieke specialismen en invalshoeken samenbrengen. De oplossingen en innovaties moeten gericht zijn op doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

 • De aanvraag moet een innovatieplan bevatten waarin doelen staan die SMART zijn opgesteld (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), zodat de progressie in het project gemonitord kan worden.

 • De projectomvang is minstens € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor MOOI-subsidie.

 • De maximale subsidie per project (Elektriciteit en Industrie) is € 4 miljoen; Voor gebouwde omgeving is dat maximaal € 7 miljoen.

 • Er mag niet meer dan 50% van de subsidiekosten naar onderzoeksorganisaties gaan.

 • De subsidie per deelnemer is minstens € 25.000.

Bekijk hier alle voorwaarden.

MOOI-subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie alleen aanvragen als je vóór 19 april 2022 om 17:00 uur een vooraanmelding hebt gedaan. Vervolgens is het loket voor MOOI-aanvragen open sinds 1 juli 2022 om 9:00 uur. Het loket sluit op 6 september om 17:00 uur. Je kunt de aanvraag doen op de site van de RVO. Je logt daar in met eHerkenning.

Andere subsidies voor duurzaam ondernemen

De MOOI-subsidie is een van de vele subsidies voor duurzaam ondernemen. Om er een paar te noemen:

Deze en andere subsidies moeten ondernemers in Nederland op weg helpen naar een duurzamer bedrijf, om zo de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord te halen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.