Wat kost het om een (mbo) leerbedrijf te worden?

Kom ik in aanmerking voor afdrachtvermindering?

In een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen wordt verwacht. Dit brengt veel voordelen met zich mee, zoals afdrachtvermindering. Echter, het kóst je ook geld.

Het salaris

De meest concrete kostenpost is het salaris van de leerling. Verborgen kosten zitten in tijd, bijvoorbeeld als een medewerker minder productief is omdat hij/zij de leerling intensief moet begeleiden. Bedrijven die met leerlingen uit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, komen in aanmerking komen voor een belastingvoordeel tot 3323 euro per jaar. Ook is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling 'Beroepsonderwijs in Bedrijf'. De aanvraag voor deze subsidie doe je bij Agentschap NL. 

Afdrachtvermindering onderwijs 

Als werkgever kun je afdrachtvermindering onderwijs aanvragen als je een leerling in dienst hebt. De Belastingdienst onderscheidt acht categorieën werknemers en leerlingen waarvoor je afdrachtvermindering onderwijs kunt aanvragen. Je hebt recht op de afdrachtvermindering onderwijs voor de volgende groepen werknemers:

  • leerlingen die stage lopen binnen een beroepsopleidende leerweg;

  • werknemers die de beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg;

  • werknemers die de zogenoemde duale leerweg volgen in het hoger beroepsonderwijs (hbo); 

  • werknemers die zijn aangesteld bij een universiteit als assistent in opleiding (aio);

  • werknemers die zijn aangesteld als onderzoeker in opleiding (oio) bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen of een onderzoeksinstelling die onder één van deze instellingen valt;

  • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO met een loon gelijk aan dat van een aio, die promotieonderzoek verrichten;

  • een voormalige werkloze die scholing volgt om hem op startkwalificatieniveau te brengen. Bij scholing op startkwalificatieniveau gaat het om scholing die maximaal opleidt tot mbo 2-niveau. De opleidingen die hieraan voldoen, zijn de opleidingen van niveau 1 (assistentenopleiding) en 2 (basisberoepsopleiding) uit het zogenaamde Crebo-register dat wordt vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  Je moet van het UWV WERKbedrijf een verklaring heben dat de werknemer een voormalig werkloze was;

  • werknemers die een EVC-procedure volgen. Een EVC-procedure is een onderzoek naar het kennis- en vaardighedenniveau van een werknemer om te bepalen welke (aanvullende) scholing nodig is voor verdere ontwikkeling.

Hoeveel afdrachtvermindering krijg ik?

In 2012 krijg je per werknemer maandelijks maximaal 229,42 euro aan afdrachtvermindering. Voor voormalig werkloze werknemers die scholing volgen om op startkwalificatieniveau te komen, ligt het maximale bedrag iets hoger, namelijk op 278,09 euro. Voor stageplaatsen is de afdrachtvermindering maximaal 1322 euro. Voor werknemers die een EVC-procedure volgen is er een maximale vermindering van 334 euro per gevolgde procedure. 

Wat vind je van dit artikel?