Verkopen tegen de hoogste prijs of...

Column Jack Eerens | EMS Merger and Acquisitions

04 oktober 2017 04 februari 2019

Regelmatig hoor je verhalen dat de eigenaar van een onderneming deze wil verkopen tegen de hoogste prijs. Wat is dan hierbij de hoogste prijs? En zijn die verhalen wel valide?

Een directeur groot aandeelhouder (DGA) van een MKB onderneming is een ander type verkoper dan een aandeelhouder in een grotere onderneming. Klinkt plausibel maar wat is dan het verschil? De DGA heeft, naast de standaard financiële betrokkenheid, meestal ook een emotionele betrokkenheid. Immers, hij of zij heeft het bedrijf vaak zelf opgericht, heeft er heel veel tijd, geld en energie ingestoken en is hierdoor vaak een deel van het bedrijf geworden. Door deze achtergrond is een bedrijfsopvolging vanuit de familie of vanuit de medewerkers al dan niet door middel van een Management Buy Out (MBO) vaker aan de orde dan bij een grotere onderneming met externe aandeelhouders waarbij strategische kopers veelal de kopende partij zijn.

Afscheid nemen van de ‘eigen’ onderneming is geen sinecure. De periode voorafgaande aan het verkooptraject is dan ook essentieel voor een toekomstig succes. De onderneming moet ‘verkoop klaar’ gemaakt worden en de huidige – en toekomstige rol van de huidige DGA horen daarbij. In mijn praktijk zie ik dan ook vaker dat, juist bij een MBO traject, de prijs goed moet zijn maar zeker niet alles bepalend is. Integendeel!

Zaken die van belang zijn voor een succesvolle bedrijfsopvolging zijn o.a.

1. De continuïteit van de onderneming.

Een (te) hoge financieringslast kan de continuïteit bedreigen. Vaak heeft de oude vennootschap nagenoeg geen externe financieringslasten meer behoudens eventueel werkkapitaal. De nieuwe vennootschap heeft hetzelfde businessmodel maar daarbij wel de financieringslast van de overnamefinanciering.

2. De financiële betrokkenheid van de verkopende DGA na de bedrijfsopvolging.

Dit kan een huurovereenkomst zijn maar ook een al dan niet achtergestelde lening t.b.v. de externe financier. Een earn-out kan eveneens een onderdeel van de bedrijfsovername zijn waarbij de verkoper een deel van de overnamesom later ontvangt.

Door deze aspecten is de hoogste prijs niet standaard de beste prijs op termijn.

Auteur

Jack Eerens