Het klimaatakkoord en jouw bedrijf: 3 maatregelen uitgelegd

Wat kun én moet jij doen om met je bedrijf bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen?

Eindelijk een wet die geld voor de ondernemer oplevert

Het Klimaatakkoord van Parijs dateert van 2015. Toch is het nog steeds zeer actueel, omdat er werk aan de winkel is. Wat houdt het Klimaatakkoord in? En wat kun én moet jij doen om met je bedrijf bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen?

Nederland ondertekende in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord zijn een aantal harde milieuafspraken tussen tweehonderd landen vastgelegd. Ze spraken onder meer af dat de aarde niet meer dan twee graden Celsius op mag warmen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is zelfs om het onder de 1,5 graden Celsius te houden. 

Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en de Klimaatwet?

Voortbordurend op het akkoord van Parijs, moet ieder land regelen dat de afspraken die zijn gemaakt ook worden behaald. In de Nederlandse Klimaatwet is vastgelegd dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2050 met 95% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord (2019) is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Om hiermee gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990). In dit akkoord staat dus welke concrete maatregelen er genomen moeten worden om dat doel te bereiken. Veel van de maar liefst 600 afspraken zijn nog niet uitgewerkt.

Wat is de financiële impact van het klimaatakkoord voor ondernemers? 

Een onderzoek in 2019 en begin 2020 van het ministerie van Economische Zaken bracht de financiële impact voor de verschillende sectoren in kaart. Dit onderzoek vond plaats vóór de uitbraak van het coronavirus. Volgens het kabinet blijven, ondanks de pandemie, de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 onveranderd. De financiële situatie is echter voor veel ondernemers veranderd. Er is ook een business case te maken van het nemen van duurzame maatregelen. Er volgt mogelijk meer financiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld vouchers. Dit zijn tegoedbonnen voor het inkopen van externe kennis om de CO2-uitstoot terug te dringen. Lees meer op MKB Klimaatwerk (RVO.nl)

Energiebesparende Erkende Maatregelen (EML)

De doelen die gesteld zijn kunnen alleen worden behaald als ondernemers hun steentje bijdragen. Midden- en grootverbruikers van energie zijn zelfs verplicht hun duit in het zakje te doen. Wie dat nalaat loopt kans op een boete. De wet bepaalt dat alle bedrijven met een minimaal verbruik van 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen. Deze moeten binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. 


Energiebesparingsplicht bedrijven

Verbruik je met je bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ gas? Dan moet je voldoen aan de energiebesparingsplicht. Zoals het woord al zegt, moet je dan verplicht energie besparen. Er zijn drie opties om aan deze verplichting te voldoen:

  1. Je neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar.

  2. Je neemt alle EML-maatregelen die horen bij jouw branche.

  3. Je neemt een deel van de EML-maatregelen van je branche en bedenkt een gelijkwaardig alternatief voor de maatregelen die je niet neemt.


Wat kun jij doen? Drie energiebesparende maatregelen

Duurzaamheidsdoelstellingen hangen samen met de CO2-uitstoot van je bedrijf. Je verduurzaamt dus door de CO2-uitstoot terug te dringen. Duurzame energie opwekken met zonnepanelen helpt daarbij. Daar kun je als ondernemer ook geld mee besparen. Het is afhankelijk van je bedrijfssituatie wat het rendement uiteindelijk zal zijn, maar dat je zult besparen is zeker.

1. Zonnepanelen

Duurzaamheidsdoelstellingen hangen samen met de CO2-uitstoot van je bedrijf. Je verduurzaamt dus door de CO2-uitstoot terug te dringen. Duurzame energie opwekken met zonnepanelen helpt daarbij. Daar kun je als ondernemer ook geld mee besparen. Het is afhankelijk van je bedrijfssituatie wat het rendement uiteindelijk zal zijn, maar dat je zult besparen is zeker. 

Eigenaar bedrijfsgebouw

Als eigenaar van een bedrijfsgebouw is het interessant om te weten dat zonnepanelen invloed hebben op een energielabel. Hoe beter het energielabel, des te gunstiger dat is voor de gebouweigenaar. Let op: vanaf 2023 moeten utiliteitsgebouwen minimaal energielabel C hebben. Bij nieuw te ontwikkelen gebouwen hebben zonnepanelen invloed op de BREEAM-score. Met een goede BREEAM-score of een gunstig energielabel kom je sneller in aanmerking voor groenkortingen op financieringen. Bovendien verhoogt het de waarde van het vastgoed.

Huurder

Huur je een gebouw? Met zonnestroom kun je je bedrijfsprocessen aanzienlijk verduurzamen, bespaar je op energieverbruik en daarmee verklein je de CO2-footprint. Wek je zelf duurzame energie op? Dan scoor je hoger op de EED Energie-audit. Dit is een verplichte vierjaarlijkse audit voor grote bedrijven (>250 fte).

2. Isoleren

Verwarming is de grootste energiekostenpost voor bedrijven. 45% van de maandelijkse energiekosten maak je om je pand warm te houden. Door het pand goed te isoleren blijft warmte binnen en houd je de kou buiten. Daardoor wordt niet langer voor niks gestookt en kom je tot zo’n 30% lagere stookkosten. Een mooi gevolg is dat je CO2-uitstoot daardoor daalt. CO2 is één van de belangrijkste aanjagers van global warming. Een kubieke meter isolatie vermindert de CO2-uitstoot in 75 jaar met 60.000 kilo. 

3. Ledverlichting

Wist je dat je je verlichtingskosten met minimaal de helft kunt verlagen? Bedrijven die nog geen energiezuinige verlichting gebruiken, doen zichzelf en het milieu tekort. Led is de meest efficiënte manier van verlichten. Veel zuiniger dan gloei- en halogeenlampen, en zelfs dan spaarlampen en tl. Ook hier geldt dat je niet alleen kosten bespaart, maar ook de CO2-uitstoot vermindert. Bovendien bevat ledverlichting minder schadelijke stoffen en gaat 25 keer langer mee. Dat betekent minder grondstoffen en minder afval.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Patty Sjerps