Advocaat inschakelen?

Heb ik als ondernemer altijd een advocaat nodig bij aanbestedingszaken?

15 januari 2013

Als je bij een aanbesteding een rechtzaak wilt aanspannen, ben je verplicht een advocaat in te schakelen. Maar ook in de fase voor een eventueel proces kan het verstandig zijn om professionele hulp in te roepen.

Rechtszaak

De aangewezen procedure om in Nederland op te komen tegen een aanbesteding is een spoedprocedure, een zogenaamd “kort geding”. Deze procedure komt voor de Nederlandse burgerlijke rechter, ook wel civiele rechter genoemd.

De Nederlandse wet schrijft voor dat een eisende partij in een kort geding alleen kan procederen als hij dat “bij procureur” doet. Een procureur is een bij een Nederlandse rechtbank ingeschreven advocaat. Je hebt dus altijd een advocaat nodig om in kort geding op te komen tegen een aanbestedende dienst. Een gedaagde partij in kort geding hoeft niet bij de procureur te verschijnen.

Advies

Wil je (nog) niet procederen tegen de aanbestedende dienst, dan kan het toch de moeite lonen om eens (juridisch) advies te vragen over de aanbestedingsprocedure. Bijvoorbeeld om na te gaan of de lopende aanbestedingsprocedure wel klopt en er geen bepalingen in staan die strijdig zijn met de wet.

Heb je vragen over of bezwaren tegen de aanbestedingsprocedure, stel die dan in elk geval ook – in het kader van de nota van inlichtingen – aan de aanbestedende dienst. Dat voorkomt dat je in een latere juridische procedure wellicht van de rechter ongelijk krijgt omdat je in een eerder stadium geen vragen hebt gesteld of uw bezwaren niet kenbaar heeft gemaakt aan de aanbestedende dienst.

In zo’n geval is het natuurlijk raadzaam om (zeker) te weten of je als ondernemer wel een (juridisch) juist standpunt inneemt. Advies vooraf kan dus een hoop problemen achteraf voorkomen.

 Er zijn meerdere adviesbureaus, juristen of advocaten gespecialiseerd in aanbestedingsrecht die je van goed advies kunnen voorzien. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de aanbestedingsdesk.

Een uitzondering geldt voor een spoedprocedure voor de kantonrechter, waarbij het belang minder dan € 5.000,- moet zijn. In aanbestedingszaken is daarvan over het algemeen geen sprake van.