Wat kan ik doen als ten onrechte niet is aanbesteed?

Overzicht van de juridische mogelijkheden

Het kan voorkomen dat je als ondernemer merkt dat een overheidsopdracht wordt uitgevoerd zonder dat deze opdracht is aanbesteed, terwijl dit volgens de regels wel had gemoeten. Als ondernemer heb je verschillende juridische mogelijkheden.

Kort geding

In de eerste plaats kan je via een kort geding stopzetting van de werkzaamheden vorderen. Dit zal in de praktijk alleen zinvol zijn indien de uitvoering zich nog niet in een vergevorderd stadium bevindt.

Indien deze vordering slaagt, is de overheidsinstantie die had moeten aanbesteden verplicht om de overeenkomst met de derde te beëindigen (met alle financiële consequenties van dien). Vervolgens dient dan een aanbestedingsprocedure te worden gevolgd.  

Civiele bodemprocedure

Indien een kort geding niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat de uitvoering van de werkzaamheden al bijna is voltooid, dan kun je een civiele bodemprocedure starten om schadevergoeding te verkrijgen.

In deze procedure je als gedupeerde ondernemer aannemelijk moeten maken dat je een reële kans had gemaakt op de opdracht indien zou zijn aanbesteed. Hoewel dit geen eenvoudige opgave is, is het zeer zeker wel de moeite waard om te laten onderzoeken of een dergelijke vordering kansrijk is.

Accountant

Overigens zullen overheidsorganen niet snel geneigd zijn om een aanbestedingsplichtige opdracht niet aan te besteden. De accountant van de aanbesteder zal in het kader van de rechtmatigheidscontrole na moeten gaan of de aanbestedingsregels in acht zijn genomen bij opdrachtverlening. Bestuurders van de aanbestedende dienst kunnen in de problemen komen indien de rechtmatigheidsverklaring niet kan worden afgegeven.

Wat vind je van dit artikel?