Energiebesparingsplicht: dit houdt het in voor je bedrijf

Let op de informatieplicht

48,8 miljoen euro voor energie-innovaties

Geldt voor jouw bedrijf een energiebesparingsplicht? Dan heb je één keer in de vier jaar rapportageverplichting. Je moet je rapportage uiterlijk 1 december 2023 indienen, anders krijg je een boete. Voor welke bedrijven geldt deze energiebesparingsverplicht en wat wordt er precies van je verwacht?

Energiebesparingsplicht bedrijven: voor wie?

Je hebt energiebesparingsplicht als je op de locatie van je bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas of een equivalent daarvan verbruikt. Dat komt neer op het jaarverbruik van ongeveer 16,5 huishoudens.

Energiebesparingsplicht betekenis

De wettelijke energiebesparingsplicht houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen moet nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Je doet dus een investering die je binnen 5 jaar hebt terugverdiend. Het gaat om maatregelen die van toepassing zijn voor jouw bedrijf of sector.

EML-lijst: erkende maatregelen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een lijst met erkende maatregelen gepubliceerd. Om aan de energiebesparingsplicht te voldoen, moet je alle maatregelen doorvoeren die op de Erkende maatregelenlijst (EML) staan en die voor jouw bedrijf toepasbaar zijn. Denk hierbij aan dingen als besparen op verlichting, het optimaliseren van energieverbruik voor verwarmen en koelen en isoleren.

Lees meer over energiebesparende maatregelen

Als je kunt aantonen dat je alle maatregelen genomen hebt die voor jouw bedrijf gelden, voldoe je aan de energiebesparingsplicht.

Ook CO2-vermindering

Ook maatregelen die bijdragen aan CO2-vermindering vallen onder de energiebesparingsplicht. Dus naast maatregelen die energiebesparend zijn, ben je ook verplicht CO2-reducerende maatregelen door te voeren.

Informatieplicht & energiebesparingsplicht

Als je energiebesparingsplicht hebt, heb je ook informatieplicht. Dit houdt in dat je één keer in de 4 jaar laat weten wat je hebt gedaan om energie te besparen binnen jouw bedrijf. De dient dit rapport in via het eLoket van de RVO. Hiervoor heb je eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger nodig.

Onderzoeksplicht bij meer verbruik

Voor bedrijven die op hun bedrijfslocatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken, geldt de onderzoeksplicht energiebesparing.

EED-auditplicht

Voor grote ondernemingen met meer dan 250 fte en een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen kan ook nog een andere rapportageverplichting gelden: de EED-auditplicht. Dit is een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie.

Rapportage energiebesparingsplicht 2023

Belangrijk om te onthouden: je moet de rapportage energiebesparingsplicht uiterlijk 1 december 2023 indienen via eLoket van de RVO. In deze rapportage moet je vermelden welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen. Het is dus geen rapport waarin je de RVO informeert over het energieverbruik van je bedrijf. De energiebesparingsplicht houdt toch echt in dat je echt maatregelen moet doorvoeren. Vervolgens verwerk je dit in je rapport energiebesparingsplicht 2023. Check hier welke rapportageverplichting(en) je hebt.

Energiebesparingsplicht en de Wet Milieubeheer

De energiebesparingsplicht komt voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Onder de Omgevingswet wordt deze verplichting opgenomen onder twee besluiten:

  • Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal)

  • Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl)

Zuiniger omgaan met energie

De wetgeving voor energiebesparingsplicht komt voort uit het voornemen dat de overheid heeft om zuinig om te gaan met energie. Zo moesten kantoorpanden vanaf 2023 al minimaal energielabel C hebben. Maar voor veel bedrijven geldt dus ook de energiebesparingsplicht. 

Het plan is om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het niveau in 1990, en deze verplichting van bedrijven is een van de maatregelen die hiertoe bijdragen.

Subsidies energiebesparingsplicht

Om aan je energiebesparingsplicht te voldoen, kun je gebruik maken van subsidies en regelingen van de Rijksoverheid. Een paar voorbeelden van zulke regelingen:

Direct aan de slag

Het is belangrijk zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de energiebesparingsplicht. Zeker als je bepaalde zaken wilt laten uitvoeren door een ander bedrijf. De wachttijden lopen namelijk op en de uiterste datum waarop je een rapportage moet inleveren komt snel dichterbij.

Veelgestelde vragen

Wat is energiebesparingsplicht?

Energiebesparingsplicht houdt in dat je verplicht bent alle energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen 5 jaar kunt terugverdienen.

Voor wie geldt energiebesparingsplicht?

Energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven die op hun bedrijfslocatie jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas of een equivalent daarvan verbruiken.

Hoe zit het met de informatieplicht?

Als je energiebesparingsplicht hebt, moet je één keer in de 4 jaar laten weten welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Welke rapportageverplichtingen je hebt, is afhankelijk van het energieverbruik en de omvang van je bedrijf.

Heeft een zzp’er ook energiebesparingsplicht?

Voor een zzp’er gelden dezelfde regels: als je op je bedrijfslocatie jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas of een equivalent daarvan verbruikt, heb je energiebesparingsplicht. 

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.