Familiebedrijf Afrika vindt oplossing om veilig te koken

Column Mark van Oorschot-PBL

01 december 2017

Het familiebedrijf African Clean Energy (ACE) produceert in Afrika oventjes waarop veiliger kan worden gekookt. Door een kleine ventilator te monteren onder het vijf kilo wegende keramiekoventje, dat wordt gevoed door zonne-energie verloopt de verbranding van biomassa efficiënter. Dit levert nauwelijks nog luchtverontreiniging op.

Leer van Afrika, stimuleer ondernemerschap

Volgens de ramingen van de Wereldgezondheidsorganisatie sterven wereldwijd jaarlijks zo’n 4,3 miljoen mensen door het binnenshuis inademen van rook tijdens het koken. Met dit oventje heeft een klein bedrijf een oplossing gevonden voor een wereldwijd veel voorkomend probleem.

Toen ik dit las in het NRC handelsblad moest ik denken aan een bericht dat ik net daarvoor op MKB-servicedesk had gezien: MKB heeft nauwelijks oog voor duurzaamheidsdoelen, de SDGs.

Daar kon ik me wel wat bij voorstellen. De mondiale ontwikkelingsdoelen klinken op het eerste gezicht als een ver-van-mijn-bed show. De UN heeft in New York een lijst met 17 unieke hoofddoelen en maar liefst 169 sub-doelen voor duurzame ontwikkeling opgesteld. Een deel daarvan is vooral relevant voor de ontwikkelende landen, zeg maar grote delen van Afrika en Azië.

Het PBL - het Planbureau voor de Leefomgeving – heeft zojuist een compact boekje gemaakt waarin aan de hand van infographics, uitgelegd wordt wat die ontwikkelingsdoelen nu precies inhouden, welke uitdagingen er zijn op het vlak van energie, water, voedsel en land, en hoe samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties eruit zou kunnen zien.

Het oventje van ACE is een concreet voorbeeld van de innovatieve kracht van het midden- en kleinbedrijf om bij te dragen aan een grootschalig voorkomend probleem. Beter gezegd: het oventje draagt bij aan doelen 3 en 7: het bijdragen aan gezondheid en welzijn van mensen in combinatie met het voorzien in betaalbare en betrouwbare energie. En ook nog eens aan doel 5: gendergelijkheid, want het zijn de vrouwen die meest te lijden hebben van de slechte luchtkwaliteit door koken. En omdat het hout efficiënter wordt verbrand ook nog eens aan doel 13: klimaat. Een prachtig voorbeeld van een oplossing met meerdere positieve resultaten. Er worden meerdere doelen in een keer bediend, voor zowel people, planet en prosperity. De integraliteit van de hoofddoelen komt hierin mooi naar voren.

Er blijven natuurlijk nog genoeg uitdagingen over. In dichtbevolkte gebieden leidt bijvoorbeeld de grote biomassabehoefte tot ver rondom grote steden tot ontbossing en landdegradatie. Dus wat zou er nog meer mogelijk zijn? Koken op zonne-elektra? Dit moet kunnen in afgelegen tropische regio’s met een hoge zoninstraling. Liever stapje voor stapje, of kunnen we sneller naar de benodigde oplossingen toe, en de opbouw van nieuwe fossiele energie-economieën deels voorkomen? Vragen te over die om een grootschalige aanpak met eenvoudige, goed doordachte, lokaal toepasbare en betaalbare oplossingen vragen.

De antwoorden op al de uitdagingen en vragen ken ik niet, maar ik ben ervan overtuigd dat er voldoende kennis, creativiteit en innovatievermogen aanwezig is onder Nederlandse ondernemers om een bijdrage aan de SDG’s te kunnen leveren. En de overheid kan dan weer helpen met het opzetten van pilots of het helpen opschalen, in samenwerking met lokale partners. Zou toch mooi zijn om dat in onderlinge samenwerking tot stand te brengen. Op de website van het Nederlandse SDG Charter zijn al voorbeelden van samenwerking te vinden.

Hopelijk kun je wat met ons boekje, maakt het de uitdagingen helder, en geeft het inspiratie om de SDGs een plaats in je bedrijfsmodel te geven, en aan de slag te gaan met uitdagingen die zowel dichtbij als verder weg kunnen spelen. Ik hoor het graag terug.

Mark van Oorschot – PBL

Projectleider: People and the Earth- infographics on the SDGs

(PS Volgens ramingen van de WHO bereiden zo’n drie miljard mensen in de wereld hun maaltijd binnenshuis op open vuur of op eenvoudige oventjes – met hout, mest, loof of kolen als enige beschikbare brandstof. Bijna een miljard mensen gebruiken kerosinelampen en dergelijke voor verlichting. Dat gebeurt het meest in Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische huishoudens die stroom of andere energiebronnen ontberen. Het gaat  hoofdzakelijk om vrouwen en kinderen, zij ademen elke dag relatief hoge concentraties fijnstof en gassen in, en lopen daardoor een sterk verhoogd risico op onder andere hart- en vaatziektes, longaandoeningen en beroertes.)