Een internationale opdracht binnenhalen via Europese aanbestedingen

Eerlijke kansen voor ondernemers binnen de EU

07 mei 2021

Overheden, publiekrechtelijke instellingen en andere sectoren in Europa zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen in verband met Europese aanbestedingen. Dit biedt bedrijven uit binnen- én buitenland kansen om grote internationale opdrachten binnen te halen. Hoe zit het met Europese aanbestedingen? Welke regels gelden er bij Europees aanbesteden? En hoe weet je welke opdrachten openstaan voor aanbesteding?

Wat zijn Europese aanbestedingen?

Een aanbesteding is een opdracht die in de markt gezet wordt door een opdrachtgever, zodat geïnteresseerde bedrijven zich hierop kunnen inschrijven. Zo hebben overheden in Europa regelmatig grote opdrachten die ze laten uitvoeren door bedrijven. Als de waarde van een opdracht een drempelwaarde overschrijdt, verplichten de richtlijnen voor Europese aanbestedingen overheden om zo’n opdracht open te stellen voor aanbieders binnen de EU. Ze kunnen zich dan aanmelden om een opdracht te mogen uitvoeren.

Eén interne Europese markt

De richtlijnen voor Europese aanbestedingen moeten voorkomen dat een overheid een opdracht onderhands toewijst aan een ondernemer in de regio. Er ontstaat één interne Europese markt waarbinnen gelijke kansen zijn voor ondernemers uit alle EU-lidstaten. Dat betekent dus ook kansen voor Nederlandse ondernemers.

In Nederland zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.

Beginselen Europees aanbesteden

Er liggen vier beginselen ten grondslag aan de richtlijn Europees aanbesteden. Deze beginselen zijn:

  • Non-discriminatie. Bij de toewijzing van opdrachten mag geen onderscheid gemaakt worden op basis van nationaliteit.

  • Gelijke behandeling. Iedereen verdient dezelfde kansen. Alle partijen hebben dus recht op een objectieve benadering.

  • Transparantie. Er moet openheid zijn over procedures en regels. Beslissingen moeten goed onderbouwd worden. 

  • Proportionaliteit. De eisen die aan de partijen gesteld worden moeten in verhouding staan tot het type opdracht. Dit geldt voor technische specificaties, selectiecriteria, geschiktheidseisen etc.

Aanbestedingsprocedures

De Aanbestedingswet maakt onderscheid tussen twee standaard aanbestedingsprocedures:

  • Openbaar

  • Niet-openbaar

Het belangrijkste onderscheid tussen deze twee aanbestedingsprocedures is dat de selectieprocedure in het geval van een openbare aanbestedingsprocedure uit één ronde bestaat, waarbij de aanbieders direct een offerte indienen. De opdracht wordt toegekend op de beste prijs-kwaliteitverhouding. De niet-openbare procedure bestaat uit twee ronden, waarbij op basis van criteria eerst een selectie gemaakt wordt uit de beste aanbieders. Vervolgens zullen de geselecteerde aanbieders een offerte uitbrengen.

Daarnaast zijn er procedures die Europese overheden kunnen benutten als er bijzondere omstandigheden zijn: Europese specifieke procedures. De opdrachtgever moet wel kunnen aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Met de Europese specifieke procedures is het voor de opdrachtgever mogelijk om een andere procedure te volgen dan de standaardprocedures. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om procedures zoals het innovatiepartnerschap en de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Europese aanbestedingsgrens

Europees aanbesteden komt in beeld als een project van de overheid qua kosten boven een bepaald bedrag uitkomt, het Europese drempelbedrag. De Europese Commissie stelt dit drempelbedrag (ook wel drempelwaarde genoemd) elke twee jaar vast op basis van de waarde van de euro. 

Europese aanbestedingsdrempel

Bekijk hieronder een vereenvoudigde weergave van de drempelbedragen voor speciale sectoren, centrale overheden en decentrale overheden, geldend tot en met 31 december 2021:

WerkenLeveringenDiensten
Speciale sectoren€ 5.350.000 € 428.000€ 428.000
Centrale overheid€ 5.350.000€ 139.000€ 139.000
Decentrale overheid€ 5.350.000€ 214.000€ 214.000

Deze bedragen zijn gebaseerd op verschillende richtlijnen voor Europese aanbestedingen:

  • Concessieopdrachten (richtlijn 2014/23/EU) 

  • Klassieke overheid (richtlijn 2014/24/EU)

  • Speciale sectorbedrijven (richtlijn 2014/25/EU)

TED: Platform voor aanbestedingen

Opdrachten die boven de Europese aanbestedingsdrempel uitkomen, worden gepubliceerd op het digitale platform Tenders Electronic Daily (TED). TED is het digitale platform voor alle aanbestedingen uit EU-landen. Via dit platform kunnen bedrijven meedingen naar opdrachten van Europese overheden.

Kansen voor mkb’ers

Dankzij de Europese aanbestedingsprocedures heb je als mkb’er volop kansen om een grote internationale opdracht naar je toe te trekken. Door je opdracht zorgvuldig te selecteren en jezelf gerichte vragen te stellen, vergroot je de kans dat jij die grote order binnenhaalt.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.