Stagevergoeding gemiddeld 250 euro

Vergoeding gelijk gebleven vergeleken met vorige meting.

15 december 2009

De ondernemer betaalt een stagiair gemiddeld tussen de 200 en 300 euro per maand. Dat blijkt uit een onderzoek van een stagebemiddelaar.

In 2004 was er al een soortgelijk onderzoek geweest. Destijds lagen de vergoedingen ook tussen de 200 en 300 euro. Dit jaar werden ruim duizend bedrijven gevraagd over hun stagevergoedingen. Ruim een kwart gaf aan meer dan 300 euro te geven aan stagiaires. Ook gaven de respondenten aan deze vergoeding voorlopig niet te verhogen.

Lastige sector, hoge vergoeding.

In sectoren waar het lastig is goed personeel te vinden, zoals de IT, de technische branche en de accountancy, krijgen stagiairs over het algemeen een hogere vergoeding.

Kosten/opbrengsten

Ruim veertig procent van de bedrijven gaf aan dat de kosten en opbrengsten van een stagiair in evenwicht zijn. Een zelfde aantal vindt dat de opbrengst hoger ligt dan de kosten. Voor 12 procent gold dit niet, zij vonden dat een stagiair meer kost dan dat hij oplevert.

Werving

Wil je ook gebruik maken van stagiaires? Lees in dit artikel hoe je ze kunt werven. Wil je het zoeken naar geschikte studenten uitbesteden? Neem dan contact op met de MKB Servicedesk. Wil je meer weten over het werken met stagiaires? Klik dan hier.

Bron: ANP