Gewijzigde aanbestedingswet: nieuwe kansen voor mkb

Meer ruimte voor kleine bedrijven sinds 1 juli 2016

22 juli 2016

De gewijzigde aanbestedingswet biedt kleine en middelgrote ondernemingen nieuwe kansen. Zo is het inschrijven laagdrempeliger gemaakt en is er meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid. ‘Voor het mkb gaat het in potentie om héél winstgevende activiteiten, aangezien het bij aanbestedingen vaak gaat om grote bedragen en lange termijncontracten.'

Antwoord op ondernemersvragen

Digitaal inschrijven wordt verplicht

Per 1 juli is de gewijzigde aanbestedingswet in werking getreden. Voor mkb-ondernemers biedt dat nieuwe perspectieven. Zo wordt het inschrijven makkelijker gemaakt doordat het nu ook digitaal mag gebeuren – en volgend jaar zelfs verplicht is. Ook is er meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid door het instellen van het innovatiepartnerschap. Hierdoor ontstaat er én meer dialoog én wordt een grote commerciële drempel voor innovatie beslecht. Na een succesvolle ontwikkelperiode mag nu namelijk direct tot aanschaf worden overgegaan door de aanbestedende dienst. Voorheen moest de opdracht weer opnieuw worden aanbesteed.

Mkb loopt veel omzet mis

Elk jaar groeit het aantal opdrachten dat de overheid via officiële aanbestedingen aanbiedt. Van de 60 miljard euro aan overheidsopdrachten wordt inmiddels voor ruim 18 miljard euro aanbesteed, en dat aandeel groeit nog steeds. Het mkb loopt echter miljoenen mis omdat ze zich niet inschrijven op aanbestedingen. Volgens aanbestedingsadviseur Jessica van der Burg laten ondernemingen daarom veel kansen liggen: ‘Inschrijven op aanbestedingen is niets meer of minder dan verkopen, maar dan op papier. Grote bedrijven hebben dat al lang door. Het mkb laat dit interessante omzetgebied jammer genoeg vaak liggen omdat ze denken dat het moeilijk en heel tijdrovend is. Die vooroordelen kosten het mkb al vlug honderden miljoenen euro’s per jaar.'

Verkopers houden niet van papier

Niet alleen overheden kopen steeds meer producten en diensten in via aanbestedingsprocedures. Ook het bedrijfsleven koopt steeds vaker op een vergelijkbare manier in. Er valt dus veel te winnen door je te verdiepen in aanbestedingen, vindt Van der Burg. ‘Verkopers houden van oudsher niet van papier. Ze willen praten en onderhandelen met een kop koffie erbij. Maar achter de procedures schuilt nog steeds een verkoopkans. Gewoon de uitdaging aangaan!'

Winnen met de juiste aanpak

In de geactualiseerde versie van Succesvol inschrijven op aanbestedingen beschrijft Van der Burg op een praktische manier hoe je kansrijk kunt inschrijven. ‘Bij een succesvolle inschrijving komt het aan op twee dingen: een goede match met de opdracht en de aanbestedende dienst en een overtuigend en dus onderbouwd verhaal. Dat je aan de regels voldoet is alleen de randvoorwaarde.'

Uit de praktijk blijkt echter vaak dat partijen zich vooral op de regels richten. Niet onlogisch omdat je er snel uitligt als je het fout doet, maar winnen doe je er niet mee. ‘Het gaat er om aanbestedingen een plek te geven in je normale verkoopaanpak. En ook dan draait alles om een goede match en de relatie met een klant en niet om het wettelijke kader van een opdracht.'